Foto: Adobe Stock

Pinse

«Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.» (Jeremia 31:34)

Da Ånden falt på Pinsedag ble det vekkelse, og tre tusen ble lagt til menigheten. Åndens komme er helt tydelig forbundet med evangeliet, det Jesus gjorde på korset. Små og store skal kjenne Herren, skriver Jeremia, og begrunner det slik: Gud skal tilgi skylden og ikke lenger huske synden.

Overbevisningen om synd kom innenfra hos dem som hørte Peter. «Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» (Apg 2) Ånden overbeviser om synd og peker på Jesus som befrier. Og selv om Jeremia ikke nevner Ånden, så beskriver han hva den gjør: Den føder på nytt og skaper et liv innenfra. Ånden formidler dyp kjennskap og kraft til å følge. Vaklende Peter stod som en klippe og forkynte Jesus.

Opp gjennom historien har vi hatt en tendens til å legge vekt på enten Ånden eller evangeliet i ulike kristne miljøer. Men i Bibelen henger disse to uløselig sammen. La oss stadig på nytt søke å bli fylt av Ånden. (Ef 5:20)