Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Klistrer opp Guds ord

bergen

– Jeg håper at plakatene kan være lyspunkt når folk er på vei til skole eller jobb.