Norge er ikke Sovjetunionen

I Norge tar ikke Barnevernet barn fra foreldrene for å forhindre at ungene får en kristen oppdragelse.

Det kan virke unødvendig å slå fast noe som er så opplagt. Men faktisk er det akkurat dette bildet som nå tegnes av Norge i internasjonale kristne medier.

Der blir vi fremstilt som et land med en så ekstrem kristendomsforfølgelse at unger med makt tas fra sine kristne foreldre. Målet er å forhindre at barna får en kristen oppdragelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Slik står det for eksempel å lese iChristian Post, USA største kristne medium med flere hundre tusen lesere:

– Fem barn ble sist måned tatt av myndighetene for å «forhindre» dem fra å bli «indoktrinert» med kristendom.

Det slår Christian Post fast uten forbehold. Uten å presentere motforestillinger. Og uten å kontakte kristne i Norge for å få verifisert om situasjonen for troende mennesker her i landet virkelig ligner på sovjetrussiske tilstander.

Christian Post er ikke alene. Flere store engelskspråklige kristenmedier har omtalt samme sak. Og kommet med samme type beskrivelse av forholdene i Norge.

Alle artiklene har rot i samme norskebarnevernssak. En norskfødt mor og en far med østeuropeisk opphav er midlertidig fratatt sine fem barn av Barnevernet.

Også i farens opphavsland har saken nå tatt av i mediene. Så sent som lørdag ble det arrangert en demonstrasjon med flere hundre mennesker utenfor den norske ambassaden i dette landets hovedstad.

Her iDagen har vi fått gjentatte tips om saken. Først fra engasjerte enkeltpersoner i utlandet. Men i det siste også i økende grad fra våre egne lesere.

Dagen har - åpenbart i motsetning til de nevnte internasjonale kristne mediene - arbeidet grundig med saken i flere uker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det vi kan slå fast er at vital informasjon om bakgrunnen for Barnevernets vedtak er utelatt i de artiklene som er skrevet. Og i de kampanjene som føres mot norsk barnevern i de sosiale mediene.

Derfor blir også bildet av den angivelige kristendomsforfølgelsen så urimelig.

Norske medier - Dagen inkludert - er vanligvis tilbakeholdne med å skrive om barnevernssaker. En hovedgrunn er hensynet til barnas krav på å ikke bli identifisert. I tilfeller der barnas navn og bilde er spredt i sosiale medier, gjør det situasjonen ekstra krevende for de tradisjonelle mediene.

Vi er underlagt redaktøransvar og et etisk regelverk som de sosiale mediene ikke trenger å forholde seg til. Det er nettopp hensynet til barna som gjør at reportasjen i Dagen i dag er så anonymisert som den er:

I redaksjonen har vi vurdert frem og tilbake om vi skulle omtale denne saken. Men vi har kommet til at Dagen har et spesielt ansvar som en kristen dagsavis til å imøtegå slike åpenbart feilaktige påstander som nå spres internasjonalt.

Vi vet at tilstanden for norske kristne ikke er på katakombe-nivå. Selv om millioner av kristne nå gis et slik inntrykk.