I møte med min tvil

andakt

Kan man ha full visshet om noe man håper på? Kan man være overbevist om noe man ikke ser?

Kirkerådslederen gir seg

kirkerådet

Svein Arne Lindø synes ti år i bispedømmeråd og seks år som kirkerådsleder er nok. Han tar ikke gjenvalg.

– Krekar ingen grei kar

synspunkt

Jeg tar selvsagt, på det aller sterkeste, avstand fra mulla Krekars ekstremistiske og voldelige uttalelser! Han uttaler seg i dag langt annerledes enn i intervjuet med meg for tre år siden, skriver Britt M. Kvaran.

Leif venta på 
Agnes i 43 år

inspirasjon

Han la merke til den milde, lyshåra jenta då han var 19 år, men ho var opptatt. 
Ho kunne ikkje reise frå den sjuke mor si.

Utlendingsnemnda får kritikk i rapport om kristne konvertitter

konvertittrapport

Etter flere omgjøringsbegjæringer ble den iranske konvertitten Mathias Khezri i år trodd av Utlendingsnemnda (UNE) på at han var kristen og at det var farlig for ham å returnere til Iran. Nå får UNE kritikk for måten de håndterer konvertittsaker på.

Hvem har skylda for terror?

globalt perspektiv

Min stemme går til den politikeren som ikke fokuserer på å holde terroren ute, men gjør noe med roten til den, skriver Kristian Lande.

Felles fridag og hviledag

synspunkt

Søndagsåpne butikker er mer enn et spørsmål om å kunne shoppe til alle døgnets timer. Valgfrihet er et gode, men det er ikke det eneste som definerer et godt samfunn å leve i, skriver Terje Aadne.

Vraket i eget bispedømme

kirkevalg

Egil Morland er en av de mest sentrale medlemmene i Kirkemøtet, men nominasjonskomiteen i Bjørgvin vil ikke gi ham fornyet tillit.

Vil bekjempe 
frafallet

evangelisering

Kristen den ene dagen, frafallen uken etter. Kristenledere har sett seg lei på tendensen og tar grep. «Oppdrag Norge» starter denne helgen.