Hyller ikke lenger fedrelandet

norske verdier

I valgkampen diskuterer politikerne norske verdier. Men norske forfattere har for lengst gitt opp å bidra til å bygge nasjonal identitet.

Mer stillhet

andakt

«Ett minutts ettertanke er verd mer enn en times prat.»

Pinsepastorer svarer om homofilidebatten

HOMOFILI

Dagen har stilt 13 menigheter i pinsebevegelsen fire spørsmål om homofilidebatten. Svarene viser at det er ulike syn, både på om man skal ønske en teologisk debatt velkommen og om man kan slippe til personer med andre syn enn det tradisjonelle på talerstolen.

– Det beste velferdsgodet man kan ha, er en jobb å gå til

KANDIDATEN

I spalten «kandidaten» intervjuer vi politikere fra ulike partier i forkant av stortingsvalget. – Et samfunn der flest mulig får mulighet til å bidra i arbeidslivet er viktig både for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet, fastslår Ove Bernt Trellevik (52), stortingsrepresentant for Høyre.

– Umoralsk å forlate Trump

USA

Medlemer av evangelisk kristent Trump-råd avviser å kutte samarbeidet med presidenten slik ei rekkje næringslivstoppar har gjort.

For at ondskapen ikke skal blomstre

LEDERARTIKKEL

«Samtidig som vi igjen og igjen må advare mot en generell mistenkeliggjøring av muslimske miljøer, kan vi ikke overse at vår tids terror i stor grad ser ut til å ha en tilknytning til miljøer som i hvert fall selv hevder å være muslimske», skriver Dagen på lederplass.

Tips til slitesterkt trosliv

budskapet

Sokneprest Vidar Mæland Bakke vil gi hjelp til å få gode rutiner i kristenlivet. Nå har han gitt ut bok om temaet.