HVERDAGS-GUDSTJENESTE: Å by seg fram som et offer kan være å besøke en syk, gi noen et oppmuntrende smil, sende en sms med et bibelord, vise pålitelighet i jobb og familie, skriver Egil Sjaastad.

Hverdags-gudstjeneste

Rom 1–11 gir en innføring i Guds frelsesplan. Så kommer Rom 12 og innleder en formaningsdel. Denne rekkefølgen er ikke uvesentlig. For først må Ordet få føre oss til tro alene på Jesus alene. Da vil den levemåten som formaningene anviser, ikke bli noen «himmelstige», men en «takk for Golgata».

Se her:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste» (Rom 12,1).

Merk deg begrepet «legeme» eller «kropp». Vi trer fram i verden med en kropp. Denne skal stilles til disposisjon for Gud. Det dreier seg ikke bare om det rent fysiske. Meningen er at vi med hele oss – ressurser, forstand, følelser og vilje – stiller oss til rådighet for ham som har frelst oss.

Les også
Her og nå – der og da

Vår «åndelige gudstjeneste» vil arte seg ulikt alt etter livssituasjon og personlighetstype. Men «kjærlighet oppfinnsom gjør»! Å by seg fram som et offer kan være å besøke en syk, gi noen et oppmuntrende smil, sende en sms med et bibelord, vise pålitelighet i jobb og familie, si farvel til grådigheten, møte regelmessig fram der Guds ord lyder …

Poenget er ikke å vinne ære fra Gud, men å ære Gud, ikke å sole seg i andres beundring, men leve til gagn og glede for dem.

Les også
Hvor møter vi Guds kjærlighet?