Kirke med voksesmerter

kronikk

Antallet medlemmer i Den katolske kirke er blitt 
mer enn tredoblet på 20 år. Dette har gitt kirken «voksesmerter» men fremtiden blir sett på som lys.

Den katolske kirke mener staten diskriminerer

TROSSAMFUNN

Den katolske kirke mener staten har diskriminert trossamfunnet bevisst og tilsiktet og vil ikke godta kravet om å tilbakebetale flere titalls millioner kroner.

En million i bot til Oslo katolske bispedømme

DEN KATOLSKE KIRKE

Oslo katolske bispedømme er ilagt en bot på 1 million kroner. Daglig leder i bispedømmet er tiltalt for bedrageri, mens saken mot biskop Bernt Eidsvig er henlagt.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Som ild og vann - eller som saft og vann?

KOMMENTAR

De skillelinjene som ble dratt opp midt på 1900-tallet må nyanseres for å kunne beskrive virkeligheten i dag. Blant annet viser det seg at vi som gjerne kaller oss både evangeliske og evangelikale har hatt en del å lære fra andre leire.

Fullsatte benker da ny domkirke ble innviet

nyheter

Nye St. Olav domkirke i Trondheim ble lørdag innviet, og Pave Frans' sendebud sa han skal oppfordre paven til å ta en tur nordover for å se katedralen.

Voksende katolsk kirke får ny katedral i Norge

KATOLSK

Nye St. Olav domkirke blir den første nye katolske katedralen i Europa på over ti år. Den katolske befolkningen i Norge vokser kraftig, grunnet innvandring og høy fødselsrate.

Fortsatt under det gamle misjonsmotto: «Verden for Kristus!»

kronikk

Gled deg enda mer enn tidligere over alt åndelig som du har felles med ikke-katolikker, det være seg familie, lutherske kirkefolk, frikirkelige eller bedehusfolket. Tilhørigheten til Den katolske kirke gir deg trygt fotfeste for slik frimodig glede

Veggen mellom liv og død

Kristenliv

I et stadig mer økumenisk kirkelandskap, kombinert med en stadig frodigere folkereligiøsitet også her til lands, trenger vi å være oss bevisst hvilken teologi som legger premissene for våre praksiser.

Paven og de reformatoriske idealer

LEDERARTIKKEL

Dermed kan protestanter oppleve at Den katolske kirkes øverste leder på flere områder fremstår som en bedre forsvarer av reformasjonens idealer enn de som hevder å stå i Martin Luthers tradisjon.

Han har spilt fotball med paven

PAVE-VENN

Carlos Luna (74) er noe så sjeldent som en venn av paven. – Frans er en genuin og ukomplisert person, sier han til Dagen.

Ulike syn på pavebesøket

FORVENTNINGER

499 år etter startskuddet for reformasjon ble den katolske kirkes overhode mottatt med jubel i Sverige. Men jubelen er ikke enstemmig.

Ser fram til pavebesøket

sverige

Birgitta Ekman, Ulf Ekmans kone, tar til sosiale medier for å uttrykke sin begeistring i forkant av pave Frans’ besøk i Lund og Malmø.

«Ja takk, begge deler!» – «misjon eller dialog»?

meninger

Jeg må akseptere, om enn med tungt hjerte, at det ennå ikke er plass til de Jesus-troende jødene i den jøde-kristne dialogen. Men jeg sier med teologen Wolfhart Pannenberg: «Før eller senere må den jødekristne dialogen også ta hensyn til de messianske jødene».

Biskop Jørgensen og livets to utganger

FORTAPELSE

Han har vært muret inne av sitt presteløfte og sin ordinasjon, bekjennelsesskriftene – som sier at de fortapte skal pines i all evighet.

Evangelisk-luthersk jødehat

LEDERARTIKKEL

De antisemittiske Luther-tekstene har også spilt en direkte politisk rolle i Norge, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Siste arbeidsdag i Den norske kirke

BLIR KATOLIKK

Hva skjedde med bedehusgutten som hadde nære relasjoner til to av misjonsfolkets mest respekterte veiledere? På sin siste dag som prest i Den norske kirke starter Dag Øivind Østereng reisen mot katolisismen.

Paven vil besøke jordskjelvofrene

italia

Pave Frans vil i løpet av de kommende dagene besøke de italienske landsbyene som ble hardest rammet i jordskjelvet.

Morgenmessen ble drapsscene

leder

Det som skulle være en fredelig arena for gudsdyrkelse og fellesskap ble brått endret til en drapsscene.

Biskop: – Bestialsk og sjokkerende handling

kirketerror

– Det er nesten umulig å kommentere og sette ord på en så bestialsk og sjokkerende handling, sier biskop Bernt Eidsvig i den katolske kirke i Norge om prestedrapet i Normandie.

Den katolske kirke ferdig etterforsket

medlemsjuks

Politiet er ferdig med å etterforske saken der biskopen og en økonomisjef i Oslo katolske bispedømme er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner. Nå skal statsadvokaten avgjøre om de blir tiltalt.

Reformasjonens frukter

synspunkt

Luthers reformasjon – saman med andre impulsar – førte til endringar også i den katolske kyrkja. Og desse endringane har halde fram.

Veien til Rom

leder

Et tap at Østereng ikke lenger blir en protestantisk kristen talsmann.

– Jeg er grunnleggende katolsk

konverterer

– Frykten for skuffelse hos mennesker rundt meg har vært det vanskeligste, sier Dag Øivind Østereng om sin beslutning om å bli katolikk.

Katolikkene godtar statlig støttekutt

NY VENDING

Oslo katolske bispedømme har snudd og går med på at staten kutter åtte millioner kroner pr. år i statsstøtten de neste fem årene.

Hva skal vi gjøre?

leder

Det er naivt å tro at alt blir bedre bare man kommer seg ut av Den norske kirke.

Hvem får være offer?

kommentar

Den siste tiden har vi fått høre flere historier om mennesker som har brent seg kraftig i møte med kristne miljøer. Nærmere bestemt i møte med kristent lederskap. Slike historier har vi hørt mange av de senere årene. Og det finnes enda flere som ikke er offentlig kjent.

– Bør si fra seg vigselsretten

den katolske kirke

Biskop Bernt Eidsvig mener at katolske prester i Norge ikke bør opptre som sivile tjenestemenn.

Norsk barnevern sett fra kontinentet

BARNEVERN

Norsk barnevern har fått kritikk i mange land. I Europa har kritikken fra land som Polen, Slovakia og Tsjekkia vært massiv. Mange politikere har engasjert seg i enkeltsaker, støtte-
grupper har blitt startet, det har vært debatt i sosiale media 
og til og med demonstrasjoner mot norsk barnevern.

Kjemper en global kamp mot abort

ABORT

Mødrene Sherie og Heather er i FN for å fremme familien som løsning på flyktningkrise, abort og andre utfordringer i verden. Bli med bak kulissene i kvinnekampen i FN.

Oppbyggelig teologi

bokanmeldelse

For å si det som det er: Dette er den mest oppbyggelige boken jeg har lest på lang tid.

Mor Teresa blir helgen

DEN KATOLSKE KIRKE

Mor Teresa blir erklært som helgen av Den katolske kirke 4. september. De to miraklene som knyttes til henne, handler begge om helbredelse.

Skam, tabu og skjult synd

overgrepsskandaler

Denne uken har enda en overgrepsskandale blitt rullet opp i Den katolske kirke. For første gang står en av pavens nærmeste rådgivere frem som vitne. Den Oscarvinnende filmen «Spotlight» tvinger katolikkene til nok en gang å snakke om sine mørke sider.

– Kan ta 20-30 år før folk våger å snakke

dom

Da det i 2010 ble kjent at den katolske biskopen Georg Müller hadde misbrukt en altergutt 20 år tidligere ble han ikke dømt i det norske rettsvesenet. Grunn: Saken var foreldet. Men i Den katolske kirke foreldes ikke overgrepssaker.

Ny pave-velkomst for skilte statsoverhoder

gjengifte

Det er både intens forventning og stor uro i Den katolske kirke for tiden. Det skyldes uttalelsen om nattverd for skilte og gjengifte som skal komme fra Pave Frans i løpet av kort tid.

Paven møter et kontrastfylt Mexico

kronikk

Når «Shepherd One» landet på flyplassen i Mexico City fredag kveld lokal tid, runget jubelropet fra hundretusener av katolikker over hele byen. Forventningene er kolossale og de fleste meksikanere er utrolig stolte over at pave Frans kommer til landet.

Krav mot katolsk kirke kan bli doblet

medlemsjuks

Kulturdepartementet pålegger den katolske kirken å betale tilbake drøyt 40 millioner kroner. Beløpet kan bli over dobbelt så stort når opptil 384 kommuner kommer med sine krav.

Paven skal møte Russlands patriark

nyheter

Pave Frans skal møte patriark Kirill i den russiskortodokse kirke på Cuba neste uke, opplyser Vatikanet. Det blir historiens første møte i sitt slag.

– For sent for de kristne i Irak

INGEN FREMTID

Irakiske fader Rooni Yousif er Norges første kaldeiske prest. Han ser ikke lenger noen fremtid for kristne i hjemlandet.

– Overgrep å ikke drive jødemisjon

POLARISERT

Kristen misjon blant jøder i Israel møtes med ytterliggående standpunkter på begge sider. Noen mener misjon er et åndelig holocaust, andre at det er et overgrep å ikke forkynne Jesus for jødene.

Pave Frans til Sverige

nyheter

Pave Frans besøker Sverige til høsten, i anledning en markering av reformasjonen.

Kritisk til pavens nådeforkynnelse

Protestant

Den italienske teologen Leonardo De Chirico forlot Den romersk-katolske kirke som ung. Pave Frans har ikke gjort det mer aktuelt å vende tilbake.

Roper ut et nådens år

bok

Med boken «Guds navn er barmhjertighet» vil pave Frans gi innhold til det ekstraordinære hellige året som han har erklært i Den romersk-katolske kirke.

Ikke ørkenfedrene, men tilbake til røttene

Evangeliet

Å lese om «ørkenfedrene» og vår kirkehistorie kan gi inspirasjon, men jeg velger meg evangeliet slik det er praktisert i Det nye testamentet som min hovedkilde til lærdom og inspirasjon!

Enhet og splittelse i kirken

kronikk

Uenigheten om homofili og likekjønnede ekteskap har satt fellesskapet på en hard prøve, både i Den norske kirke og i mange andre kirker verden over. Tross intense samtaler og diskusjoner synes dette 
å være spørsmål kristne mennesker ikke greier 
å enes om akkurat nå.

Takknemlig – og merket for livet

adventsdrama

For ett år siden gikk familien Høen gjennom et mareritt. Nå er de bare glade for å være i live, for å ha hverandre og kunne feire jul sammen.

Islam er ikke mot homofili

homofili

Debatten om islam og homofili blusser opp igjen. På tide å få sagt det klart: Ingen av de store religionene er for eller mot homofili.

Ukjent med religion som begrunnelse

bistår

Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas har ikke vært borti at religiøse forhold i hjemmet spiller inn for omsorgsovertakelse i barnevernet.

Religion og klimamobilisering

kronikk

1, 2 milliarder katolikker lar seg nok ikke overbevise i en håndvending. Ei heller 1,6 milliarder muslimer. Men jeg tror det er viktige budskap som i disse dager kommer fra ulike religiøse ledere, at kun felles – og forsterket - innsats for kloden kan bevege verden i grønn og rettferdig retning.

Avlyser misjon blant jøder

misjon

Et banebrytende dokument slår fast at Den romersk-katolske kirke på prinsipielt grunnlag avviser å ha institusjoner som driver misjon blant jøder. Norsk misjonsleder er ikke begeistret.

Uppdrag granskning smutskastar

livets ord

Den 25. november sänder Uppdrag Granskning ett program som kraftigt attackerar Livets Ord i allmänhet och mig i synnerhet. Anklagelserna gäller att Livets Ords arbete egentligen bara är en lukrativ affärsrörelse och att vinster har försvunnit in i styrelsens och mina fickor. Detta är osant och djupt kränkande.

Et angrep på evangelisk tro

LEDER

For de av oss som hører til på den evangeliske side av kristenheten er Ulf og Birgitta Ekmans bok utfordrende og til dels smertefull lesning.

Breivik mener Jesus er «patetisk»

hedning

Anders Behring Breivik ble stemplet som «kristen terrorist», men sier nå at han tror på Odin. – Dersom han tar eksplisitt avstand, kan man ikke kalle ham kristen, sier filosof Henrik Syse.

– Hvorfor sa Ekman ikke noe før?

katolsk

– Vi som jobbet sammen med ham fikk ikke vite om Ulf Ekmans endrede teologi, sier teolog Anders Gerdmar, som var den tidligere Livets Ord-pastorens medarbeider i mange år.

– Biskop godkjente omstridt medlemspraksis

nyheter

Biskop Bernt Eidsvig ga grønt lys til å fortsette den katolske kirkens omstridte medlemspraksis i 2014, til tross for at bisperådet hadde besluttet å endre praksisen, ifølge Aftenposten.

Ekman håper å få med flere til Roma

forklaringen

Ulf Ekman har skrevet bok til alle vennene han forlot i Livets Ord. Nå håper 
han på en større interesse for Den katolske kirke.

Tviler-kjendis ser på tro i ny TV-serie

se video

Den ikke-troende programlederen Are Sende Osen tar opp helbredelse, Jesus-tro, forsakelse og åndelige opplevelser i beste sendetid. Og han endte selv opp i forbønnsstol hos profetskolen Brølende Lam.

Trengs det virkelig misjon i Europa?

den katolske kirke

Mesteparten av kristne her i landet skjønner ikke at det råder en dyp, åndelig nød blant mange mennesker i katolske land.