RYDDE TEMPELET: Den kongen som ble hyllet på eselfolen palmesøndag, gjorde som sitt første oppdrag i Jerusalem, å rydde tempelet, skriver Irene Krokeide Alnes.

Kongen renser tempelet

Den kongen som ble hyllet på eselfolen palmesøndag, gjorde som sitt første oppdrag i Jerusalem, å rydde tempelet.

Matt 21,12–17: Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde!»

«Der Jesus kommer, renser han. På hans ord blir det hjertet som var fylt av urenhet, et hjem for bønn.» (F.B. Meyer)

Det er en tankevekker, hvor lett «vårt» tempel blir en røverhule. En plass der røvere steler freden, frimodigheten og bønnen. Og «røverne» er tidstyvene. På et møte ble det talt om hvilke tidstyver vi kristne har. I samtalen rundt bordet etterpå, var det mange som kjente til fenomenet.

Det ble pekt spesielt på sosiale medier. Også alt som vi kan finne på internett av nyheter, og annet som tar tiden vår, bruker unødvendig plass i «tempelet» vårt.

Jesus gir oss ikke opp. Og vi kan be:

Mitt hjertes dør jeg åpner deg

O Jesus kom hit inn til meg

Og ved din nåde la det skje

Artikkelen fortsetter under annonsen.

at jeg din vennlighet må se. (Georg Vessel)