PALMESØNDAG: Dette var eneste dagen i Jesu liv på jorden at han lot seg hylle som konge. Han kom for å tjene folket som han elsker, skriver Irene Krokeide Alnes.

Kongen og eselet

Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Sak 9,9

Det er å oppdage at løftene som er gitt om Jesus i GT blir oppfylt til punkt og prikke i NT. I denne teksten ser vi et strålende eksempel på det. Jesus Kongenes Konge, red inn i Jerusalem på et esel. Og dette ble profetert flere hundre år før det skjedde.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Der er mye fantastisk ved det som skjedde denne første Palmesøndag.

Dette var og eneste dagen i Jesu liv på jorden at han lot seg hylle som konge. Han kom for å tjene folket som han elsker.

Våre kongers valgspråk: «Alt for Norge», var kanskje i utgangspunktet hentet fra vår himmelske Konge sitt valgspråk. «Mitt liv for menneskeslekten.»

Hvorfor Esel? Fantastisk.

«Han som er skaper av himmel og jord, fornedret seg og fikk bruk for sin skapning. Han som bærer alt ved sin krafts ord, trengte et dyr å sitte på.» (O. Nilsen)

I boken «Han valgte naglene» skriver Mac Lucado: «Gud benyttet seg av en busk, for å få kontakt med Moses. Han brukte et esel for å overbevise profeten Bileam.

For å få oppmerksomhet fra Jona, brukte han en stor fisk. Og for å redde røveren på korset, fikk Pilatus oppgaven å skrive innskriften over Jesus: INRI, Jesus fra Nasaret, Jødenes konge.»

«Ydmyk er han og rir på et esel», vers 9. Eselet var et fredens symbol. Ikke en krigshest. Jesus kom med fred, og han forkynner fred. I dag kommer han med frelse til deg.