FULLT HUS: Moskeen til Islamic Cultural Center på Grønland er fylt til randen når 1500 muslimer er kommet for å be id-bønn etter at ramadan er over. Dette bildet fra Norges eldste moské er fra 2012.

For første gang er det flere muslimer enn pinsevenner, katolikker, baptister og metodister i Oslo

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Teologi og Guds eksistens

synspunkt

Sentrale dogmer i vår kristne tro lar seg ikke bekrefte eller avkrefte ved allmenne etterprøvbare metoder.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).