KJØPT FRI: Presten kjøpte fuglene fri. De var ikke fine. De sang ikke, men han kjøpte dem fri likevel. På samme måte kjøpte Jesus oss fri, skriver Håkon C. Hartvedt.

Kjøpt fri

Gjennom sin død og oppstandelse åpnet Jesus veien til hvile, frihet og nytt liv for oss. Hvile fordi vi, ved å ta imot Jesus, har fått fred med Gud og funnet det vi søkte etter. Frihet fordi vi ved troen på Jesus er løst fra syndens og dødens makt, og nytt liv fordi Jesus med sin stedfortredende handling skaffet oss nettopp det.

I påsken fikk jeg også med meg en spesiell historie, som jeg her gjengir fritt etter minnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det var en prest som til menighetens store forundring besteg talerstolen med et rustent, sprinklede fuglebur i hånden. Så holdt han det opp så menigheten kunne se det, og sa: – Jeg gikk gjennom parken på vei til kirken i dag. Da kom en gutt med dette fugleburet i hånden. Inni var den verken undulat eller papegøye, men tre forkomne spurver.

Det var så spesielt at jeg spurte gutten hva han skulle med dette fugleburet. Da sa han, en smule likegyldig: – Jeg fanget disse fuglene, men ikke er de fine, og ikke synger de. Så nå tenker jeg å ta de med hjem, åpne luken og la katten ta de!

– Du, kan jeg få kjøpe fuglene og buret av deg? Jo, det var gutten med på når han ble tilbudt 100 kr for det. – Så tok jeg buret med meg bortover i parken, satte meg på en benk og åpnet luken, og de tre spurvene fløy raskt ut i friheten.

Presten kjøpte fuglene fri. De var ikke fine. De sang ikke, men han kjøpte dem fri likevel.

På samme måte kjøpte Jesus oss fri, på tross av vår synd. Ikke for de vi hadde noe fint å stille opp med. Tvert imot.

«Flyr» du ut i frihet? Til Jesus?