Tre biskoper i permisjon

STUDIEPERM

Både Tunsberg-, Agder og Telemark- og Møre-bispen har studiepermisjon.

Penger, makt og moral

synspunkt

Det store spørsmålet jeg stiller meg nå, er om mange av verdens statsledere kan sitte med verdighet og vite atandre stater ikke har håp for fremtiden, med mindre vi setter målet for klodens temperaturstigning til 1,5 grader.

Tid for å snu

kronikk

De klassisk plasserte biskopene må stå sammen med og markere enhet med alle trofaste medarbeidere og menigheter rundt om som trenger støtte når de forkynner og lærer i samsvar med Skriften. Kallet til enhet innebærer et brudd med dem som leder vill.

Hva nå?

homoekteskap

Den norske kirke får en liturgi for vielse av homofile i 2017. Vi har stilt en rekke sentrale personer i Kristen-Norge to spørsmål. 1. Hva skal kristne som mener det ikke er bibelsk belegg for homoekteskap gjøre nå? 
2. Vurderer du å melde deg ut av kirken?

To syn og to hensyn

i fokus

Ingen har rett til å mistenkeliggjøre en annens motiv eller trakassere noen på grunn av legnlig eller mening. To syn krever at vi alle tar hensyn og møter hverandre med tillit og respekt, skriver biskop Ingeborg Midttømme.

Hjertevarme og homofili

konservativt alternativ

Min utfordring er rett og slett dette: De konservatives hjertevarme følelser gjør det ikke lettere for homofile kristne som aktivt velger bort et liv med gjensidig nærhet, intimitet og kjærlighet til et annet menneske, skriver Audun Opland.

Takket nei til prestestilling

omstridt

Hanne Marie Pedersen-Eriksen har i dag takket nei til soknepreststillingen i Sandøy. Med både sorg og lettelse, sier den lesbiske telologistudenten.

På trygg grunn

lederartikler

Jeg takker Reidar Holtet for den muligheten han gjennom gårsdagens innlegg «Dagens profil» gir meg til å forklare og klargjøre, skriver Vebjørn Selbekk.

Dagens profil

debatt

Hittil har jeg vært trygg på den profil Dagen har tilkjennegitt i lederartiklene, men et par ledere siste uke har gjort at jeg undres noe.

Homofili og Bibelens tale om synd

synspunkt

Det er ikke lett å leve med en homofil legning, og samtidig ville leve rett etter Guds ord. Det fører til forsakelse og vil kunne oppleves som et amputert liv. Men slik er det med all synd, ikke bare homofili. I så måte står ikke homofili i noen særstilling, skriver Konrad Fjell.

Liberal eller hjerteløs?

leder

Å være konservativ i sitt forhold til Bibelen innebærer en klar forpliktelse til å være hjertevarm, skriver Dagen på lederplass.

Midttømmes uutholdelige letthet

synspunkt

Jeg forutsetter at det dypest sett er for de homofile kristnes skyld at biskop Ingeborg Midttømme har det standpunktet hun har, og at hun oppriktig mener det er bedre for oss (i det lange løp) å leve i sølibat enn å leve ut vår seksualitet i relasjon med et annet menneske, skriver Audun Opland.

Hvordan lever vi sammen?

prestevigsel

Bispedømmerådet har ingen forpliktelse til å være lojale mot sin biskops teologiske overbevisning, men biskopen står igjen fritt til å velge å ikke ordinere.

Svik mot biskop Midttømme

leder

Saken understreker noe av forskjellen mellom å ha rett - og å få rett, skriver Dagen på lederplass.

Biskop får hatmail om at «du skal til helvete»

prestestilling

– Det har ikke vært noen enkle timer jeg har bak meg nå, sier biskop Ingeborg Midttømme i Møre, etter at hun kom i skvis om ordinasjon av en lesbisk teologistudent.

Biskop snur i strid rundt lesbisk prest

nyheter

Møre-biskop Ingeborg Midttømme vil likevel ikke blokkere ansettelsen av Hanne Marie Pedersen-Eriksen som sogneprest i Sandøy i Romsdal.

Biskop sier nei til lesbisk prest

prest

Sognerådet og bispedømmerådet vil ha lesbiske Hanne Marie Pedersen-Eriksen som sogneprest i Sandøy. Men biskopen nekter å ordinere henne.

– Vi burde gått noen ekstra runder

vigselsliturgi

– Vi skulle ha kjørt en bredere organisatorisk behandling av saken enn vi gjorde. Det har vi tatt kritikk på, sier leder i Den norske kirkes presteforening, Gunnar Mindestrømmen.

På etterskudd?

i fokus

Kan vi gå rundt juletreet 10. januar? Spørsmålet kom opp på kontoret under et planleggingsmøte. Vil det fortsatt være juletre i menighetsalen 10. januar?

Bispe-nei til sorteringsparagraf

HØRING

Senabort på grunn av alvorlig sykdom eller kromosomfeil bør ikke være lov, mener biskop Atle Sommerfeldt.

Mobbemakt mot bispetale

Meninger

Nå er det de som står for kirkens klassiske syn, som må regne med å bli hånet, skriver Dagen på lederplass.

Drømmen om å stå samlet

Meninger

Split­tel­se av krist­ne me­nig­he­ter og kirke­sam­funn er det siste vi øns­ker. Men det er ingen far­bar vei å til­dek­ke hva uenig­he­ten fak­tisk bun­ner i, skriver DAGEN på lederplass.

Fest for Olav og andre trøndere

Kultur

Olavsfestdagene har utviklet seg til en folkefest for folk langt utover Trondheimsregionen. Opprinnelig var det en ren pilegrimsfest.