Søsken i troen, uansett kultur

lederartikkel

Kristne menigheter og organisasjoner diskuterer stadig hvordan vi skal få bedre kontakt med innvandrerbefolkningen. Få har så bred erfaring med slik kontakt som KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Disse erfaringene kan vi andre lære og inspireres av.

Stabil rekruttering til norsk misjon

misjon

Noen av de gamle, tradisjonelle organisasjonene strever med rekrutteringen. Yngre aktører ser ut til å være flinkere til å verve nye misjonærer.

Våknet til teser på ytterdøren

teser

Ukjente personer har natt til onsdag hengt opp teser på inngangsdørene til flere menigheter og kristne institusjoner i Bergen og Oslo. Overvåkingskameraer utenfor Dagens redaksjonslokale fanget det hele på video.

Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

Manglende menighetsteologi skaper forvirrig i embetsteologien

TEOLOGI

I Hovedstyrets (HS) dokument NLMs selvforståelse og identitet hevdes det at NLM har en gjennomtenkt tilsynslinje. Jeg mener påstanden ikke er sakssvarende med virkeligheten og at strukturen er så diffus at den skaper mer forvirring enn den er oppklarende.

En omvendt student

ANDAKT

«Jeg skjøv Gud til side. Glemte ham. Sluttet å be, sluttet å lese i Bibelen, sluttet å være med.»

– Mange eldre føler seg tilsidesatt

livserfaring

De vil ikke sitte tungt i sofaen, men gjøre noe for andre. Misjonssambandets veteraner står fortsatt på for misjonen.

Slutter før åremålet går ut

stefanusalliansen

Generalsekretær Hans Aage Gravaas er fritatt for ordinære oppgaver ut oppsigelsesperioden.

Ikke rom for nye høyskoler

utdanning

Høyskoler får høyere krav for å motta statsstøtte. Det blir nærmest praktisk umulig å starte nye skoler. Det er to av forslagene i ny rapport.

Kristne høyskoler kan miste statsstøtten

rapport

Dersom et statlig oppnevnt utvalg får gjennomslag for forslagene sine, vil åtte private høyskoler miste statsstøtten. Blant disse er to kristne høyskoler.

Kristne høgskoler best på publisering

vitenskapelig produksjon

Det teologiske menighetsfakultet (MF) er best i Norge når det gjelder vitenskapelig publisering per ansatt, viser ny rapport. I snitt troner kristne høgskoler over universitetene.

‘Men nå’ V

ANDAKT

Nå, like etter påske, kan vi gjerne tenke litt ekstra på dette ‘men nå’. Hva innebærer det nye livet for hverdagene våre?

«Hva har du ofret?»

offer

Vi stilte spørsmålet til en teolog, en humanetiker og en filosof.

Davids siste ord

andakt

Det er ingen tvil. David talte om Messias Jesus.

Like trygg som Luther

andakt

«Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.» (1Joh 5:13)

Korset på Finnøy

ANDAKT

Det kristne livssyn har satt sine spor i Norge, spor som fortsatt er dype.

Forkynnelse og kirkerett

Kristenliv

Jeg er glad for generalsekretær Øyvind Åslands tilsvar, fordi det gir meg anledning til å utdype noen momenter.

Fri fra loven

ANDAKT

Det finnes et fristed der Guds lov ikke kan fordømme deg: I Kristus.

Om å bygge kirker

SYNSPUNKT

Det er beklagelig at generalsekretær Åsland i sitt nyttårsintervju i Utsyn ikke gir tydeligere signaler om hva NLM sentralt vil med de kirkene som allerede opererer innenfor organisasjonen.

Flere vil bli misjonærer

EVANGELIET

Antall norske langtidsmisjonærer er nå på vei opp igjen etter nedgang de ti siste årene. – Det ideelle ville vært om man ikke kuttet i antall utsendinger, men heller opprettet nye pionerfelt, sier daglig leder Anne Lise Søvde Valle i NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering).

Uforsonlig feil

KORS OG OPPSTANDELSE

Læren om stedfortredende soning har vært kontinuerlig til stede i kristendommens historie siden oldkirken.

Strides om kors og grav

syndestraff

MF-teolog med brannfakkel. – Underlig å vrake én side ved forsoningen, svarer NLA-teolog.

Hvorfor? Hvor lenge?

andakt

Sorgfulle tanker i sjelen. Mørke skyer over hjertet. Hvorfor, Herre? Hvor lenge?

Hjertesukk

ANDAKT

Legg alt dere har på hjertet, fram for Gud, Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Fortvilelsens gråt

ANDAKT

Gud hører fortvilelsens rop. Også ropet fra den som rammes av medmenneskers harde hjerter.

«Røsten fra din brors blod»

ANDAKT

Jesus beskriver krenkende ord og nedlatende oppførsel som brudd på budet om ikke å slå i hjel

«Skriket»

ANDAKT

Gud hører også deg – om skriket ditt er ordløst eller som en knyttet neve.

Fisker og menneskefisker

ANDAKT

«Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker» (Luk 5:10). Hva mente Jesus?

Bru over kløfta

andakt

Jesus bygger ei bru over kløfta til synderen. «Vær ikke redd!»

Han lever

ANDAKT

«Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet» (Job 19:25).

Gjenløseren

ANDAKT

«Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet» (Job 19:25).

Derfor forlot de troen

tvil

Felles for de sju som teologistudent Eivind Svenningsen intervjuet, er at de etterlyser bevis.

UL og kristen kulturbygging

leder

Ofte er det lettest å legge merke til det vi ikke er fornøyd med. Det kan føre til at vi går glipp av sider ved virkeligheten som gir grunn til glede og takknemlighet. Slik kan det være i hverdagslivet, i familien, på jobben eller i livet for øvrig.

Marianne (24) blir innvia til misjonær

UL

På eit legekontor i Senegal vart Marianne Thormodsæter (24) for første gong omtalt som misjonær. «Wow, det er sjukt», tenkte ho.

Motstrøms hos NLA Høgskolen

søkertall

Færre vil bli lærere og journalister, viser tall fra Samordna opptak. Men hos NLA Høgskolen øker søkertallene på begge studiene.

Framtiden for global misjon

synspunkt

Visste du at USA også er det landet som mottar flest misjonærer? Landet som trykker «In God we trust» på pengesedlene har i dag rundt 32.400 misjonærer som vil fortelle innbyggerne om Jesus.

Gratulerer, NLM!

kommentar

Samtidig som det er avgjørende viktig at NLM opprettholder sin ytremisjonsprofil, er det også en kjensgjerning at hvis indremisjonen opphører, vil også ytremisjonen gjøre det.

NLM-pionerane

bokanmeldelse

For eit mot. For ein glød. For ein risikovilje. Det er både imponerande og tankevekkjande å lese om dei som la grunnlaget for det vi kjenner som Norsk Luthersk Misjonssamband.

Vil utruste kristne til å møte islam

OMVENDT

Kristen-Norge har tegnet et skremmebilde av islam, framfor å gå inn i religionens lære, mener Fjellhaug-rektor Frank-Ole Thoresen.

Kristus

andakt

Hver gang du påkaller Kristus eller kaller deg en kristen, knytter du kontakt tilbake til frelsesløftene.

Fra død til liv

andakt

«Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn»

«For at dere skal tro»

andakt

Hensikten når Johannes grep pennen, var denne: At leserne måtte komme til tro og bli bevart i troen.

Ny debatt om dåpen

DÅP

Blir denne jenta et Guds barn i dåpen? Spørsmålet reises nå med full tyngde i Den norske kirke.

Misjonsfolket og trusselen fra islam

synspunkt

Det bryter grunnleggende med vår historie og hva misjonsbevegelsen står for, når samfunnsdebattanter i Norge omtaler muslimer først og fremst som en trussel mot den kristne kulturarven.

Jesus stod opp

adventskalender

Her er en ny video i andaktskalenderen.

Jesus ble pint

adventskalender

Jesaja maler ut et bilde av den lidende tjener.

Overrasket rektor

skolelag

Da Ketil Jensen kom som ny rektor til den videregående skolen i Vågsbygd i høst, fikk han seg en overraskelse i møte med skolelaget.

Han skal helbrede

adventskalender

Luke 11 i adventskalenderen er åpnet.

Løven av juda stamme

adventskalender

I dag ser vi nærmere på et av de mest omdiskuterte versene i hele det gamle testamentet.

Er du utbrent?

adventskalender

Har du noen gang tenkt på at du er uviktig eller usynlig? Da er denne andakten ekstra aktuell.

Han er Guds sønn

adventskalender

Jesus er Davids etterkommer og kongen med stor K.

En veirydder for Jesus

adventskalender

Advent, det er mye som kommer i veien for oss i denne forberedelsestiden.

2. luke: For alle folkeslag

adventskalender

I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Heldigvis for oss, Gud har en plan.

Jakobskampen III

andakt

Å la seg ydmyke av Gud gir frihet.

Jakobskampen II

andakt

Gud rekker oss nåde ved det samme løfte som Jakob hadde fått.