TAKKNEMLIGHET: Filosofen Cicero kalte takknemligheten «alle dyders mor». Han visste at takknemligheten skaper og nærer gode relasjoner mellom mennesker, skriver Egil Sjaastad. Foto: Cristiano Fronteddu Foto: Adobe Stock

Takk og lov!

«Alle dyders mor»

Filosofen Cicero kalte takknemligheten «alle dyders mor». Han visste at takknemligheten skaper og nærer gode relasjoner mellom mennesker. Ikke engang dyder som klokskap og selvbeherskelse fungerer optimalt uten takknemligheten. Den takknemlige viser en ydmyk respekt for – og glede over – det som andre betyr og bidrar med. Takknemlighet er «olje i maskineriet» i alle fellesskap.

Ikke vær en surpomp!

På nettet fant jeg følgende ord om takknemligheten: «Den åpner døren for gode relasjoner. Den øker empatien og reduserer aggresjonen. Den bedrer både vår fysiske helse og psykisk helse. Ja, takknemlige mennesker er gladere og friskere enn ‹surpompene›.»

Sann livsglede handler egentlig om «små, daglige ting; som å hjelpe andre, utføre små, snille handlinger, bruke kreftene og delta i arbeid som kjennes meningsfylt – og praktisere takknemlighet», leste jeg.

Ettertankens takk

Ordet for å «takke» er på tysk i slekt med ordet for å «tenke». Det må bety at vi ved å tenke etter finner mye å takke for. Vi trenger noen ettertankens pauser der glade minner og gode innspill fra andre «tas vare på» og får genere takknemlighet.

Guds skapergaver som takkeemne

Da jeg skrev boken «Fri og forankret» skulle ett av kapitlene handle om Luthers forklaring til første trosartikkel. Den lyder slik:

«Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger. Han har gitt meg legeme og sjel, forstand og alle sanser. Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Jeg tror også at han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. Dette gjør han av bare nåde og faderlig godhet, uten at jeg har fortjent det. For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene og lyde ham.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi kjenner adressaten

På en glad soldag i skiløypene kom jeg i prat med en annen skiløper: «Vi har mye å være takknemlige for», sa han etter den korte praten. Han delte visst ikke min gudstro. I unnabakken hjemover tenkte jeg på hvor heldig jeg er som kjenner adressaten for takken! En som er barmhjertig og nådig, som omslutter meg med skapergaver gjennom livets ulike faser – i medgang og motgang – og i pakt med forklaringen til 1. trosartikkel.

Guds frelsesgaver som takkeemne

Men Gud er både skaper og frelser. I Det nye testamente er takkeemne nr. 1 selve frelsen.

«La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige! La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham» (3,15–17)!

Her er Kristus, hans ord, hans fred og hans navn, selve nerven i takketonen. Når Kristus og hans gjerninger rekkes til oss som Guds store nådegave, tenner Gud selv takken i hjertene. Tenk, jeg som er en synder, får komme Gud helt nær gjennom Jesus Kristus! «Han er en virkelig frelser for virkelige syndere!»

Takknemlighetens mestersalme

Thomas Kingo (1634–1703) skrev påskesalmen «Som den gylne sol frambryter». Der er glede og takk selve grunntonen. Jesus, som engang kom og ble lagt i en krybbe, ble til slutt lagt i en grav. Men Kingo visste hva påskedagen innebar:

«Takk, du store seierherre,
 takk, du livets himmelhelt, 
som ei døden kunne sperre
 i det helvedmørke telt!»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kristi gjerninger løfter oss opp og gir oss håp ut over død og grav.

En sjufoldig takk til Jesus

Siste verset er derfor en sjufoldig takk for det Kristus gjorde og gjør for oss. Vi lever nok i syndens, smertens og dødens verden. Men ved troen på ham har vi en åpnet himmel over oss.

Takknemligheten strømmer fram i verset. Grunn på hver enkelt linje, og la dette være helgens takkebønn:

«Takk for all din fødsels glede,

takk for ditt det guddoms ord,

takk for dåpens hellig væte,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

takk for nåden på ditt bord!

Takk for dødens bitre ve,

takk for din oppstandelse,

takk for himlen du har inne,
 der skal jeg deg se og finne.»

Kol. 3,15–17

Mye å takke for

«La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige! La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.»