Hans Nielsen Hauge og kvinnene

debatt

Hauge møtte mye motstand innen kristne kretser for sine tolkninger, og han utfordret kirken da han lot kvinner få fungere som predikanter og ha lokale lederverv.

Kallsorientert seriegründer

i fokus

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte.

Savner søken etter sannhet

kirken

Gregers Lundh synes det er ensomt å være mot vigsel av samkjønnede par i Hamar bispedømme.

– Gjør mer enn å mimre

livsgnist

Det er ikke noe eldretreff for pleietrengende som holdes på Hedmarktoppen denne uka – selv om den eldste deltakeren er 102 år.

Biskop Pettersen – domsforkynning og Guds kjærleik

innspill

Biskop Erling J. Pettersen har gitt beskjed om at han går av med pensjon om ikkje så lenge, og han er intervjua i Stavanger Aftenblad (11/6). Ein del av synspunkta hans i intervjuet er rimeleg dramatiske og teologisk radikale.

Gratulerer, NLM!

kommentar

Samtidig som det er avgjørende viktig at NLM opprettholder sin ytremisjonsprofil, er det også en kjensgjerning at hvis indremisjonen opphører, vil også ytremisjonen gjøre det.

Oslos kristne bokhandel tilbake

dørene åpnes

Vivo-skiltene er fjernet og Bok & Media-logoen tilbake. Det er også gamlesjefen Hans Petter Foss.

En tro som brenner lenge

LEDERARTIKKEL

Er det Ånden som har tent oss, og gløden blir holdt levende av Guds ord og i et sunt kristent fellesskap, kan den ikke bare brenne lenge. Da kan den også gi varige resultater.

Tunes store sønn

hauge-jubileum

Den åndelige oppvåkningen som fulgte i Hauges fotspor var en viktig årsak til at Norge på alle måter løftet seg. Predikanten fra mitt hjemsted fortjener vår oppmerksomhet disse aprildagene.

Framtid og håp for vårt land

SYNSPUNKT

Jeg tror at Norge igjen kan få oppleve «folkevekkelse». Med folkevekkelse mener jeg at store skarer av mennesker tar imot evangeliet i bygder og byer, og folket påvirkes av det som skjer i den åndelige verden.

Tjener eller leder?

lederskap

Hvis vi ønsker å bygge sterke, sunne og innflytelsesrike organisasjoner og menigheter i tiden som kommer, tror jeg vi rett og slett trenger flere tjenende ledere!

Hauge over alle hauger

LEDERARTIKKEL

Vi kan risikere å bruke Hans Nielsen Hauge som symbolfigur for våre egne formål.

Guds dom kommer

22. juli-profetien

Kent Andersen, Jeg opplever det skremmende av deg å si at det «er helt absurd» å trekke slike slutninger som meg og mange med meg gjør, og er en uhyggelig arrogant holdning til en vanlig evangelisk bibelforståelse.

Trener opp frimodige samfunnsledere

ambisjoner

Asveig Marie Jellestad har 
ambisjoner om å bli en leder som kjennetegnes 
av integritet, medmenneskelighet og sannhet.

Skole svekker Hauges navn

homofilt samliv

Kan ikke innkassere Hauges navn til å forfekte det synet, sier lekpredikantens tipptippoldebarn.

Oss selv nok

synspunkt

Vi er i en situasjon hvor kristne 20- og 30-åringer i økende grad virrer forvirret rundt i et forsøk på å finne livsveien i et ytterst krevende landskap. I dette landskapet står referanser til Bibelens virkelighetsoppfatning svakt i mylderet av samtidens livsanskuelser, skriver Hermund Haaland.

Kristen politikk i utforbakke?

politikk

Det er skremmende å se kristne menneskers delaktighet i den pågående avkristningen, skriver Arne Husveg.

Julesalme skrevet 
i arresten

andakt

Julaften 1799, for 215 år siden, satt Hans Nielsen Hauge i arrest hos politiet i Trondheim og skrev salmen som starter slik: «Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg...››

Til hjerte, tro og tanke

Dagens lederartikkel

I dag kan det se ut til at vi befinner oss i et slags mellomstadium, hvor erkjennelsen av sekulariseringens omfang fortsatt er i ferd med å synke inn, skriver Dagen på lederplass.

Hauge ble ikke benådet

meninger

På denne datoen er det 200 år siden Norges nyvalgte kong Christian Frederik svarte på Hans Nielsen Hauges søknad om benådning.

Arrangerer Hauge-dager i Oslo og Østfold

Kristenliv

Dette året markeres 200-årsjubileet for Grunnloven og det er 243 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Hauge-entusiaster inviterer nå til «Haugedagene» i både Oslo og Østfold.

Med Hauge på gamle trakter

Kristenliv

«Hans Nielsen Hauge» dukket opp på sin gamle gård Bakkehaugen i Oslo denne uken. Samme dag foreslo bispedømmerådet å opprettholde driften av kirken som ligger på Hauges gamle grunn.

Kraften til å forandre

Meninger

Det foreligger ikke noe krav om en spesiell slags fromhet for å være med på å utbre Guds rike, skriver Tarje Gilje på lederplass i Dagen.

Verdirelativ kristendom

Meninger

Kristne ledere som så gjerne sitter på første benk i lokalene og smykker seg med all slags selvutnevnte religiøse titler, bærer hovedansvaret for avkristningen.

Drømmer om nye misjonsbølger

Kristenliv

- Er du kalt til myndighet, vær en Daniel. Er du kalt til forretningslivet, vær en Abraham. Gjør det til Guds ære, sier Ungdom i Oppdrags grunnlegger Loren Cunningham.

Katolsk jubel, luthersk protest

Kristenliv

Katolikkene fikk mandag «nøkkelmakten» i Bredtvet kirke etter signeringen av en ti år lang kontrakt - på haugiansk grunn. Samtidig opprettes den første nye katolske menigheten i Oslo på 123 år.