OPPSLUTNING: Bildet viser en israelsk-arabisk demonstrasjon i byen Rahat i januar. Økt valgoppslutning kan føre til regjeringsdeltagelse for den arabiske blokken.  Foto: 

Araberne banker på Knessets dør

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.