Når aksiomer står for fall

i fokus

Mange steder i Midtøsten stopper mennesker opp, og går nærmere for å se og prøve å forstå det tilsynelatende uforklarlige. På veien videre får de kanskje med seg en bibel eller en varmeovn, og en tørst etter nye sannheter å bygge livet på.

Penger og lykke

i fokus

Det er som kjent vanskelig å kjøpe lykke for penger. Men hva om vi gir dem bort?

C. S. Lewis – en inspirerende apologet

i fokus

Arven fra den bestselgende forfatteren C.S. Lewis illustrerer apologetikkens strategiske betydning. Vi trenger å inspireres av Lewis til en kreativ og allsidig apologetisk innsats.

Å lengta etter kvarandre

I FOKUS

Ved oppstart av eit nytt semester er det mange tankar som melder seg. Spesielt går tanken til dei mange lag og foreiningar som om kort tid startar opp i bygdene. Mange kjensler kan vera knytt til oppstart; for mange glede over å treffast igjen, for andre mismot eller kanskje stresstankar. Me skulle gjerne ynskt ting var annleis på bedehuset. Etter ferie og fri startar det travle aktivitetslivet, også på bedehuset.

Apati eller entusiasme

i fokus

Faktisk er apati trolig det største problemet som kristenheten står overfor i dag.

En ny start

i fokus

Kan vanskelige erfaringer og opplevelser bidra til en ny start i våre liv? Det er alltid krevende og tøft å oppleve kriser og vanskeligheter. Samtidig kan slike utfordringer hjelpe oss til å se verden rundt oss på en ny måte.

Taust

i fokus

Det er ikkje teikn på eit godt forhold i eit ekteskap om det vert taust mellom ektefellene. Då dei møttest og forelskelsen blomstra, ja, då hadde dei så mykje å tala saman om. Der var ein trong etter å få vera saman, trong etter å sjå kvarandre. Kjærleiken vaks, ja, vart fornya gjennom samvær.

Pokémon til folkeslagene

i fokus

Frykt ikke dersom du de kommende dagene ser noen skikkelser som med mobilen i hånd har forvillet seg inn på helt unaturlige steder. Sjansen er stor for at de leter etter Pokémon-verdenens virtuelle ­monstre.

Evangeliet til ikke-kristne

i fokus

Jeg lengter etter vekkelsesmøter der evangeliet blir forkynt og mennesker kommer til tro.

«Fornyelsen» av Kristelig Folkeparti

i fokus

I 20 år har KrF vært opptatt av «fornyelse» og å «åpne» partiet mot nye grupper. Men i stedet for å få flere velgere, har KrF fått færre.

Ren for alles blod?

i fokus

Jeg fikk nettopp ei bok tilsendt: «Gud har en fantastisk plan med ditt liv – myten i det moderne budskapet.» Der sies det med utgangspunkt i en amerikansk undersøkelse: «Utrolig nok utgjør ‹det å ta imot Jesus› og bekjenne sin tro liten eller ingen forskjell i unge menneskers holdninger og atferd.»

Fra 1891 til 2016, med blikket framover

i fokus

Vi har mye å lære av dem som har hatt sin tjeneste i bevegelsen vår i alle disse årene, og vi har grunn til å være takknemlig til Gud. Vi tror at han har ledet og gitt frukt.

Jomfru Maria var palestiner – eller var hun?

i fokus

En stor statue av jomfru Maria blir hvert år på andre søndag etter påske båret i prosesjon gjennom Haifas gater. Det skjer til minne om at statuen ved avslutningen av første verdenskrig ble ført tilbake til sin plass i Stella Maris-kirken i byen.

Hvor annerledes får man være?

i fokus

Vi lever i et merkelig samfunn. Et som ofte har totalt motsatt forhold mellom hva det på den ene siden sier og det på den andre siden faktisk gjør.

Mer effektiv bistand

i fokus

Enkeltmennesker og små frivillige organisasjoner er helt vesentlig for utviklingen i lavinntektsland, slik det har vært og er i vårt eget land.

To aktuelle hjertesukk

i fokus

Bibelen taler sterke ord om vrang lære og ubibelsk liv, men taler minst like sterkt om bjelken i vårt eget øye. Vi får be om en sann ydmykhet, om Jesu sinn til å kombinere tydelighet og «salt» med omsorg og respekt for alle mennesker.

Spenning mellom bibel og følelser

i fokus

Jeg skriver denne spalten dagen etter at Kirkemøtet vedtok at Den norske kirke skal åpne opp for at mennesker av samme kjønn skal kunne inngå ekteskap i kirka.

På tide for kirken å være kirke!

i fokus

Er begrepet kirke i ferd med å utvannes av politikk, liberal teologi og tidens tann? Er kirken på defensiven og blitt et offer for subkulturer og sterke strømninger i tiden som tar vekk kraften til å være det vi skal være? Svaret er nok enkelt og hardt: Ja!

Ordet og vitnemålet

i fokus

Ordet og vitnemålet skaper framgang for Guds rike!

Sikkerhet og velferd

i fokus

Både Norge og Europa har stått overfor krevende utfordringer tidligere – og kommet gjennom.

Fosterreduksjon demaskerer aborttragedien

i fokus

De siste ukene har det heldigvis vært skrevet mye om søskenabort etter at Justisdepartementet uttalte at fosterreduksjon er innenfor dagens abortlov. Den pågående debatten demaskerer effektivt abortlovens tragedie. Når en flerling skal «velges bort» – fratas livet, går det konkret opp for folk at abort alltid handler om å fradømme et menneske med unike egenskaper livet.

Gud i Cumbria

i fokus

Er det noe liv i Church of England? Hvordan går det med denne litt stive, høykirkelige gamle dame der vest? Gjør Gud seg fortsatt gjeldende for eksempel i Cumbria, bispedømmet lengst nord og vest i England og med Carlisle som stiftsstad?

Ingen høst uten vår

i fokus

Alle som driver med landbruk vet at en ikke kan høste uten å ha sådd. Det er en viktig påminnelse også for alle som høster i Guds rike.

Priset være du, min Herre

i fokus

I fjor sommer gav Vatikanet ut den pavelige encyklica Laudato Si. I dette dokumentet tar pave Frans opp en av vår tids store utfordringer, nemlig klima- og miljøkrisen. Når han gjør det, er det fordi han mener dette har noe med våre liv som troende å gjøre.

Bibel og erfaring

i fokus

Et element som en har kunnet registrere i teologisk debatt den senere tid, er spørsmålet om erfaringens plass i bibeltolkningen.

Fred for Jerusalem

i fokus

Mykje kan seiast under ei slik overskrift, her berre ein smal sektor.

Ingen fred uten rettferdighet

i fokus

«Jeg vil gjøre fred til din øvrighet og rettferdighet til din styrer.» (Jes 60,17)

Guds drømmer for din verden

i fokus

Det finnes så mye som Gud lengter etter og drømmer om å gjøre akkurat i din verden, i din by, blant dine venner. Men han trenger et initiativ fra noen som begynner i det lille, med de små mulighetene som finnes her og nå, og som våger å stole på at Gud er en mester i det å gjøre noe stort ut av noe lite.

En hel menighet forsvant sporløst

i fokus

– En dag dukket politiet opp. De arresterte hele menigheten, og siden har ingen hørt mer fra noen av dem.

Får vi ikke lov til å gi uttrykk for vår tro?

i fokus

Flyktningstrømmene utfordrer oss. Stemningen i folket har svingt fra den ene ytterligheten til den andre. Politikerne dilter etter. Fra svulstige ord på partienes landsmøter hvor vårt moralske ansvar ble løftet frem, kappes alle nå om å være mest restriktiv. Det er grunn til refleksjon, ettertanke og analyse. Hva har skjedd?

Lidenskapelige kristne

i fokus

Vår største lidenskap som kristne bør være hvordan vi når det stadig mer sekulære Norge med evangeliet om Jesus.

På tide å prøve nye briller

i fokus

Jeg kommer ikke fra noe «kristent hjem». Vi gikk på søndagsskole og reiste på leir, men den personlige troen var ikke påtrengende. Da jeg skulle konfirmeres, måtte jeg finne ut av dette med kristendom. Jeg begynte i skolelaget. Jeg «møtte Jesus» og ble en «troende». Det var alt eller ingenting.

Nepal – igjen en hindustat?

dagensdebatt

Vi får inn urovekkende meldinger om trusler mot kirker og om hindudemonstrasjoner i gatene. Nepal trenger vår forbønn.

Kristen debattkultur

i fokus

«Like fullt danser kirken med de kristnes bødler under de latterligste påskudd om å være ‹nyanserte›. De hører ikke engang at hanen galer når de kommer med sine unnvikende og stakkarslige bortforklaringer.»

Kristen framgang 
i Indonesia

i fokus

Det er ingen tvil om at det er en vekkelse som pågår i Indonesia. Pinsekristne er en drivkraft i dette. Noen mener pinsevennene i dag utgjør mer enn 10 millioner, skriver Jan Inge Jenssen.

Bibelsyn, bibelbruk og bibelglede

i fokus

I løpet av 2013 og 2014 var det omfattende debatter om bibelsyn i Dagens og Vårt Lands debattspalter. Ikke minst stod NLA og MF som institusjoner i fokus for kritikken, riktignok på ulike måter og med ulike aktører. Uansett må vi som ledere og teologer ta slike debatter på alvor.

Sex og Guds vilje

i fokus

Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler, skriver Anne Gustavsen.

Hvorfor ikke 
finplukke?

i fokus

Tre steder i Moseloven nevnes det noe om hvordan man skal høste inn av markens grøde. Det gis et sterkt forbud mot å ta inn alt.

To syn og to hensyn

i fokus

Ingen har rett til å mistenkeliggjøre en annens motiv eller trakassere noen på grunn av legnlig eller mening. To syn krever at vi alle tar hensyn og møter hverandre med tillit og respekt, skriver biskop Ingeborg Midttømme.

Kirke nedenfra

i fokus

Er de lokale menighetene å anse som resultater av prestenes tjeneste, eller er prestene der på oppdrag fra de troende som har samla seg til en menighet, spør Espen Andreas Hasle.

To prosent går til kirken

i fokus

Bill Hybels sier: «Kirken er verdens håp», og om vi forfølger hans tanke så blir det ikke mye håp å dele ut? Hva er det vi holder på med som gjør at så få går til kirken?

Deres tale være 
ja, ja – nei, nei!

i fokus

I Bergprekenen sier Jesus at vi i det hele tatt ikke skal sverge, det vil si, ta Gud eller djevel eller noe annet til vitne på det vi sier, skriver Per Bergene Holm.

Siste kristne 
generasjon

i fokus

Nå er tiden for å lage strategi for kristent liv i den første etterkristne generasjon, skriver Ottar Mikael Myrseth.

Frykten er mitt våpen

i fokus

Det var en sitrende fryd å lese MacLeans «Frykten er mitt våpen». Men den når ikke opp mot boken som gang etter gang sier «Frykt ikke!»

Trosheltene

i fokus

Har du noen gang stått ansikt til ansikt med troshelter; gudfryktige mennesker som etterlot seg et sterkt eksempel?

«Når dere ber, skal dere si»

i fokus

Den bønnen Jesus lærte sine disipler, er uten tvil den mest kjente og brukte bønn i verden. Den kalles Herrens bønn, i norsk sammenheng kanskje oftest Fadervår i ett ord med stor eller liten f.

Advent

i fokus

Kor enorm er ikkje kontrasten blitt mellom kristen adventstid og samfunnet si jule-opprustning. Den eine fastar, den andre går på julebord. Den eine bed «kom, Herre Jesus», den andre feirar vår opplyste velstand.

Ekstremisme er ekstremisme

i fokus

– En fremmed er en venn du ikke er blitt kjent med enda, heter det seg i et afrikansk ordtak.

På etterskudd?

i fokus

Kan vi gå rundt juletreet 10. januar? Spørsmålet kom opp på kontoret under et planleggingsmøte. Vil det fortsatt være juletre i menighetsalen 10. januar?

Organisasjonene 
og Den norske kirke

i fokus

Forholdet mellom organisasjonene og Den norske kirke er i brytning. Vi lever stadig i en spenning her. Teologisk, ja, men også organisatorisk.

Sex, sex og atter sex

i fokus

Hele verden snakker om sex. Kirken snakker altfor lite om sex.

I hvilken tid lever du?

i fokus

Vi må ha det som vi alltid har hatt det!, skriver Jan Inge Jenssen om i denne kommentaren.

Geografi for jøder og ikke-jøder

i fokus

Vi leser Bibelen som om den foregikk i Norge eller Danmark, og derfor er det fantastiske ting i fortellingene som vi som vi ikke oppdager.

Alle barna på vår jord trenger gode foreldre

i fokus

Barn trenger foreldre som viser kjærlighet og evner å forstå. Dette er den viktigste investering en nasjon kan gjøre, enten nasjonen heter Norge, Nederland, Namibia eller Nepal, skriver Heidi Westborg Steel.

Hva er gode nyheter?

I fokus

Det er å male Kristus for denne generasjonen der hvor de kjenner at det trykker som mest. Det er å nå frem med nådens budskap til dem som bærer byrden av stress, prestasjon, fasadebygging og overveldelse, skriver Øystein Gjerme.

Troen på at 
forandring er mulig

miljø

Kirka må fastholde troen på at forandring er mulig, synd kan erkjennes og det gode gjenopprettes. Sammen med andre troende kan kirka mobilisere bredt for klima.