LYSET: Det åndelige budskapet i denne sammenhengen er at Jesus er verdens lys. Det er det Lyset du må styre etter om du skal komme velberget inn i Himmelen, skriver Håkon C. Hartvedt.

Styr etter lyset!

For litt siden fikk jeg tilsendt en vakker bok om norske fyr, og spenstige tekster som forteller litt om noen av dem på en svært innbydende måte. Boka er skrevet av Ida Elisabeth (Elisabeth Jørgensen Singh) og utgitt på Kolofon forlag 2013. Boka har tittelen «Fyret skal være tent!» En del faktaopplysninger om norske fyr finner vi også i boka. Her tar vi med noen av dem:

«I perioden 1841 til 1861 ble det bygget 46 nye fyr, og de neste 20 årene ble det oppført 50 stykker til. Og det stoppet ikke der. Totalt regnes 226 fyr i Norge. (…)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fram til 1890 var alle fyrbygninger malt okergule, senere ble de hvite. De vanlige tre- og murbygningene fikk ofte en bred vertikal stripe på fasaden for å synes bedre. Støpejernstårnene fikk røde belter.

Vi trenger nok ikke fortelle hvorfor en bygde så mange fyr. Fyrlyset var tent for å berge liv og hindre skipskatastrofer. Ida Elisabet forteller blant annet om Tvistein, mot Jomfruland, noen sjømil fra Stavern:

«Det rotete farvannet rundt Tvistein (…) var et mareritt for alle som ferdedes på havet. Det skulle imidlertid gå mange år før lyset ble tent på Tvistein, og det manglet dessverre ikke på forlis. (…) Etter at skuta Toxa gikk på grunn i 1898 (…) hevdet skipperen at dette kunne vært unngått hvis det hadde vært et fyr på Tvisteinene.

Det åndelige budskapet i denne sammenhengen er at Jesus er verdens lys. Det er det Lyset du må styre etter om du skal komme velberget inn i Himmelen.