Se til oss 
i nåde!

andakt

Vi trenger også å be om Guds nåde og barmhjertighet, slik vi møter den i Jesus. Han kaller den enkelte av oss og Guds menighet til fornyelse.

– Barnevelsignelse truer ingen

synspunkt

Vi som gifter oss på tvers av konfesjonsgrenser er foreløpig ingen kravstor massebevegelse i folkekirken, skriver Trygve W. Jordheim.

Dette treet pyntes flere ganger

misjon

Misjon: Hjemme hos «Astrid» i Kina pyntes treet fem-seks ganger i advent med ett mål for øyet: å nå åndelig søkende med evangeliet.

Salmebok-mangel etter TV-suksessen

tomt

Det hjelper lite med 60 timer gratis TV-reklame for Salmeboka når forlaget er tomt for bøker. PR-ekspert Trond Blindheim ville bedt aksjonærene om unnskyldning.

Til alt folket

i fokus

La julesbudskapet bli overført fra bestemor til barnebarn, fra kamerat til kamerat, fra bror til søster denne julen. Vær frimodig! Oppdraget er ditt.

Er det fødselskraft i møtene våre?

forkynnelse

Det er en enorm kristen aktivitet omkring i landet. Bare i Den norske kirke avholdes det årlig omkring 65.000 gudstjenester med cirka seks millioner tilhørere (Statistisk Sentralbyrå). I tillegg kommer møtevirksomheten fra frikirkene og de kristelige organisasjoner. En formidabel aktivitet som vi må være glade, og takke Gud for.

– Ingen tegn til krise for Norge

politikk

Statsminister Erna Solberg (H) ser ingen tegn til at Norge er på vei inn i noen dyp økonomisk krise, men mener situasjonen forsterker behovet for omstillinger.

Forhørt
 om hva han 
forkynte

romania

Hver mandag i flere år måtte pastor Vasile Alexandru 
Talos stille til forhør for 
å svare på spørsmål om hva han 
hadde sagt 
under 
søndagens gudstjeneste.