Dragartist: Presten Andreas Ihlang Berg kler seg av og til ut som en kvinne for å utfordre kjønnsstereotypiene.  Foto: Foto: Henrik Evartson

Ønsker skeiv teologi i kirken - åpen for flere enn to i ekteskapet

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.