TREENIGHETEN: Gud er én, bestående av tre ulike personer: Gud vår Far, Jesus Kristus Guds sønn og Den hellige ånd, skriver Jan Torland.

Vi tror på en treenig Gud

Tre i en og en i tre. Hvilken berikelse det er å tro på en treenig Gud. For det er slik Bibelen beskriver Gud.

«Herren er én.» (5.Mos 6,4b). En jødisk bibellærer lærte meg at det ordet som på hebraisk beskriver én, også kan bety en enhet bestående av flere deler. Tenk på en drueklase med tre druer. Gud er én, bestående av tre ulike personer: Gud vår Far, Jesus Kristus Guds sønn og Den hellige ånd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Da Gud skapte mennesket, så er det nesten som vi merker begeistringen. Da talte alle personene i Guddommen på en gang: La oss skape mennesket i vårt bilde!

For meg virker det logisk at Gud er en treenig Gud. Gud er kjærlighet. Han trenger noen å elske. Alle personene i treenigheten elsker hverandre høyt og inderlig!

Jeg tror også at det var ut fra denne «kjærlighetstrangen» at Gud skapte oss mennesker i sitt bilde. Kjærlighetssirkelen trengte og utvides! Vi mennesker ble skapt til å elske Gud og hverandre. Gud på sin side er overgitt til å elske oss med en evig kjærlighet. Dette er et lykksalig stort mysterium. Paulus beskriver det slik:

«Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!» (2.Kor 13,13).

Så i dag kan du få motta nåden fra Kristus som er uendelig. Kjærligheten fra Far som er evig og Åndens fortrolige fellesskap. Hvilken rikdom. Vi kommer aldri helt ut til å forstå dette på denne siden av evigheten. Men la nåden, kjærligheten og fellesskapet fra en treenig Gud få begeistre deg!