SLUTTET: Kjell-Ola Kleiven sluttet med alkohol for seks-syv år siden. – Det er ikke noe jeg har behov for, eller trenger, i hverdagen, sier han.
  Foto: kjellolakleiven.no

– 15 grunner til at jeg droppet alkoholen

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).