NY KROPP: Som larve er sommerfuglens bevegelighet nokså begrenset, men etter puppestadiet kan den virkelig gjøre ting den ikke kunne gjøre før. En ny kropp som kan fly! skriver Håkon C. Hartvedt.

Nye kropper

I dag tar jeg med en historie av StormP, avistegneren og humoristen Robert Storm Pedersen.

Jeg har den ikke foran meg, men skriver den ned etter minnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

StormP forteller at han har vært hos legen etter et kraftig hundebitt i hånden. Det blir behandlet skikkelig, men det tar sin tid før han kan ta av bandasjen. Men så en dag kan han det, og legen sier: – Nå ser hånden din riktig bra ut! – Så bra! Kan jeg også spille piano nå? – Ja, det skulle ikke være noe i veien for det!, sier legen. – Så flott, det har jeg jo ikke kunnet før!

Ja, her var det nok humoristen, ikke realisten, som kommenterte.

Når det gjelder vår evige framtid som Guds barn er det imidlertid en fantastisk realisme som venter oss. Da vil vi så absolutt kunne gjøre ting vi ikke kan gjøre nå.

Et bilde på det er sommerfuglen. Som larve er dens bevegelighet nokså begrenset. Men se, etter puppestadiet hvor den henger som død, da kan den virkelig gjøre ting den ikke kunne gjøre før. En ny kropp som kan fly!

Bibelen forteller at vi også skal få nye kropper engang. I Filipperbrevet 3,20–21 står det:

«Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.»

Et herlighetslegeme likt Jesus sitt. Hvordan er det? Vel, vi vet ikke veldig mye om det, men vi vet at Jesus etter oppstandelsen både kunne gå gjennom vegger og gjøre seg usynlig.