NEGATIVE ERFARINGER: En ny undersøkelse blant foreldre på kristne friskoler viser at mange velger kristne friskoler fordi de har hatt negative erfaringer i den offentlige skolen.  Foto: Sara Johannessen, NTB scanpix

Mobbeofre velger kristne friskoler

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.