Hun skal besøke 52 kirker på ett år

KIRKEBESØK

Som liten fikk Kjersti Opstad høre at udøpte babyer var syndige og at hennes hund ikke kom til himmelen. Det gjorde henne sint på kirken.

Paven møtte overgrepsofre i Chile

chile

Pave Frans ba om unnskyldning på vegne av kirken da han tirsdag traff chilenere som har blitt seksuelt misbrukt av katolske prester. 

Mann for sin hatt

Israelkommentar

Sittende blant alle disse forskjellige hattene fikk tankene mine vinger. Jeg kunne ikke annet enn å spørre meg selv om vi kanskje hadde fjernet oss vel mye fra våre jødiske røtter.

Kristen respons i møte med islam

Islam

Vebjørn Selbekks gjenklang av Terje Tvedts populisme er feilaktig om islam og religion i det norske samfunnet.

Paven frykter atomkrig

atomkrig

Pave Frans begynte sin reise til Chile og Peru mandag med å uttrykke bekymring for at verden kan rammes av en atomkrig.

Han så og hørte den lille mann og kvinne

SYNSPUNKT

Det hjelper ikke med ortodokse meninger, stor teologisk kunnskap eller utholdende innsats i kirkelig arbeide dersom hjertet er hårdt. Da kan Gud ikke nå frem med det han vil si.

Sannhet og myndighet i Kirken

TEOLOGI

Brunvoll og Bygstad trår feil når de hevder at Kirken og paven i praksis er overordnet Skriften.

Katolsk lære i søkelyset

katolisisme

Men jeg forstår ikke at Den katolske kirke kan være et alternativ for noen som vil ha Bibelen som rettesnor for tro, lære og liv.

Ingen legitimering 
av overgrep i Bibelen

Frispark

Men søkelyset må også rettes mot våre egne sammenhenger. Seksuell trakassering forekommer nemlig også i kirkens verden. Noen går så langt som å si at det forekommer oftere i kristne miljø, men det kan neppe stemme.

Paven: Dagens flyktninger er som Josef og Maria

vatikanet

Dagens flyktninger rømmer fra sine hjem akkurat som Josef og Maria måtte før Jesus ble født, sa pave Frans i sin midnattsmesse i Peterskirken julaften.

Om sikring av læra

kronikk

Det er lett å skjøne kva som dreg protestantar til å konvertere til Rom i desse tider.

Vender tilbake til truet kirkesamfunn

menighet

Etter at Den nordisk-katolske kirke mistet både prester og medlemmer i 2015, er nå prest Roy-Olav Torvik Øien forsonet med biskopen og tilbake i kirken.

Er romersk-katolsk lære bibelsk?

SYNSPUNKT

Romersk teologi har alltid lært at fromme gjerninger er nødvendige i tillegg til troen for å bli rettferdiggjort, og at slike fromme gjerninger gir vekst i rettferdiggjørelsen.

Synd og frelse – en analyse av katolsk og luthersk lære

Kristenliv

I Den romersk-katolske kirkes katekisme fra 1992 står det fine ting om arvesynden og syndefallets radikale konsekvenser for menneskeslekten. Men på et meget avgjørende punkt i læren om arvesynden ­skiller den katolske lære seg fra den lutherske lære.

Luther ville kvardagskristendom

SYNSPUNKT

Det er feil når somme hevdar at Luther stod for ei kristendomsform som var teoretisk og heva over folks kvardag. Nei, trua skal levast ut der ein har fått sin plass, i familie, i arbeid og yrke!

Katolsk tro og Bibelen

Katolsk tro

Det er forunderlig å lese hvordan teologer med luthersk og lavkirkelig bakgrunn kan stå frem med en slik påstand knapt uten å sitere den gode bok, og likevel forvente å bli tatt på alvor i slike miljøer.

Har over 400 bibeltimer tilgjengelig

FUNDAMENT

Jan Bygstad har holdt bibeltimer annenhver uke så lenge menigheten hans har eksistert. – Hos oss har bibelundervisning vært et rekrutteringsgrunnlag, sier presten.

Ubibelsk katolsk lære

kirken

Å identifisere den ytre kirke med den egentlige kirke er både misvisende og farlig fordi mange kan forføres til å tro at de er Guds barn uten å være det.

De viktige ordene

Ny bibeloversettelse

Til alle tider har jøder og kristne vernet om Skriften som om sitt eget liv. I dag tar Den katolske kirke i Norge 
i bruk en ny bibeloversettelse.

Sluttreplikk til Oftestad og litt til

Teologi

Personleg meiner eg framleis at folkekyrkja og sjølvstendige organisasjonar er tenlege reiskapar. Eg støttar difor både sjølvstendige organisasjonar og biskopar, prestar og andre som trufast står på sin post i folkekyrkja.

I Jesu Kristi navn: Stans jødeforfølgelsene

Lederartikkel

Med fare for eget liv og frihet protesterte Kristen-Norge mot nazistenes jødeforfølgelse. Kommende uke er det 75 år siden det såkalte Hebreerbrevet ble lest opp i norske kirker.

Katolikker får ny bibel

liturgi

Etter en nøye vurdering har Den katolske kirke kommet frem til at Bibelselskapets nye oversettelse «Bibel 2011» er den beste oversettelsen til norsk.

Katolsk lære er ikke i konflikt med Bibelen

teologi

Vi kunne ønske det i reformasjonsåret 2017 var mulig å presentere forskjellene mellom luthersk og katolsk teologi på en annen måte enn det Kvalbein legger opp til i sin tekst, med anklage om ubibelsk lære. Sannheten er nemlig den at Den katolske kirke lærer i samsvar med Guds åpenbaring.

Aktor med påstand om fengsel og bot for katolsk medlemsrot

rettssak

Statsadvokat Kristian Jarland nedla fredag påstand om at den tidligere økonomisjefen i Oslo katolske bispedømme skal dømmes til fengsel i ett og et halv år, og at bispedømmet må betale en bot på fem millioner kroner.

– Uryddig, men ikke ulovlig

rettssak

Biskop Bernt Eidsvig forsvarte innhenting av navn til medlemsregisteret da han vitnet i Oslo tingrett tirsdag.

Spennende, men tendensiøst om paven

bokanmeldelse

Vatikanjournalisten Marco Politis bok om pave Frans’ kirkelige «revolusjon» er drivende godt fortalt, men tendensiøs til tusen.

Unge muslimer restaurerte kirke i Irak

irak

En kaldeisk-katolsk kirke i Irak er blitt restaurert ved hjelp av unge irakiske muslimer. Slik vil de oppfordre sine fordrevne kristne naboer å komme tilbake til deres hjem.

En menneskeverdets apostel

Menneskeverd

Johannes Paul II enset knapt hva han spiste. For ham var hovedoppgaven å forkynne Kristus til hvert eneste menneske på jorden, å fortelle Det glade budskap om hvordan Kristus har gjenreist den enkeltes menneskeverd.

Mer pengerot i den katolske kirken

trossamfunn

Oslo katolske bispedømme mottok 141,5 millioner kroner i offentlig støtte i fjor, men revisoren går ikke god for hva pengene er brukt til.

Kongelig feiring av Luther i Trondheim

trondheim

Tirsdag er det 500 år siden Martin Luther hamret sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg. Det markeres med festgudstjeneste i Nidarosdomen.

Martin Luther er en feiring verdt

lederartikkel

Den protestantiske kirkefamilie burde bruke jubileet til å vende tilbake til de teologiske prinsippene som ble utmeislet gjennom reformasjonen: «Skrif­ten alene», «troen alene» og «nåden alene».

– Vi når ikke de unge

radiomisjon

Radiomisjonær Jonny er 
på internett, men publikum blir aldri det samme. En hel generasjon har slått av radioen for godt.

«Du skal følge meg»

bokanmeldelse

Analysene er så presise og klare at Dag Øivind Østerengs bok er et must også for dem som ikke vil følge ham på veien fra Misjonssambandet til Rom.

Avviser å gi bort kirkebygg

kirkebygg

Svensk kirkepolitiker vil gi bort kirkebygg til en voksende katolsk kirke. – Ikke aktuelt hos oss, sier kirkevergen i Oslo.

Han vil starte menigheter i Norge

kommentar

Pastor Joakim Lundqvist har ikke gitt opp Norge, selv om det er færre nordmenn på Livets Ords sommerkonferanse.

Paven bytter ut konservativ kardinal 

vatikanet

Pave Frans kvitter seg med kardinal Gerhard Ludwig Müllers. Müller er sjefsteolog i Vatikanet og har kritisert pavens visjoner. 

Luther – ein gedigen salmediktar

synspunkt

Ser ein meir nøye gjennom salmane hans, spenner nauda frå den daglege kampen ein kristen har med sin eigen syndige natur, men og med den motstand ein møter for trua. Og dessutan djevelens makt, og dødens sterke krefter.

Tusenvis drept i Kongo de siste månedene

afrika

3.383 mennesker er drept i sammenstøt mellom regjeringsstyrker og militssoldater i Kasai-regionen i Kongo de siste åtte månedene, viser en ny rapport.

Gjorde kirken om til bolig

ny bruk

– Jeg vil ikke utelukke at dagen kommer, da vi må begynne å vurdere hva vi skal bruke nedlagte kirkebygg til, sier KA-direktør.

Den andre pinsedagen

vekkelse

På pinsedag ble 3.000 lagt til menigheten. I dag sprer pinsevinden seg med mye større fart, hver dag.

Sverige får sin første kardinal

religion

Stockholm-biskop Anders Arborelius blir Sveriges første kardinal. Arborelius er blant fem nye kardinaler som pave Frans overraskende utnevnte søndag.

Paven møtt av store folkemengder i Portugal 

portugal

Pave Frans oppfordret til harmoni «mellom alle mennesker» da han fredag ankom det Fatima i Portugal. Flere hundre tusen troende møtte opp for å se paven.

Her blir de fortsatt overhørt

KONFIRMASJON

I denne menigheten må de svare for seg på konfirmasjonsdagen. – Greit å få vist noe av det vi har lært, sier tenåringene.

Biskop Eidsvig støtter omstridt ansettelse

STRID

Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme (OKB) tar til motmæle mot den til dels sterke kritikken i egne rekker mot ansettelsen av Petter Stocke-Nicolaisen som ny redaksjonssjef i bispedømmets kommunikasjonsavdeling.

Ulf Ekman – fra Livets Ord til Den katolske kirke

innspill

Det er ein god del markante kulturpersonar og teologar som har konvertert til Den romersk-katolske kyrkja dei seinare år. Den som har skapt dei største overskriftene ved konverteringa si, er Ulf Ekman.

Aps religionsprogram

SKILSMISSE

I Arbeiderpartiet foreligger det forslag til tros- og livssyns­politikk med blant annet et punkt om å «sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremveksten av religiøse domstoler».

«Hva er det som er sant?»

bokanmeldelse

«Den store oppdagelsen. Vår vei til Den katolske kirke» er en bok som bør interessere mange norske kristne.

Lengten etter det stille

retreat

Veka mellom palmesøndag og påskedag blir i kristen tradisjon kalla den stille veka. På fleire kristne retreat er det vente­lister for å få plass.

Homoaktivist i Oslo katolske bispedømme

debatt

Følgen av den ansettelsespraksis vi nå har sett i Oslo katolske bispedømme (OKB), er at skillet mellom Kirke og det moderne sekulariserte samfunn blir brutt ned, og Kirkens institusjonelle og åndelige integritet vil gå tapt.

Skriften og menigheten

kronikk

Det er ikke det at vi tror dens innhold, som gir Skriften autoritet. Sin autoritet har den fra apostlene, som Kristus gjorde til kirkens grunnvoll.

Pave Frans holdt messe for en million i Milano

italia

Over en million troende møtte opp da pave Frans holdt messe i en park nord for Milano lørdag. Paven fylte også byens fotballstadion på dagsturen til storbyen.

Det politiske evangelium

POLITIKK OG TEOLOGI

Det er i disse dager urovekkende å se hvordan de teologiske og kristelige spørsmålene blir tolket og forstått i lys av politiske og verdslige problemstillinger.

Spielberg-film om tvangskonvertering

FILM

Steven Spielberg har lett verden over etter den rette barneskuespilleren, og filmen kommer garantert til å kaste nytt lys over dette kontroversielle dramaet fra virkeligheten.