Lekmannsarbeidet vårt

debatt

Eg er overtydd om at lekmannslinja framleis har mykje for seg. I ei tid der store forsamlingar gjerne blir løfta fram som idealet, er det også viktig å understreka at den vesle gruppa framleis har karakter av eit heilagt samfunn med alle lovnader knytt til seg.

Evangeliets uro

globalt perspektiv

Dersom misjonsarbeidet ikke har sin grunn i Guds hjerte, blir det lett et humanistisk evangelium som setter mennesket 
i sentrum.

Et forsvar for bruk av teletorget

debatt

Jesus sa: «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Dette er Jesu mest misforståtte utsagn og gjerrigknarkenes alibi for ikke å gi til Guds rike. En teologisk feilkobling som bør korrigeres.

Yazidifolkets tunge kamp

lederartikkel

La oss stå sammen med yazidiene i kampen for å overleve som folk.

Jeg var en del av problemet

kommentar

Tidligere boikott-aktivist tar et oppgjør med den propalestinske venstresidens farlige demagogi.

Ikkje god nok?

i fokus

Lat oss sleppe dei alminnelege fram i Guds forsamling.

Den afrikanske forbannelsen

global perspektiv

Dersom man lykkes med å nå inn i den afrikanske folkesjela med et praktisk budskap om forsoning, så tror jeg også det finnes en mulighet for at den gamle afrikanske forbannelsen kan brytes.

Når forbønn blir forretning

lederartikkel

Forbønn for syke, nødlidende og fortvilte mennesker kan ikke behandles på samme måte som ordinær forretningsvirksomhet.

Mer kirke, mindre markering

kommentar

Jeg tror vi i dag trenger kirkeledere som mer enn noe annet våger å formidle en frimodig tillit til Jesus Kristus og til Guds ord.

Samarbeidsavtalen mellom Hamas og Fatah

debatt

Den nye samarbeidsavtalen mellom Hamas og Fatah er en utfordrende og alvorlig avtale for Israel og Palestinske områder. Hvor lenge denne avtalen vil vare er høyst usikkert, noe som senere års historie også vitner om.

Hele barnehagen banner

lederartikkel

De som klager på bannende unger i førskolealder på Nytt på nytt, har vår støtte.

Fornyet tillit til Guds frelsesvilje

lederartikkel

Reformasjonen var mer enn noe annet en åndelig gjenoppvåkning, med en fornyet og forklaret forståelse av frelsen.

Vi blir ikke frelst ved tro alene

synspunkt

Luther understreket sterkt at vi blir frelst ved tro alene av nåde alene. Det er sant og visst, men det kan lett misforstås.

Oppbrudd som smerter

kronikk

Dnk har valgt å følge tilpasningens vei. Det er trolig den eneste politisk farbare veien som folkekirke, men den demonstrerer folkekirkeideologiens teologiske umulighet.

Å vandra audmjukt med Gud

i fokus

Å kor godt og vakkert det er når brør lever i fred og forsoning med kvarandre!

Luther gav Berggrav hjelp

synspunkt

Heile tida henta dei argument frå Luthers skrifter og frå Den augsburgske vedkjenninga som sa at når styresmakta krenker retten, er det kyrkja si plikt å ta til motmæle og nekta lydnad.

Motløysa

i fokus

Den er ikkje av Gud, Han er alle gode gåvers gjevar, og motløysa er ikkje god.

«Verdens farligste mann»

kommentar

Denne professoren mener at det er mer umoralsk å drepe et friskt dyr enn et sterkt utviklingshemmet menneske.

Nå er KrF like lite som Rødt

debatt

Fremfor å ta signalene fra valget, så har KrF desto verre tragikomisk nok øst på MER av det samme. Og jo nærmere partiet kommer stupet, jo sterkere er ropet om KrF først.

Trygg på vaklende grunn?

debatt

Dersom du unge KrF-er med nylig gjennomført årsmøte leser dette, håper jeg også du vil svare.

Martin Luther er en feiring verdt

lederartikkel

Den protestantiske kirkefamilie burde bruke jubileet til å vende tilbake til de teologiske prinsippene som ble utmeislet gjennom reformasjonen: «Skrif­ten alene», «troen alene» og «nåden alene».

Sorteringssamfunn og abortlov

debatt

Organisasjonen Menneskeverd hadde for kort tid siden et arrangement i Litteraturhuset i Oslo. Forfatteren Thorvald Steen fortalte om sin siste roman. Hele livet har han hatt en sterkt invalidiserende sykdom. I romanen advarer han mot sorteringssamfunnet.

Har norske misjonærar gått ut på dato?

debatt

Vesten må driva misjon på ein billegare måte! Dette var ein av tinga Jason Mandryk og Molly Wall i Operation World nemnde då eg nyleg fekk høyre korleis dei vurderer framtida når det gjeld verdsmisjon.

Misjonsfest på Madagaskar

LEDERARTIKKEL

Aller mest trenger vi å gjenoppdage selve den evangeliske gløden, viljen til å ofre av sitt eget for å dele budskapet om Jesus Kristus med flere, skriver Dagen på lederplass.

Hvem skal kristne tro på?

Skapelsen

De aller fleste vitenskapsmenn er selvsagt ærlige mennesker. Men siden få av dem er troende, bør vi lese 1Kor 1:20.

Nobels fredspris til ICAN og implikasjonene for Israel

debatt

Folk på den politiske venstresiden har med prisutdelingen fått en god sak, som vil bringe dem opp på de politiske meningsmålingene, for nå skal Trump og Netanyahu henges ut for sine innvendinger mot Iran-avtalen.

Tar barnas trygghet på alvor

debatt

Dessverre vet vi at mange barn og unge som i dag blir utsatt for slike grusomheter, ofte lider i stillhet.

«Om livets to utganger»

debatt

Ingen av dei argumenta og tilvisingane som Olav H. Kydland listar opp 16. oktober rokkar ved påstandane mine om fortaping og tilinkjesgjering.

Presten som tråkket på bildet av Jesus

frispark

Vi tror på en Gud, som helt annerledes enn alle andre gudebilder og fortellinger, selv tapte. Selv ble tråkket ned. Ja, som selv døde for oss. 

Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

En politikk som støtter opp under norsk reiseliv

synspunkt

Nå som pilene peker oppover i Norge, legger regjeringen opp til en finanspolitikk som gjør at den gode utviklingen kan fortsette, og ikke legge press på kronekursen, som har gitt reiselivet en viktig drahjelp de siste årene.

Frimodig i Den norske kirke?

debatt

Når en lære i strid med Bibelen og hele den kristne kirkes historie er innført i Dnk, vil overgang til et annet kirkesamfunn eller trossamfunn bli det eneste riktige for mange.

Et verdensbilde som henger sammen

LEDERARTIKKEL

Vi gjør klokt i å tenke nøye over hva det vil innebære når samfunnet i vår tid ser ut til å ha vanskelig for å forholde seg nøkternt til hva kristendommen faktisk har gitt oss, skriver Dagen på lederplass.

Ironisk momskritikk

debatt

Når man ser regjeringens styrking av frivillighetens økonomiske handlingsrom de siste fire årene, er det urimelig å kreve at staten i tillegg skal kompensere gjennom en rammebevilgning for fulle 25 prosent moms.

Jeg har tro på kampanjer

i fokus

Det er blitt hevdet at møtekampanjenes tid er forbi. Stormøter der folk blir introdusert for evangeliet og får anledning til å bekjenne sin tro, hører fortiden til.

Frimodig i Den norske kirke

debatt

Vår oppgave er å gi veiledning og frimodighet til det store flertall av aktive kristne som ønsker å bli stående i Dnk.

Åndsfrihet

Samfunn

Til tider har jeg ønsket meg til Danmark. Ikke fordi jeg er lei av norsk natur. Nei, Danmarks topografi kaller ikke på meg. Derimot er jeg til tider urolig for sider ved toleransen i norsk kultur.

Biskopenes narrespill

Samfunn

Det er ikke en eneste av dem som står oppreist i stormen, enn si vedkjenner seg at de tok feil og talte usant om kirkesplittelse da de enstemmig støttet vedtaket om innføring av homoliturgien.

Rosa kompetanse – hvem er vi og hva jobber vi for?

debatt

Vi har ikke et eget Rosa kompetanse-tiltak rettet mot Den norske kirke eller andre trossamfunn, men vi har ved enkelte tilfeller hatt undervisning for kirkelige ansatte der de ansatte selv har ønsket at vi kommer.

Når taushet snakker

debatt

Jeg tror ikke det er med viten og vilje vi unngår å snakke, men skammen knyttet til pornografi er så sterk at den knebler oss.

Skriften alene?

synspunkt

Guds eget ord passer ikke inn i noen tids tankegang. De er ord som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Skriften er åpenbaring av det vi ikke kunne tenke oss til.

Led dem ikke inn i fristelse

LEDERARTIKKEL

Gårsdagens stortingsdebatt om trontalen ble en markering av utfordringene som det skjøre flertallet på ikke-sosialistisk side står overfor.

Ikke lett å gifte seg

israelkommentar

Hvert år drar tusenvis av israelere til Kypros for å gifte seg.

Å stå for det vi tror på

LEDERARTIKKEL

Samtidig som vi etterlyser mer toleranse i storsamfunnet, bør vi spørre om det er nok tålevilje hos kristne, skriver Dagen på lederplass.

Skapkristne

debatt

Noen lurer på hvor de kristne har blitt av i den offentlige debatten. Det gjør ikke jeg.

Støtt kristne som utsettes for vold og diskriminering

debatt

Mange av våre kristne trossøsken rundt omkring i verden utsettes for vold og diskriminering. Trosfriheten er en av de menneskerettighetene som er under sterkest press i dagens verden.

Stat og kyrkje

debatt

Kyrkja har ei pedagogisk oppgåve ovafor folket; ho skal undervise om kva som er rett og galt. Dessutan har ho eit profetisk kall. Det betyr at ho skal refse staten når denne krenkjer menneske, og vera statens vakne samvit.

Korttenkt

debatt

Vil en ikke innse den realitet at kirken med sin påviselige vranglærehandling har brutt det åndelige fellesskap med mange kristne?

Fra Etiopia hjem til Israel

debatt

Det er når de setter foten på israelsk jord at en lang og økonomisk kostbar prosess starter for at de skal få et godt liv i fedrenes land.

«Dagen derpå» for KrF?

debatt

Jeg har stor tro på at KrF vil kunne reise seg, og igjen erobre tapte mandater i østlandsfylkene til neste stortingsvalg.

KrF, tvillingaborter og tåkefyrste

politikk

Ut fra årets strategi, eller mangel på god strategi, skal KrF være hjerteglad for at de kom på rett side av firetallet.

Svart-hvit kompetanse

debatt

Reise land og strand rundt og forkynne det virkelig glade budskap om kjønnsidentitet, ekteskap og familie. Det trengs mer enn noensinne i en ytterst forvirret tid.

Derfor blir det neppe mange valgmenigheter

kommentar

Veien fra Den norske kirke til bedehusforsamlinger eller frikirkelige menigheter – eller til valgmenigheter – kan bli litt lengre enn man kanskje skulle tro.

Skuffende om NLMs selvforståelse og identitet

synspunkt

NLM fremstår i dag både som en organisasjon og et kirkesamfunn, men hvor behovet for gjennomtenkte kirkestrukturer og ordninger har vært underutviklet til fordel for organisasjonsstrukturen.

Når kunnskap ikke tåles

lederartikkel

Når selv de mest kunnskapsrike og nyanserte talspersonene blir kneblet, kan konsekvensen bli tilbaketrekning.

Rommet blir mindre og mindre

synspunkt

Er det slik å forstå at Åpen Folkekirke krever å være representert med såkalt «rosa kompetanse» på enhver arena der den nye ekteskapsteologien er tema, ellers kan det forventes en mediestorm?

KrF – nær ved å forsvinne

debatt

Vi som er opptatt av at vi skal ha et parti på Stortinget som flagger og kjemper for kristne verdiene, så er det dessverre mange som er skuffet.

«Presteutdanninga si utfordring»

debatt

Grunnen til at det ikke ble noen prest av meg, var at da måtte jeg bruke syv år av livet mitt på en utdannelse jeg følte var delvis irrelevant.

Et vennskap som holder

israelkommentar

Selv om jeg nå forlater Stortinget, vil selvsagt vennskapet med Israel bestå.

Kristenfobi på skolen

lederartikkel

Tankevekkende og urovekkende beretning fra sokneprest i Nord-Trøndelag.

KrF og en totalitær stat

debatt

I dag må man oppfatte KrF som en trussel mot oss som vil holde fast ved - slik de troende har gjort under ethvert totalitært regime - at foreldre har en gudgitt rett til å oppdra sine barn i kristentroen uten ideologisk diktat fra statsmakten under trussel om straff.