Ubibelsk katolsk lære

kirken

Å identifisere den ytre kirke med den egentlige kirke er både misvisende og farlig fordi mange kan forføres til å tro at de er Guds barn uten å være det.

Katolsk lære er ikke i konflikt med Bibelen

teologi

Vi kunne ønske det i reformasjonsåret 2017 var mulig å presentere forskjellene mellom luthersk og katolsk teologi på en annen måte enn det Kvalbein legger opp til i sin tekst, med anklage om ubibelsk lære. Sannheten er nemlig den at Den katolske kirke lærer i samsvar med Guds åpenbaring.

Derfor forlater jeg Den norske kirke

KIRKEMØTET

Mandag 11. april fattet Kirkemøtet (KM) i Den norske kirke (Dnk) vedtak om å innføre liturgi for vigsel av likekjønnede par. Samme dag varslet jeg at jeg ser meg nødt til å tre ut av min tjeneste i Dnk, og etter endt oppsigelsestid også melde meg ut. Her følger er en kort begrunnelse.

Ingen vil vie homofile i Time

LIKEKJØNNET EKTESKAP

Etter at Kirkemøtet mandag vedtok å utarbeide en liturgi for homofil vigsel, har flere prester reagert negativt. I Time kommune i Rogaland har en prest allerede sagt opp i protest, mens prosten vil reservere seg.

Nå melder han seg ut av kirken

DEN NORSKE KIRKE

Prest Dag Øivind Østereng har i en årrekke kjempet for å få alternativt tilsyn for konservative prester. Nå gir han opp.

Ber om frihet for kjernetropper

valgmenigheter

Carissimi-leder Dag Øivind Østereng og Levende folkekirke-topp Øivind Benestad ønsker begge en styrket valgmenighetsordning i Den norske kirke. Men Benestad forlater trolig kirken uansett.

Vil bistå konservative prester

den norske kirke

Evangelisk luthersk nettverk (ELN) åpner for å gi pastoral støtte til konservative prester som fortsetter i Den norske kirke.

Sørgjer over bispekompromiss

reagerer

Leiar Rolf Kjøde i Evangelisk luthersk nettverk er skuffa over kompromissvedtaket om ekteskapsliturgi i Bispemøtet.

Hva nå?

homoekteskap

Den norske kirke får en liturgi for vielse av homofile i 2017. Vi har stilt en rekke sentrale personer i Kristen-Norge to spørsmål. 1. Hva skal kristne som mener det ikke er bibelsk belegg for homoekteskap gjøre nå? 
2. Vurderer du å melde deg ut av kirken?

Derfor var det rett av NLM å avlyse

bibelens lære

Det som er interessant i denne debatten er ikke hva mennesker tenker. Det som er både interessant og viktig er hva Gud mener, skriver Asbjørn Berland.

–Ikke opplagt at de måtte avlyse

konsert

Prest Dag Øivind Østereng har gått i front mot kirkelig aksept av homofilt samliv, men synes ikke det er selvsagt at Misjonssambandet måtte avlyse konserten med Solveig Slettahjell.