Annonse

Tidligere imam og islamist Ahmed Akkari bidro til at karikaturstriden fikk voldelige følger internasjonalt i 2006. Nå beskylder han muslimske skoler for indoktrinering og isolering fra samfunnet.
Ap i Stor­tin­get og i Oslo Kom­mu­ne er svært skep­tis­ke til at det er gitt grønt lys for opp­start av en mus­limsk grunn­sko­le i ho­ved­sta­den.
DEBATT: Vi tror for­eldre­grup­per, or­ga­ni­sa­sjo­ner og kirke­sam­funn bør se stort på å satse på barn og unge med å etab­le­re krist­ne sko­ler, skriver Torgeir Flateby
Oppforder sine sympatisører til å stemme på Sverigedemokraterna.
Kor­sets Seier får 25 prosent mindre i produksjonsstøtte.
Et flertall av Legeforeningens lokallag sier nei til regjeringens forslag om reservasjonsrett.
ANDAKT: Vi har så lett for å miste fo­ku­set på Jesus. På det Han har gjort, og bli alt­for opp­tatt av alt vi må gjøre.
DEBATT: Det skal ikke mye mo­bi­li­se­ring til før li­be­ra­li­se­ren­de kref­ter får ster­ke­re fot­fes­te på neste Kirke­møte, skriver Roald Øye.
DEBATT: Mange av de som lever i dag var «uplanlagte» og derfor heller «ikke ønsket», skriver Svein-Magne Pedersen.
USA er kritisk til at Hamas og PLO har inngått en avtale om forsoning og mener den setter fredsprosessen i Midtøsten i fare.

Siste nytt:

En norsk unnskyldning er det eneste som vil rette på forholdet, mener professor Paul Midford.
«Vi er resolutt imot alle land som gir en plattform for Dalai Lamas splittende ord, og er imot at han møter utenlandske ledere».
De siste årene har mer enn 120 tibetanere tent på seg selv i protest mot Kinas Tibet-politikk.
Opposisjonen advarer regjeringen mot å bøye av for kinesisk press og mener et møte med Dalai Lama er på sin plass.
– En fredens mann som Dalai Lama burde alltid være velkommen, sier Dalai Lamas representant.
På en kvinnekonferanse i Kristiansand slo det ned i Linda Tånevik: «Du skal til Mosambik!».
DEBATT: Vi tror for­eldre­grup­per, or­ga­ni­sa­sjo­ner og kirke­sam­funn bør se stort på å satse på barn og unge med å etab­le­re krist­ne sko­ler, skriver Torgeir Flateby.
Ingen i det avtroppende styret i Sjømannskirken er spurt om å ta gjenvalg. Leder i valgkomiteen er forberedt på at det kommer motkandidater.
Matematikklærer Tor Arne Mjølund ved Kristiansand katedralskole Gimle blir hedret for sin gode og spennende undervisning.
Stevne, møte- og arrangementsoversikt som oppdateres fortløpende av stevnearrangørene.
DEBATT: Aud Kvalbein presiserer at ekteskapet, etter hennes syn, er mellom en mann og en kvinne.
Bis­ko­per skal verne kir­ken, ikke styre den inn i et kir­ke­lig anar­ki, skriver Dagen på lederplass.
HOMOVIGSEL: Fjorårets vedtak i Presteforeningen om at det bør innføres en liturgi for vielse av samkjønnede par blir stående. – De ulike oppfatningene blir ikke borte med behandlingen på Kirkemøtet, sier Gunnar Mindestrømmen.
En kvinne er pågrepet.
President Mahmoud Abbas og hans utenriksminister truer med å legge ned De palestinske myndigheter dersom Israel ikke innfrir deres krav.
DEBATT: Jeg er nok over gjennomsnittet naturvitenskapelig interessert, men samtidig har jeg mistet den nesegruse respekt og store tiltro til mye av den moderne forskning, skriver Per Bergene Holm.
KOMMENTAR: I eldre norske oversettelser ble kisten omtalt som «paktens ark».
DEBATT: Striden om skapelsen kontra utviklingslæren har jeg fått kjenne på kroppen siden min tid ved Universitetet på Ås med direkte angrep på grunn av kristne holdninger, skriver Jørgen Høgetveit.
For Andreas Årikstad og Jogeir Lianes går Bibelens tekster og moderne evolusjonsteori rett og slett ikke opp. Det regnestykket har de skrevet bok om.
Justisminister Anders Anundsen (Frp) har regnet ut at rundt 130 asylbarn, eller totalt 315 personer medregnet foreldre og småsøsken, får opphold i Norge med regjeringens nye engangsløsning.
Sveinung Rotevatn (V) krever svar fra kirkeminister Widvey om hvorfor det er så lett å melde seg inn i kirken, men vanskelig å melde seg ut.
Inneholder opplysninger om titusener av nordmenn som ble rettsforfulgt etter annen verdenskrig.
Be­skyt­tel­sen av retts­sta­ten og de­mo­kra­tis­ke prin­sip­per hand­ler om Euro­pas sik­ker­het. Ut­vik­lin­gen i Ukrai­na viser dette med all ty­de­lig­het.
Den milde vinteren og varme våren skaper problemer for landets én million pollenallergikere.
Lig­ger i et at­trak­tivt om­rå­de på Bygd­øy.
KOMMENTAR: – For meg vir­ket det som det var de yngs­te de­le­ga­te­ne på Kirke­mø­tet som hadde, i fø­lel­ses­mes­sig for­stand, de «røf­fes­te» inn­leg­ge­ne, skriver Birgit Opheim.
Lars Verket (45) bruker tre måneder i havkajakk fra Tønsberg til Nidaros.
Kristendommen er på frammarsj i Kina, som i løpet av få år vil ha flere kirkegjengere enn noe annet land i verden, spår ledende ekspert.
FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier at det kommende presidentvalget i Syria vil undergrave arbeidet med å få en politisk løsning på den tre år lange borgerkrigen i landet.
Utenriksminister Børge Brende er skeptisk til nyheten om at det skal avholdes presidentvalg i krigsherjede Syria.
Tre høytstående al-Qaida-medlemmer er blant de drepte i et droneangrep i Jemen søndag, ifølge jemenittiske myndigheter.
Samtidig nektes opposisjonsledere i eksil å stille til valg.
Omskjæring av jenter er omstridt, også der hvor tradisjonen holdes i hevd.
Når trommene høres uavbrutt i flere uker, betyr det at en omskjæringsseremoni pågår i landsbyen.
Med henne er en viktig eksponent for fred og forsoning gått ut av tiden.
En prorussisk separatistleder øst i Ukraina sier at han aldri har undertegnet et dokument der jøder bes om å registrere seg.
Yemane Teferi (56) fra Eritrea vil saksøke staten.
Nonnen synger Cindy Laupers 80-tallshit «Girls Just Want to have Fun».
KRISTENLIV: I 60 år har norske misjonærer vært med på å bygge opp Taiwan. Til sommeren reiser den siste misjonæren hjem.
En mannlig ansatt i Den norske kirke er pågrepet, siktet for vold i nære relasjoner, opplyser politiet.
Det gamle treet ble felt fordi det IKKE skulle ramle over det mer enn 1000 år gamle steinkorset. Nå må kirken trolig ut med 700.000 kroner i erstatning.
DEBATT: Når bispeflertallet viser til «kjærlighetsbudets forrang», ser de helt bort fra at kjærlighetsbudet aldri kan tolkes i strid med Guds bud og formaninger. Tvert imot. Her er full overensstemmelse, skriver Jon Kvalbein.
Hvordan lever man som en etterfølger av Jesus i 2014? Vi konstruerte «Nattverden» av Leonardo da Vinci - og lot disiplene få svare.
Her er de åtte mest omtalte.
Ordinært oppdrag, ekstraordinært budskap.
– Myndighetene har mistet kontrollen. Ufarliggjør drap, mener Svein-Magne Pedersen.
VIDEO: Fikk brud og brudgom til å le og gråte.
Søster Cristina Scuccia (25) i «The Voice».
VATIKANET: Livets Ord–grunnlegger Ulf Ekman og kona Birgitta fikk møte pave Frans, som snart blir deres øverste åndelige leder.

Mest lest på Dagen.no:

Siste nytt: