Formidler gode nyheter til Nord-Korea

truet

Stillehavsøya Guam var truet av Kim Jung-Uns atomraketter. Der ligger radiostasjonen som sender det kristne budskap til folket i Nord-Korea.

– Vi ønsker ikke avgudsdyrkning av noe slag

Telemark

Kristne ledere i Telemark er svært skeptiske til planene om å vise frem et gammelt hedensk og katolsk rituale i Eidsborg stavkirke på sankthansaften, skriver NRK.

Evangelisten tror på vekkelse

vekkelse

Flere norske prester, pastorer og evangelister ønsker vekkelse i Norge, men er uenige i hva slags forkynnelse som kan ligge til grunn for den.

Kristendom: skapande, samfunnsbyggjande kraft

samfunnsbygging

Filosof, ateist og president i det italienske senatet 2001-06, Marcello Pera, seier om kristendommen at den er «det einaste som held Europa saman».

Å leke med pinseilden

Lederartikkel

Vi håper denne pinsehøytiden har skapt en sult i Guds folk etter at Åndens gjerning skal være synlig i landet vårt, også i vår tid.

17. mai er større enn oss selv

debatt

«Enig og tro til Dovre faller» sa eidsvollsmennene. Det handlet om å stå sammen. Siden den gangen har grunnlovsfeiringen hatt i seg en samlende kraft. Og slik er det fortsatt.

Markerer dag for unådde folkeslag

MISJON

Norea Mediemisjon arrangerer markering for unådde folkeslag i samband med pinsehelga den 19-20. mai. Markeringa vil føregå i Q42-huset i Kristiansand.

Å vera forført

Likekjønnet ekteskap

At homofilt «ekteskap» er ubibelsk skulle vel vera nokså opplagt.

– Jeg har hatt et godt liv

klosterliv

– Allerede da jeg var ti år gammel, visste jeg at jeg skulle bli nonne, sier søster Mary. Nå er tiden hennes i Marias Minde-klosteret i Bergen snart over.

Populistenes revolt og politikkens fremtid

populisme

Foreløpig er det de sosialdemokratiske partiene som har hatt vanskeligst for å forstå den nye tiden og den nye politiske situasjonen. Det er de som har holdt fast i forståelsemønstre og en politikk som kanskje gav gode resultater for en generasjon eller to siden, men som ikke lenger tilbyr gode politiske løsninger.

Få journalister tror på Gud

Medieundersøkelse

Kun én av fire norske journalister bekjenner seg til en bestemt religion viser tall som blir presentert i dag.

Pave Frans hyller det koreanske toppmøtet

koreahalvøya

Pave Frans roser Nord- og Sør-Koreas ledere for deres modige forpliktelse til fred, etter at de lovet å jobbe for atomnedrustning på Koreahalvøya.

At dei må bli frelst!

frispark

Misjonen kunne ha spart millionar av kroner berre i Norge på PR-kampanjar og brukt dei i misjon dersom forkynninga av evangeliet fekk gjere si gjerning i liva våre - til tru, kall og etterfølging.

Evangeliet har hast, men ikkje hastverk

Kristenliv

Fleire gonger har eg registrert at dette utfordrar dei kristne som er i desse områda. Dei opplever seg både oversett, overkøyrd og ekskludert når dei ser at vestleg misjon går inn med stor tyngde.

Tar korset tilbake i Tyskland

tyskland

Norske kommuner krangler om å fjerne kristne symboler fra kommunevåpenet. I Tyskland går den store delstaten Bayern motsatt vei.

Helvete og Guds godhet

teologi

Det finnes ingen bok i verden som de siste 1000 år har blitt kritisert og «evaluert» så mye som Bibelen. Men den er troverdig.

Radikal

andakt

«Radikal» er et ord som klinger dårlig i disse terrortider. Men uttrykket har blitt brukt lenge før, om kristenliv som søker å ta på stort alvor det Jesus kaller til.

Flere humanistiske konfirmanter

konfirmasjon

Mer enn 11.500 ungdommer konfirmeres humanistisk i løpet av våren og høsten, noe som er ny rekord.

En hyllest til pave Frans

Bokanmeldelse

Hun lar seg begeistre av pavens symbolhandlinger til beste for flyktninger, miljøvern og enkel livsstil, og hun applauderer Frans når han sier at majoriteten av verdens befolkning tror.

Kristen tro eller kristen kultur?

Lederartikkel

Kirken er i høy grad en kulturbærer. Men den kulturen kirken aller mest bæres av vokser frem gjennom forkynnelsen.

Prest knivstukket og drept i kirke i Mexico

mexico

En prest er knivstukket og drept i en kirke i utkanten av Mexico by. Drapet er det 22. på en prest i landet siden 2012, ifølge Den katolske kirke.

Ja til skolegudstjeneste før jul

skolegudstjeneste

Vi kan ikke forstå julens innhold, og hvorfor den er så viktig i den norske kulturen, uten å kjenne til julens kristne betydning.

Omstridt professor forsvarer kristen etikk

psykologi

Jordan Peterson er mest kjent som en omstridt og svært populær YouTube-psykolog. Hva han selv tror på er uklart, men han forsvarer den kristne etikken.

En kjempende kirke

lederartikkel

Det er nok nå. Det syriske folket kan ikke påføres mer lidelse.

Misjon i møte med nominell kristendom

nominell kristendom

Teologisk sett representerer «navnekristendom» et radikalt kall til oss alle som bekjennende kristne å bevege oss inn mot sentrum i kristen tro, inn mot varmhjertet, tydelig og integrert Kristustro, etterfølgelse og disippelskap.

Naturfag i skolen – et livssynsfag

naturfag

Gi meg en god grunn til at naturfaget ikke skal redegjøre overfor elevene om dets premisser og begrensninger, hvorfor faget ikke skal inneholde et slikt minstemål av faglig integritet!

Profeter fra den andre himmel?

debatt

Det er antagelig bare bibeltroende kristne som går i bresjen for å kreve denne loven forandret, slik at foreldrerett til barneoppdragelse og kristnes rett til forkynnelse og undervisning av bibelske sannheter blir beskyttet mot urettferdige lover.

Tro bak murene

Nyheter

– Det er mye mer tro og religiøsitet bak murene enn folk aner, sier fengselsprest Rune Minde.

Praktisk hjelp til kristenlivet

Bokanmeldelse

Poenget med boka er å føra inn i Kristus og det vi eig ved trua på han, og la det vera fundament og kraft i kristenlivet og i tenesta.

Reformasjonens historiske konsekvensar

imponerende

Dette er ei imponerande bok. Det er ei bok til oversikt, innsikt og lærdom. Det er ei bok som må vera eineståande i sitt slag.

Ni kirker i Oslo foreslås nedlagt

nedleggelse

Ni av vel 60 kirker i Oslo foreslås nedlagt. Åtte av kirkene ligger i de østlige bydelene i hovedstaden.

KrF, hvor går du?

veivalg

Dette er et spørsmål jeg tror mange stiller seg disse dagene.

Biskop advarer syrere mot Europa

beirut

– De mister barna, troen og tradisjonene. Familiesamholdet svekkes. Barna blir sekulære, sier den syrisk-ortodokse erkebiskopen Saliba.

Israels flagg, Utsyn og Espen Ottosen

flaggstrid

Israels flagg kan ikke heises på NLMs generalforsamling fordi mange kan se på det som «spesifikk politisk markering» skriver Ottosen. Det er urovekkende, for ikke å si alarmerende.

Pave Frans tryglet om fred og forsoning 

påskedag

Pave Frans ba om fred og forsoning i Midtøsten og andre konfliktområder da han holdt sin tradisjonelle «urbi et orbi»-tale på Petersplassen i Roma 1. påskedag.

Menighetsråd slår et slag for kirkeklokkeringing 

klokkeklang

Norsk forening mot støy mottar årlig noen håndfuller klager på religiøs støy, og flere av dem gjelder klokkeklang fra kirker. I Aurdal skal menighetsrådet holde seminar for å øke bevisstheten rundt den kristne tradisjonen.

Korsvandring gjennom flere norske byer

langfredag

Flere steder i Norge var det tradisjonen tro korsvandring langfredag. I Oslo er marsjen blitt gjennomført i over 30 år.

Konvertittenes sterke historie

BOKANMELDELSE

Boken gir oss spennende møter med folk fra Afghanistan, Iran, Somalia og Turkmenistan. Disse menneskene har møtt Jesus og lagt sin muslimske fortid bak seg.

Frelsen kommer fra jødene

Kristenliv

Jeg står i takknemlighetsgjeld til jødene, for Guds Ord som er gitt oss i de hellige skrifter, både i Det gamle og Det nye testamente.

Hva skjer med Vårt Land?

Vårt land

Det er et ordtak som sier at «den som ofrer sine gamle venner til fordel for sine nye, risikerer å miste dem begge. Jeg håper ikke at det blir tilfellet for VL.

Mennesket i møte med døden

Bokanmeldelse

Hva skjer med oss når vi dør? Spørsmålet følger mennekset i til alle tider.

Grunnlovas ekteskapsforståing, norsk lov, Kyrkje-og Bispemøte

grunnlova

Når Venstre trugar med bortfall av statsstøtte til den kristne skolen på Gjennestad i Vestfold, er det eit skremmande signal. Og det er ikkje mindre skremmande og ein trussel mot demokratiet at både stortingsfolk og ministrar skaper tvil om soleklare menneskerettar.

Tredje skisma

synspunkt

Fleire har sett kor farleg det er når modernismen kuttar banda til historie og tradisjon.

Å snakke om tro

frispark

Min drøm er at vi som kristne klarer 
å skape et større rom for å snakke om tro 
i landet vårt.

– Flere kristne bryr seg nå om innvandring

politikk

– Man får ofte inntrykk av kristne som lavmælte og forsiktige, men jeg tror de setter pris på klar tale, sier tidligere Listhaug-rådgiver Espen Teigen.

Ønsker regler som sikrer plass for religiøse skolelag

forslag

– Vi må ikke frata elever muligheten til å ha et religiøst engasjement, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF). Nå ber han regjeringen utarbeide klare retningslinjer for elevers bruk av skolerom.

KrF og tilgjeving

Samfunn

Knut A. Hareide stod på Dagsrevyen i går, 19. mars, og fortalde om KrF si haldning til Listhaug. "Det er rom for tilgjeving", sa han, men at partiet ikkje hadde tillit til henne. Kva skal så Listhaug ha tilgjeving for frå KrF, AP, SV og Raudt?

En forkastet konge

kristenliv

Han er all jordens konge og herre. Og han er verdens frelser. Dette budskapet måtte bli kjent for hele verden.

Han som ser de minste

ukens salme

Denne vare og sterke sangen har blitt en av verdens mest kjente gospelsanger.