Vekkelsens forfatter

debatt

J. F. Løvgren var forkynner i Frikirken gjennom et langt liv. Mest kjent er han imidlertid for sine bøker. Han er blitt kalt vekkelsens forfatter.

Når NLM leier lokaler

generalforsamling

Det avgjørende for NLM når vi leier lokaler til vår generalforsamling er ikke hvem eierne er eller hva de står for. Isteden foretar vi en ren forretningsmessig vurdering.

Derfor trenger Norge kristne høgskoler i 2018

debatt

Kristne høgskoler på sitt beste tar samfunnsansvar, gir mer etiske arbeidstakere og forener mennesker på en helt annen måte enn sekulære høgskoler kan.

Folkekirken og organisasjonene

debatt

Det er en variasjon i ønske om nærhet og samarbeid med DnK blant Normisjons ledere. Noen ønsker nær og avtalt relasjon, mens andre ønsker distanse.

Guttene i grotten

lederartikkel

Tolv gutter har vært innesperret i en grotte. Det finnes andre dramaer i Thailand som også involverer barn. Mange flere barn.

Vil du bli snill – læs ka du vil

synspunkt

Overskriften er hentet fra en enkel sang mine sønner lærte i barnehagen. Selv om innholdet i strofen absolutt ikke kan ses på som god veiledning i seg selv, er intensjonen god: at barna skal bli glad i å lese.

Det må være lov å være uenig

lederartikkel

Hvordan skal menighetene makte å være et sted der både saklig uenighet og sårbar tvil kan få rom?

Viktig med selvkritikk

frispark

Spesielt som småbarnsfar selv ble jeg, selvsagt, sterkt berørt av dette.

Hva vil Gud med det onde?

debatt

Han vil ikke stå passiv å se på at verdens millioner går ubekymret og uten stans imot fortapelsen.

Ikke en sekt, men et offentlig registrert trossamfunn

debatt

Gjennom mange år har fyldige årsrapporter og regnskap ligget åpent tilgjengelig for offentligheten. Hele vår lære bygger på Bibelen. Vi tror på Jesus som frelser, på hans forsoningsverk og vi tror på den hellige treenighet.

Kron Ham over hele landet

debatt

Noen ganger lurer jeg på om Gud bare kan betro oss en innhøstning vi er i stand til å håndtere. Hvordan kan vi i så fall forøke vår kapasitet for vekkelse?

«Sendt til en forandret verden»

debatt

I vår teneste, i vårt arbeid er det avgjerande at Han går med, at Han bygger «NLM-huset». For utan Han kan me djupast sett ingen ting gjera. Må me få eiga nærveret hans, nåden og signinga frå himmelen, også i tider som måtte koma.

For frihet, mot Fri

lederartikkel

Det mange opplever i dag er at Pride og Fri forsøkes gjort til synonymt med støtte til homofiles rett til å leve åpent og fritt. Men det ligger så mange kameler innbakt i denne bevegelsen at de blir fullstendig umulig å svelge for veldig mange mennesker.

Klatreparken på Domkirkeodden på Hamar og bruk av kors

synspunkt

At korset brukes i en klatrepark på Domkirkeodden som er så tett forbundet med det historiske kirkestedet med gamle Hamar domkirke tydeliggjør også at det overhodet ikke er gjort med en respektløs hensikt.

Stolt uten Pride

debatt

Bedrifter og organisasjoner kan slappe av. Pride er ikke interessert i regnbuefarget PR-støtte i juni.

NLM og den kirkelige vinden

synspunkt

NLMs generalforsamling begynner tirsdag. Det er også startskuddet på et treårig strategiarbeid. Som organisasjon er vi i en av de viktigste endringsfasene vi har vært i siden oppstarten. Da gjelder det å gi rom for den gode og lange samtalen.

Hvorfor støtter evangelikale kristne Trump?

debatt

Jerry Falwell mener at evangelikale har funnet sin drømmepresident. Michael Gersons kommentar er at dette utsagnet sier mye om dagens nivå på evangelikale drømmer.

Gledelig initiativ fra utenriksministeren

lederartikkel

Vi skal ikke så mange årene tilbake før religiøs forfølgelse var et emne som i stor grad ble oversett i den norske offentligheten. Det var som om informasjonen ikke nådde frem. For informasjonen fantes.

Naturlig Menighetsutvikling

i fokus

I tillegg til at eksisterende menigheter må vitaliseres og fornyes, trengs det mange nye menigheter der folket i dag bor. Men de nye menigheter må ha fokus på å vinne nye mennesker for Jesus.

Opprop om NRKs dekning av Israel

israelkommentar

Vi har nylig tatt initiativ til følgende underskriftskampanje på www.opprop.net. Så langt har over 2000 personer signert.

Takk til alle sommerens frivillige!

lederartikkel

Det er tid for sommerstevner, leirer og festivaler. De neste ukene kommer det til å yre av liv, fra vekkelseskonferanse i Karasjok og til De frie evangeliske forsamlingers stevne i Lindesnes kommune.

Å forkynne til åndelig frigjøring

kronikk

Om poesien og formuleringene i disse sangene ikke er i pakt med nyere lovsangstradisjoner, har jeg ett ønske for alle som skal synge, lede allsang og forkynne Guds ord denne sommeren.

Prideparader, barn og vår nye skeive virkelighet

debatt

Det er liten grunn til å bli overrasket over at barnehager har denne typen arrangementer, det hele er nemlig et naturlig resultat av en revolusjon stadig færre våger å omtale, selv innenfor kristenheten.

Kan kirken samarbeide med foreningen Fri?

debatt

Nå er det på tide at vi offentlig også får høre stemmen til de med homofile følelser som velger en annen vei enn grenseløs seksualitet.

Kirkestrid og kirkeenhet

debatt

Fra ukyndig hold blir det fra tid til annen påstått at samlingen i Calmeyergaten og den linjen man la for det frivillige organisasjonsarbeid i kirken, manglet kirkelig legitimitet: Den var sekterisk og splittende og så videre.

En luthersk misjonsorganisasjon

synspunkt

Så hører det også til NLMs bekjennelse at hver morgen og kveld skal «du tegne deg med det hellige kors og si: 
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

Helbredelse ved bønn og vitenskapelig forskning

synspunkt

Den senere tids debatt om helbredelse aktualiserer også spørsmålet: Er helbredelse ved bønn en realitet? I hvilken grad kan det dokumenteres at det skjer helbredelser på grunn av bønn til Gud i Jesu navn?

Den teologiske kampen om sosialetikken

synspunkt

Vi hadde makten, men i vår iver og rettroenhet, blandet med vår syndige og ærgjerrige natur, har vi sett bort fra det andre budet, som er like stort, og misbrukt vårt mandat.

Et mirakel

lederartikkel

Vi tror det er gode grunner til å dokumentere det Gud gjør i dag, selv om mirakler aldri er en garanti for at mennesker kommer til en levende tro på Jesus Kristus.

Helbreder Gud syke?

frispark

Så fint det hadde vært om alt dette hadde skjedd i samme kirke. At man både ba for syke og hjalp på andre områder samtidig.

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten.

Antisemittisme og medienes ansvar

debatt

Skal man få bukt med antisemittismen i Norge, slik våre politikere ønsker, må alle ta sin del av ansvaret. Også mediene.

Den indre Sjømannsmisjon bør avvikles

debatt

Jeg tror at lederne - styret i misjonen har gjort alt i beste mening, men de har ikke forstått den historiske utvikling og har manglet økonomisk kompetanse.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.

Kyrkja tek ein Charlie Brown

debatt

Ein av dei mest sitatverdige replikkane frå Knøttene er at ikkje noko problem er så stort at du ikkje kan springe frå det.

Perserrikets østligste provinser

globalt perspektiv

«Dette hendte i Xerxes sine dager, den Xerxes som hersket over 127 provinser fra India til Kusj.» Imperiets østlige grense gikk ved Induselven. Xerxes var konge i Perserriket fra 486 til 465 før Kristus.

Taktskifte nødvendig i Kristen-Norge

synspunkt

Når så mange som 80 prosent av våre barn faller ut av aktivt menighetsliv før voksen alder, haster det med å modellere Jesusetterfølgelse på flere måter enn gjennom gudstjenestefellesskapet. Sommerfestivaler kan være et godt sted å begynne.

Friskolene er bra på regeletterlevelse

debatt

Vi opplever at rektorer både ved offentlige og private skoler er hardtarbeidende og engasjerte, men at de tynges ned av et omfattende skolebyråkrati. Det er ikke til elevenes beste.

100 prosent kvinner

kulturnotat

Det forblir 
min enkle overbevisning at det finnes mange kloke og dyktige kvinner der ute som vi hører for lite fra.

Kristenfolket trenger medietrening!

debatt

Igjen har media satt fokus på en kontroversiell form for kristen praksis, og igjen blir vi kristne på mange måter stående med lua i hånda, og svar skyldig i forhold til kritikk - og ikke minst mediehåndering.

Ikke gå til media mot hverandre!

debatt

Hvorfor setter vi interne uenigheter over den hellige enhet som Gud har kalt oss til. Hva ville Paulus sagt til oss, eller hva sier Gud til oss?

Usunn kobling av tro og penger

debatt

Som kirker i Norge ønsker vi å markere at bønn for syke aldri skal være preget av utnyttelse eller til egen vinning.

Brutaliteten bak solskinet i Singapore

debatt

Solskinshistoria frå Singapore-møtet kan vera starten på ein ny æra. Men i verste fall kan den dekkja over brutaliteten i Nord-Korea. Brotsverka må gå sterkare inn på president Donald Trump som uttalte at det er «røffe forhold» i Nord-Korea, men at det er det også andre stader.

Takk, adjø og far vel!

synspunkt

Jesus har gitt Gud et ansikt i verden. Det beste reisefølge jeg vet om og som får oss til å ta sjansen på at han virkelig er «veien, sannheten og livet».

Forfølgelsen av kristne forkynnere

debatt

For mange år siden leste jeg boka «Den himmelske mannen» skrevet av en forfulgt kinesisk kristen kalt broder Yun. Han skrev at i Kina forfølger de kristne fysisk mens Vesten forfølger de kristne verbalt.

La barna lære å være frie med stolthet

debatt

Måten Pride markeres er, i de fleste tilfeller, ikke en politisk markering. Det er en markering som understreker det tolerante og varierte samfunn vi lever i.

Nordreisa får presten sin likevel

lederartikkel

I gleden over at Nordreisa nå får den presten de har ønsket seg, er det også naturlig å fortsette debatten om myndighet til å bestemme hvem som skal være prester i Den norske kirke.

Er det verdt det?

i fokus

Korleis vil framtidige misjonshistorikarar vurdere det misjonsarbeidet norsk misjon gjorde i fyrste halvdel av det 21. hundreåret?

Hva om det var min datter?

abort

Rett ut sagt sitter jeg igjen med en mistanke om at vårt raseri mot abort dypest sett ikke handler om kjærlighet til det ufødte liv, men om å rettferdiggjøre oss selv ovenfor Gud?

Hva som kan forklare livet

debatt

Deler av kristenheten fornekter at slik informasjon skriver seg fra en intelligens, og er til dels sterk motstander av ID – mens de fleste synes å være lite opptatt av denne problemstillingen.

A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

«Kjent og lest av alle»

debatt

Øystein Gjerme hevder at Dagen «tar i bruk» Kristen-Norge. Mener pastoren at denne delen av det norske samfunnet skal ligge «ubrukt»?

Sarkasme i de beste hender

lederartikkel

I dag markerer den episkopale kirke den britiske forfatteren, samfunnskritikeren og sitatmaskinen Gilbert Keith Chestertons bortgang i 1936. 

Daniels menn

i fokus

Likestillingskampen har ikkje gjort det enklare å vere ein god mann. Iveren for å gje kvinner respekt og aksept har medført ei generell feminisering.

Martyrer og gledestårer

i fokus

For noen uker siden skjedde det noe svært spesielt i Egypt. Levningene etter 21 ofre for en grusom terrorhandling i 2015 ble begravd i en nybygget kirke i landsbyen El-Our. En stor menneskemengde var samlet for å ære de døde, og mange gråt, også gledestårer.

Ungdom mot barnearbeid

utenrikskommentar

Fortsatt må millioner av barn og ungdom gå på jobb istedenfor på skolen. Kanskje ungdommene selv kan spille en større rolle i kampen for å avskaffe barnearbeid?

Antisemittisme i FN

debatt

FN som etter 2. verdenskrig begynte så godt, har nå gjennom sine resolusjoner blitt en global plattform for antisemittisme. Det FN skal kjempe mot har FN begynt å fremme.

Du skal elske Herren din Gud med hele din forstand

skaperverket

Hvordan er det mulig å elske Herren med hele sin forstand når mange samtidig bruker all sin forstand til å rive ned tilliten til, og å sette spørsmålstegn ved det vitnesbyrdet Gud har gitt?

Darwin og ateismen

svar på lederartikkel

«Når Darwin blir gissel for ateismen» tok opp probkemstillinger som er høyst aktuelle også i vår tid. Den utløste tanker som jeg ønsker å bidra med.

Kampen for menneskeverdet fortsetter

synspunkt

KrF vil jobbe for lavere aborttall i Norge. Målet vårt må være at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig at gravide kvinner velger å beholde barnet de bærer.

Den europeiske union, populistene og demokratiet

kronikk

Kanskje var det ikke det sedvanlige kaoset i Italia vi var vitner til denne våren, men heller EUs vilje til å sette unionens økonomiske integrasjon foran demokratiske hensyn?