– Skolen er ikke verdinøytral

RADIKALISERING

Venstres Abid Raja viste i Stortingets spørretime i dag til terrorangrepet i Manchester og spurte statsråd Torbjørn Røe Isaksen (bildet) om skolen kan bidra til å forebygge radikalisering, rasisme og andre ekstreme holdninger. Les svaret her.