SLUTTET: Kjell-Ola Kleiven sluttet med alkohol for seks-syv år siden. – Det er ikke noe jeg har behov for, eller trenger, i hverdagen, sier han.
  Foto: kjellolakleiven.no

– 15 grunner til at jeg droppet alkoholen

Kraften i Jesu navn

sang

Hillsong har på mange måter blitt ensbetydende med begrepet «moderne lovsang». Og mange har forsøkt å gjøre dette begrepet ensbetydende med enkle tekster, subjektive tema og repeterende refreng.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.