PÅSKEKRIM: Du kan sørge for at det blir en «happy ending» ved at du tar imot hans frelsesverk. Da døde han ikke forgjeves for deg, skriver Irene Krokeide Alnes.

Jesus er hovedpersonen i påsken

Vi har fått et ord som heter; «påskekrim».

Det hører liksom med å sende en krimserie på TV i påskeuken. Mange leser krimserier i påsken. Dette har på en måte en «link» til det som skjedde i den første påsken. Da var det krim på høyt nivå.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det var Kong Farao som ville utrydde jødene. Han mente de var blitt en sann plage i Egypt. De fødte for mange barn. Derfor fikk jordmødrene ordre om å drepe alle guttebarna som ble født.

Moses fikk i oppdrag å lede folket ut fra Egypt, og det skjedde på dramatisk vis.

Den natten de skulle dra, ville Herren straffe Egypt for sin ugjerning mot jødene. Alle førstefødte både av mennesker og dyr, måtte dø. Israelsfolket skulle spares ved at hver familie slaktet et lam, og strøk blodet på dørstolpene. Da var de trygge.

Da dødsengelen gikk gjennom Egypt, var der et smerteskrik i alle Egyptiske hjem. Mens blodet beskyttet Guds utvalgte folk, som hadde lidd så mye i 400 år.

Påske betyr «forbi-gang». Og var et forbilde på «Jesus Guds lam som tok bort verden sin synd og straff.» (Joh. 1,29)

I påskedagene ser vi hovedpersonen sitt møte med alle ingredienser som vi finner i de fleste kriminalserier. Svik, bedrag, løgn, tortur, begjær og misunnelse. Vi ser vondskapen i hvitøyet.

Jesus tilga alt. Jesus helbredet fiendene. Jesus elsket til hjertet brast i døden.

Men det var ikke slutten. Det kom en påskemorgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Du kan sørge for at det blir en «happy ending» ved at du tar imot hans frelsesverk. Da døde han ikke forgjeves for deg.

Les også
Paven ledet påskedagsmessen
Les også
Et forsvar for Bibelen