I dag streiker prester for første gang

arbeidsmiljø

Prester i Den norske kirke vil i dag slutte seg til den politiske streiken mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Da streiker de for aller første gang.

–Krekar skrev om likvideringer

Nyheter

PST hevder mulla Krekar skal ha brukt ord som «likvideringer» i tekster han har skrevet i fengselet. Det er blant grunnene til at politiet mener islamisten fortsatt utgjør en trussel.

Reservasjonsleger straffes ikke

reservasjon

Helsetilsynet er nå ferdig å behandle sakene mot fastlegene som har reservert seg mot å henvise til abort.  Ingen av dem får reaksjoner, men tilsynet fastslår at praksisen deres ikke har vært i tråd med regelverket.

Skremmende endring i USA

kronikk

Det USA vi kjente i gamle dager med kampen for individets frihet, borgerrettigheter, et land basert på kristne verdier, samt en desentralisert statsmakt, er i alvorlig stagnasjon, skriver Hanne Nabintu Herland.

Frykten er mitt våpen

i fokus

Det var en sitrende fryd å lese MacLeans «Frykten er mitt våpen». Men den når ikke opp mot boken som gang etter gang sier «Frykt ikke!»

Da Gerhardsen var uthvilt

synspunkt

Behandlingen av Oscar Torp er en skamplett som
 alltid vil klebe ved Einar Gerhardsens minne.
 For andre gang hadde han presset Torp ut 
av en stilling i det politiske liv.

Er ikke vi hverdagskristne gode nok?

synspunkt

Det skal visstnok være slik at de som går til guds
tjeneste hver søndag har bedre forutsetning for å 
uttale seg om lærespørsmål i kirken. Jeg tenker
 på slike mennesker som søndagskristne, skriver Pål Blix-Johansen.