En bank på de fattiges side

utenrikskommentar

Hvordan ville livet ditt sett ut og hvordan ville du hatt det om du aldri hadde hatt tilgang til noen former for banktjenester? Hva om alle inngangsdører til banker var stengt for deg? Hvordan hadde du bodd? Hvordan ville hjemmet ditt sett ut?

Ernas hodepine

lederartikkel

Hvis Solberg skal bli den første Høyre-statsministeren som sitter i to hele perioder, krever det helt usedvanlige politiske evner.

Problemet med Graham

debatt

Her kan det virke som om Vebjørn Selbekk vet bedre hva Franklin Graham mener enn Franklin Graham selv gjør.

Grått og hvitt

frispark

Vi har vært vitne 
til en kraftig utvikling på det moralske og etiske området i løpet 
av de siste tiårene.

Jenters jag etter å bli likt

lederartikkel

Du skal ha psyke av stål og betong for å komme deg gjennom ungjentekulturen uten varige sår på sjelen.

– Eggstokkene mine tar fyr!

høyres landsmøte

En rekke kvinnelige delegater går til angrep på helseministerens og ti fylkeslags forslag om å utsette et vedtak om eggdonasjon.

Tilbakeskritt for de aller minste

LEDERARTIKKEL

De er de aller minste blant oss. De er mer truet enn noen gang i historien. Og det paradoksale er at trusselen blir fremstilt som fremskritt, skriver Dagen på lederplass.

Meningsfullt arbeid

i fokus

Vi kan med andre ord finne ekte og dyp mening i vårt arbeid når vi ser det i lys av Skaperens planer og tanker med våre liv.

Åpen Folkekirke bruker sin makt

lederartikkel

Bispevalget i Nidaros gir en forsmak på hva har i vente i en Åpen Folkekirke-styrt kirke, skriver Dagen på lederplass.

Inntar et ledig rom

kommentar

De brennende hjertene, det sterke engasjementet, kjærligheten til det man tror på, alt dette er fremtredende kjennetegn blant Symposium-deltakerne.

Evangeliet inn i vår tid

i fokus

«De har ei kjempeutfordring i å nå dagens menneske med evangeliet» vart sagt til meg for ei stund tilbake. Og ja, eg er så einig! Det er vår store utfordring og vår store moglegheit.

Samfunnsbygging på kristen ideologi

oslo symposium

Det er på tide å trampeklappe Jesus Kristus inn på den politiske scenen i et land som står midt i et etisk jordskred og en multikulturell identitetskrise!

Det er folkekirke

kronikk

Luthers lære om det allmenne prestedømme var en frigjøringsrevolusjon som legger grunnlaget for en fornyelse av vår deltagelse i kirken. Dermed er også folkekirken dypt teologisk begrunnet.

Trump, Kina og misjon

globalt perspektiv

I dag finnes det mange kristne kinesiske businessmenn som ser på seg selv som teltmakere.

Å gå foran

frispark

Hva hjelper det egentlig hvis vi gjør noe alene, her i lille Norge?

I denne søte fastetid

lederartikkel

Vi har det ikke med å avstå frivillig fra tilgjengelige goder.

Sammen om misjon

synspunkt

Vedtaket i Kirkemøtet er ikke i samsvar med NMS sitt syn på likekjønnet ekteskap. Organisasjonen fremholder ut fra Bibelen at ekteskapet er en ordning mellom én kvinne og én mann.

Svekket Graham-støtte

kommentar

For mange i denne generasjonen vil nok en Graham-møtekampanje oppleves som en slags vekkelsesnostalgi.

Troen er ingen privatsak

lederartikkel

Den som regner trosfrihet som noe selvfølgelig, står i fare for å miste den.

Nordhaug og Dagen – samme ekteskapssyn?

innspill

Det er ei tilsniking å hevda at ein står saman om det klassiske ekteskapet når ein ikkje tek konsekvensane av det Bibelen seier om homoseksuelt samliv.

Trygghet i et samfunn preget av frykt

synspunkt

Et blikk på nyhetsbildet viser oss et ustabilt vestlig samfunn, i noens øyne på vei mot sammenbrudd. Hva gjør det med oss? Jeg er redd det fører til et samfunn styrt av frykt. For å overleve som samfunn og medmennesker trenger vi å bevege oss i en annen retning.

En uskadd samvittighet

lederartikkel

Selv om det skulle koste oss motstand og ubehag, må vi ikke bryte ned samvittigheten vår.

Reformasjon koster

kronikk

Da flammene slikket om Jan Hus, sang han en salme så høyt og med så stor glede at det kunne høres i hele den store folkemengden som var samlet. Det heter: Ved sin død ble Jan Hus en større trussel mot paveveldet enn han hadde vært i løpet av sitt liv.

Mismot er eit val

synspunkt

Det er heilt greitt at vi deler det vi ser av utfordringar omkring oss, og det er sjølvsagt viktig å vere ærleg om det vi ser, men er det alt vi deler? Har vi gløymd Herrens lovnader til sitt folk?

Femti år med fasteaksjon

synspunkt

Eg håpar at norske menigheiter, i heile breidda av Kirkens Nødhjelps eigarskap, vil delta med endå større engasjement som før, for å dela vår overflod, vårt vatn, med menneske som treng det.

En velsignet konge

lederartikkel

Kong Harald har aldri lagt skjul på at han regner seg som kristen.

Kirke med voksesmerter

kronikk

Antallet medlemmer i Den katolske kirke er blitt 
mer enn tredoblet på 20 år. Dette har gitt kirken «voksesmerter» men fremtiden blir sett på som lys.

Alle skal ha kjennskap til jødedom

synspunkt

Alle elever skal ha oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag. Dette er kunnskap som er viktig for å hindre spredning av antisemittisme.

Reint fornuftsbasert apologetikk fører feil

innspill

Apologetikk er ei viktig sak i kristen tru og verksemd. Det dreier seg om å forsvara sanninga, slik vi har fått denne openberra i Bibelen, og med det dreier det seg om å forsvara vår heilage tru.

En kamp som aldri kan vinnes?

samfunnskommentar

«Partene har gjensidig forpliktet seg til å arbeide for nulltoleranse mot mobbing».

Kirkens dødshjelp

frispark

En kristen hjelpe
organisasjon kan ikke forsvare etiske uhyrligheter.

Å lage barn uten hensyn til barnet

i fokus

Hvem lager samfunnet lover og regelverk for? Det korte svaret: borgerne. Det fyldigere svaret: Alle borgerne, også de minste og svakeste som ikke selv kan forsvare sine menneskerettigheter.

Ap frister lite

synspunkt

Det er ikkje mykje von i det snøret Ap har hengt ut.

Nå begynner vi å se konsekvensene

lederartikkel

Det blir vanskeligere når det er ens egen prest som går inn for en lære som strider mot Bibelen. Det er dette som nå skjer i Fjell.

Etter 40 år med Oase

kronikk

Bevegelsens anliggender fikk få eller ingen­ nedslag i menighetens gudstjenester. 
Oase ble i beste fall et akseptert sidespor.

Er evangelistenes tid forbi?

kronikk

Dette er et viktig spørsmål som menighetene bør ta til sitt hjerte, for evangelister er det få av, og færre har de blitt med årene.

Et annet evangelium?

synspunkt

Mens mennesker fra andre deler av verden betaler en høy pris 
for å tilhøre Jesus, har vi i Vesten laget oss en «feel good»-versjon­ av det samme evangeliet. Vi snakker helst ikke om synd og omvendelse, eller om et liv i lydighet til Guds ord for de troende.

Tid for å lære om Luther

lederartikkel

Her ligger det mye verdifull læring og næring også for oss som lever i en helt annen tid.

Troverdig tro?

kulturnotat

Kunne Noora i Skam vært kristen? Kunne presten 
i Presten vært 
oppegående?

Kirkemøtet og veien videre?

kronikk

For evangeliets skyld har jeg valgt å bli i det som ikke bare er mine besteforeldres og foreldres, men også mine barns, svigerbarns og barnebarns kirke.

Derfor meldte jeg meg ut av Den norske kirke

synspunkt

I dag ser vi at stadig flere forlater viktige sannheter i Jesu lære, fordi det oppleves svært krevende å holde fast på hans ord. Selv har jeg valgt å tro at Jesu lære ikke går ut på dato.

Sylvi Listhaug møter Hege Ulstein til duell

debatt

Det er duket for et retorisk slag når innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) møter Dagsavisens kommentator Hege Ulstein til duell om ytringsklima. 

Sveriges ynkelige regjering

leder

Iført muslimske sjal og lange tekkelige kapper paraderte kvinnelige medlemmer i «verdens første feministiske regjering» foran Irans president.

Rom for Jesus

lederartikkel

Motløshet er ikke noe sunnhetstegn. Tvert imot vitner det om at vi har mistet fokus.

Om å designe sin egen tro

i fokus

«Jeg vil tro på min måte, og jeg vil designe min egen religion.» Det er mantraet hos mange i vår tid.

Populær populisme

globalt perspektiv

I protestantisk kristendom er det lang tradisjon for å gjøre opprør mot den politiske eliten, i alle fall til man blir en del av den selv.

Et linjeskifte i Vårt Land

lederartikkel

Dagen står nå igjen som eneste dagsavis med det klassiske, kristne synet på ekteskapet.

Å gjøre Jesus synlig

mediekommentar

Jeg leder en organisasjon som ønsker å gjøre Jesus synlig i mediene. Det er ikke et ufarlig oppdrag. Synligheten kan fort vise seg å være en destruktiv venn.

Slutt å gi penger til Kirkens Nødhjelp

lederartikkel

Organisasjonen er kanskje kristen i navnet, men de har forlatt det kristne synet på menneskeverd for alt liv, også det ufødte.

Politisk vurdering av ekteskapet i lovverket

kronikk

Den norske kirkes øverste organ – Kirkemøtet 
– har vedtatt liturgi som legger til rette for vielse 
av likekjønnede par. Hvordan skal et politisk parti – som KrF – vurdere situasjonen framover?

Kirkemøtet og Guds hellige ord

synspunkt

Det er mangel på tillit til Den treenige Gud når en hevder at vi kan ha to likestilte syn i Dnk. Det er absurd og brudd både med Skriften og bekjennelsen.

Islams grunnvoll er kynisme, blodbad og forførerisk poesi

debatt

Islams fanebærere etterlater seg en historisk arv, en dypt tragisk ideologi – en «sverdets ideologi» som også nå – fjorten hundre år etter Muhammed – fortsetter å hjemsøke og ryste menneskeheten.

Kirkens hovedsak er Jesus Kristus

debatt

Når det gjelder Selbekks manglende forståelse for begrepet «hel-bibelsk» vil jeg håpe at årets reformasjonsmarkeringer vil gi ham mulighet til å sette seg grundigere inn i et luthersk Skriftsyn.

Skulle gjerne stått sammen

synspunkt

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.

Fornyet frimodighet i familien

lederartikkel

Hvis tradisjonelle kristne praksiser som bordbønn, kveldsbønn og husandakt forsvinner, vil det over tid ha store konsekvenser for den oppvoksende generasjonen.

KrF etter Hareide

leder

Det er ikke sikkert at det blir Knut Arild Hareide som setter rekordene som partileder i KrF.

Nå kommer designerbarnet

kulturnotat

Det kristne budskapet om at du er verdifull som du er, kan få en helt ny aktualitet.

Hva ville Jesus sagt om Donald Trump?

frispark

Da trenger jeg å minne meg selv, og kanskje deg, om at vår verden dypest sett ikke er 
i hendene på verken Trump, Norges 
regjering eller IS.

Brennende barn

lederartikkel

En kristen menighet har ikke et eneste brent barn å miste.

Det fatale kirkemøtevedtak

debatt

Så kom dagen da kirken stadfestet sin ulydighet mot sitt grunnlag, Bibelen. 30. januar 2017 vedtok Kirkemøtet med stort flertall å akseptere vrang lære om ekteskapet, ved å godkjenne kirkelig vigsel av homofile og lesbiske par. Lojaliteten fulgte menneskers ønsker og begjær, ikke Guds vilje slik den er åpenbart i Skriften.

Stor åpenhet for valgmenigheter

debatt

Hvis Dagen med «streng ordningsforståelse» mener at alle menigheter, også valgmenigheter, må stå under biskopens tilsyn, vil jeg utfordre den kirketenkningen som da ligger til grunn.

Mer misjon – mindre kirkerett

synspunkt

Her gjelder det å ta vare på den sunne og gode forkynnelsen. Det er den som er viktigst – ikke kirkeretten.

Trosbekreftende sjelesorg?

kronikk

Den nye liturgien bygger etter min forståelse indirekte på at homofili er medfødt. Store deler av befolkningen synes i alle fall å ha kjøpt en slik forklaring. Men spørsmålet er om en slik forståelse holder mål.