Dropper resolusjon om regjeringen

ROGALAND KRF

– Man ønsker å slutte opp om denn prosessen som nå er startet, ifølge påtrppende fylkesleder Oddny Helen Turøy.

Selskaper distanserer seg fra NRA

USA

Selskaper over hele USA distanserer seg fra NRA i kjølvannet av skolemassakren i Florida, og stopper tilbudene NRA-medlemmer har nytt godt av.

Kyros-profetien om Donald Trump

synspunkt

Læren om politiske profetier legitimerer etter min oppfatning en kobling mellom religion og politikk som er potensielt farlig.

Den tredje vei – en avvei

synspunkt

Vi trenger et uredd KrF, som står støtt på kristne, bibelske, positive livsverdier også når disse er upopulære. Vi trenger et KrF som våger å stå på barrikadene når det blåser. Hvem vil skape et slikt KrF?

Frihet er viktigere enn statsstøtte

LEDERARTIKKEL

Kanskje bør statens rolle bli mer begrenset, fordi det i mindre grad enn før finnes ett felles verdigrunnlag å styre ut fra.

Tolking av Bibelen

debatt

Det er fullstendig feil at Nytestamentet er kvinneundertrykkende og at ekteskap etter nytestamentelig standard er uvanlige i dag.

Hvem tar Bibelen på alvor?

debatt

I Dagen 24.1.2018 har Gard Sandaker-Nielsen og Kristin Gunleiksrud Raaum en lang kronikk kalt «Å ta Bibelen på alvor». Jeg må ærlig innrømme at jeg stusser noe over overskriften.

Korleis evaluere presteutdanninga?

globalt perspektiv

For kort tid sidan kom det informasjon frå Lausanne International om at berre fem prosent av prestane i verda har fått yrkesutdanning.

Det politiske narrespillet

debatt

Etter mange år med mye sammenfallende politikk fra USA og Europa overfor Israel og Den palestinske selvstyremyndighet er det tydelig at partene har skilt lag i synet på konflikten mellom palestina-araberne og Israel.

Derfor bør vi heise flagg for Israel

LEDERARTIKKEL

Boikott-bevegelsen er blitt så sterk at Israel nylig så seg nødt til å stenge dens representanter ute fra landet for å svekke dem.

Kampen om Holocaust-historien

LEDERARTIKKEL

Det er grunn til å være på vakt mot den type lovgivning som den polske nasjonalforsamlingen vedtok fredag.

Syndsforlatelse og fornyelse

debatt

Ifølge Dag Øivind Østereng hadde Luther berettigede anliggender i læren om frelsen. Reformatoren ble likevel avvist av kirken fordi han var ensidig.

Må Venstre-folk være enige med Venstre?

LEDERARTIKKEL

Det har vært både underlig og urovekkende å være vitne til at det er nettopp stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad fra Venstre som nå går til felts mot kristne friskolers ansettelsesfrihet.

Hva betyr et ord?

frispark

Roten til problemet handler rett og slett om gruppetenkning.

Fremdeles behov for norsk misjon?

lederartikkel

En kirke uten glød for misjon er en blodfattig kirke som er i ferd med å glemme grunnen til at den eksisterer.

Å feie Bibelen av banen

debatt

Kort sagt handler svært mye av argumentasjonen til Åpen Folkekirke om å frata Bibelen reell autoritet.

«Bibelsk begrunnelse» uten Bibelen

debatt

Gard Sandaker-Nielsen og Kristin Gunleiksrud Raaum fra Åpen folkekirke foregir i Dagen å begrunne et ja til likekjønnet vigsel ut fra Bibelen. Likevel refererer de ikke til et eneste bibelvers som de mener støtter ekteskap mellom homofile.

Tilgivelse og forsoning

debatt

Tilgivelse er et vanskelig tema, både å komme til rette med hva tilgivelse egentlig er, og hvordan vi skal kunne makte å tilgi.

Det som klør

i fokus

Et bibelord jeg ofte hørte i min ungdomstid var verset om at det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne læren, men i stedet skal ta seg lærere slik de selv finner for godt, ettersom det klør dem i øret (2.Tim 4:3).

Kan vi gjøre som vi vil i kirken?

debatt

Det er derfor en ganske solid begrepsforvirring Sandaker-Nielsen og Raaum bringer til torgs når de presenterer sin begrunnelse for denne liturgien under overskriften «Å ta Bibelen på alvor».

Frelste på fylla

lederartikkel

Kristnes endrede syn på alkohol har mer alvorlige konsekvenser enn at folk synes det har blitt greit å ta et lite glass rødvin til god mat.

Kroppsøving eller religion?

YOGA

«Yoga er ikke bare kroppsøving, men uttrykk for et livssyn,» skriver en pastor. – Provoserende, sier en av de som har engasjert seg.

Å ta Bibelen på alvor

Kristenliv

Det er ikke sant at noen tolker Bibelen, mens andre bare leser det som står. Det er ikke mulig å lese Bibelen uten å tolke. Uten å velge og velge bort.

En minister for verdens fattige

utenrikskommentar

Vi i Kirkens Nødhjelp er veldig glade for at Nikolai Astrup har blitt utnevnt til utviklingsminister. Dette har vi ventet på, og jobbet for, helt siden 2013, og det var med stor glede vi ønsket den nye ministeren lykke til på Slottsplassen i forrige uke.

En dose framtidshåp

LEDERARTIKKEL

Vi er inne i den første måneden av 2018, og det gjøres opp status for mangt og mye i året som er avsluttet.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.

Kampen om Jerusalem

i fokus

De eneste som tjener på å opprettholde håpet om å rive Jerusalem fra Israel, er terroristene og jødenes fiender.

Kirken, gudshus og islam

debatt

Det kan ikke være tvil om at Kirken møtte islam som trossystem og politisk ideologi på en bemerkelsesverdig måte, sammenliknet med hva som har vært tilfellet opp gjennom historien og i mange andre land når det gjelder forholdet mellom islam og kristendommen.

#metoo gjør oss klokere

frispark

Mange piler peker riktig vei for tiden. #metoo-kampanjen er blant disse.

Kan ikke ateister være gode?

LEDERARTIKKEL

Utfordringen er altså ikke ateistenes manglende evne til å tenke gjennom sitt livssyn eller leve godt.

Norske kirker er ikke blitt moskeer

Synspunkt

Når Tvedts hovedtese synes å være underbygget av en så omtrentlig omgang med fakta, er det grunn til å stille spørsmål ved konklusjonen hans.

Ubibelsk eller usunt?

i fokus

Jeg synes i grunnen det er ganske frekt at en forsøker å rettferdiggjøre sin nye tilhørighet ved å skrive usant om andre.

Dåp i Jesu navn?

synspunkt

Felles for disse bevegelsene er at de avviser den kristne treenighetslære.

En moralsk havarikommisjon

LEDERARTIKKEL

I #metoo-debatten møter antimoralistiske Norge seg selv i døren med et brak, skriver Dagen på lederplass.

Den gamle damen og Trump

debatt

President Donald Trump har annonsert at han 17. januar vil dele ut «The Fake News Award», en pris til de mest forutinntatte og korrupte mediene. Han angriper dermed en av de viktigste verdiene i et vestlig demokrati: tilliten til våre medmennesker.

Stat og tro

frispark

Stå i et ordnet forhold til staten, 
men la den for ingen pris i verden prege eller styre troen.

Gutenberg på nytt

lederartikkel

Vi skal ikke være redde for å «slippe Guds ord løs» til hvem som helst.

Misjon i 2018

globalt perspektiv

Misjonshistorien er full av kvinner og menn som lot seg lede til nye steder og utføre nye oppgaver. Nå er det vår tur til å bli med på Guds momentum.

Har du funnet perlen i åkeren?

lederartikkel

Det er lettere å forholde seg til Gud hvis vi kan holde ham litt på avstand. I hvert fall kan det virke sånn.

Da Norge fikk en ny sekulær religion

debatt

I dag er det heldigvis en voksende bevissthet om at multikulturalisme er en vei til parallellsamfunn og utenforskap for innvandrerbefolkningen.

Et oppgjør med boikottbevegelsen

israelkommentar

Vi trenger et oppgjør med en boikottbevegelse som bidrar til isolasjon og stigmatisering av Israel og jødene.

Motstand for troens skyld

debatt

I julen møter vi en tekst som ikke bekommer oss vel. Jeg tenker på Stefanusdagen. Stefanus var kirkens første martyr, og dagen feires til minne om alle kirkens martyrer.

En bønn til pottemakeren – «Ha du din vei, Gud»

debatt

Det har skjedd før og vil nok skje igjen: En kristen som føler at han eller hun har et kall, men så blir veien stengt. Noen ganger blir det en sang eller salme av slike erfaringer. Det skjedde for Adelaide A. Pollard, og sangen ble «Ha du din vei, Gud».

Å holde fast på kristen samlivsetikk

debatt

Norvald Yri retter kritikk, og en del retoriske spørsmål, til noen uttalelser jeg ga i Vårt Land 29. november om homofilt samliv. Heldigvis treffer ikke kritikken.

Den viktigaste boka i 2017?

frispark

Sjølv når islamistar drep i Allahs namn, 
har det ingen ting 
med islam å gjera!

– Kirkelig godhet gav islam-aksept

dialog

Norske kristenledere skygget unna islamkritikk og ønsket muslimsk innvandring velkommen, hevder historieprofessor Terje Tvedt.

The same procedure as last year?

globalt perspektiv

Også i 2018 vil det vere nokon som aktivt bestemmer seg for å gjere noko nytt i livet. Endringa kan vere stor eller lita. Endringa kan innebere flytting til ein ny plass, anten det er i Norge eller utlandet.

Han ville huskes som en jødenes venn

lederartikkel

Med Jahn Otto Johansens bortgang har jødene mistet en 
av sine varmeste og viktigste forsvarere 
i norsk presse.

De svakeste av de svake

LEDERARTIKKEL

Om kampen mot abort tones ned i det offentlige rom vil flere unge kvinner lures til å tro at en abort er uproblematisk.

Sorteringsåret 2017

debatt

Mange av oss har tatt for gitt at ideen for menneskeverdet – uavhengig av egenskaper – var stadfestet etter krigen. Sorteringsåret 2017 viser oss med all tydelighet at dette ikke er tilfelle.

Jerusalem – igjen og igjen

i fokus

Ein kan undra seg over at namnet Jerusalem er bygt opp om ordet shalom – fred. I det siste har det – som så ofte opp gjennom historia – vore uro i samband med «fredens by».

Frimodig jul

lederartikkel

Det finnes fortsatt dem som hevder at julefeiringen er en fest for en fiktiv figur. Men de som bruker utestemme for å avskrive Jesus Kristus som en historisk person blir stadig færre.

Julekavalkade og julebudskap

kulturnotat

– Det er en helt egen følelse man får når Timmy Gresshoppe synger When You Wish Upon a Star, sier artisten Hanne Krogh, og fortsetter: – Det er nesten like viktig som når Sølvguttene synger jula inn, men bare nesten.

Jerusalem og majoriteten

debatt

Det har ikke vært noen takk å få for Israel som fra 1967 har sørget for at alle religioner har fri adgang til deres hellige steder.

Han som kommer med håp

lederartikkel

Den som bærer troen på Jesus Kristus i hjertet, har alltid håp.

Om sikring av læra

kronikk

Det er lett å skjøne kva som dreg protestantar til å konvertere til Rom i desse tider.

«Vi skal slukke alle julelys!»

synspunkt

Hvorfor er kristne ekstra utsatt for angrep i jule­høytiden? Det spørsmålet har både et «strategisk», et «religiøst» og et «åndelig» svar. La oss be for kristne søsken som lever i frykt for terror i julen.

Dagen slik vi kjenner den

kommentar

For Dagens del er det avgjørende å beholde den trygge forankringen og samtidig våge å gi rom for undringen.

Stolthet og andre fordommer

kronikk

Erkjennelsen av vår manglende sosiale nød bør drive oss inn i kollektiv bekjennelse, norsk kristenhet sammen: katolikker, bedehusfolk og karismatikere. Jeg snakker ikke metaforisk, jeg snakker om konkret bekjennelse.

Deilig er jorden?

utenrikskommentar

Etter 70 års eksistens jobber vi i Kirkens Nødhjelp fortsatt med klimaendringer, folk på flukt og fattigdom. I disse dager synger vi «Deilig er jorden». Det er vår protestsang.

Ubibelsk erstatningsteologi

debatt

Flere steder i Bibelen taler klart om at Herren ikke har eller kommer til å forkaste sitt folk for å erstatte dem med noen andre, slik erstatningsteologien hevder.

Ingen trussel mot norsk suverenitet

debatt

I et innlegg i Dagen 11. desember hevder Ole André Myhrvold at regjeringen vi gi EU kontrollen over norsk energi. Dette er selvfølgelig ikke riktig.

Norge 
og jødene

debatt

Vi må ikke sove, men ta vare på det beste i våre humanistiske, kristne kulturverdier.

«Factum est»

debatt

Slik begynner juleevangeliet på latin. Lukas vet hva han skriver om.