JESU NÆRHET: På Himmelfartsdagen, tenk på at Jesus er nær, det var derfor han steg opp, skriver Sverre H. Skilbreid.

Himmelfartsdag betyr at Jesus er nær

Retreatsenter-gründeren Edin Løvås var opptatt av Jesu oppstandelse. Den oppståtte og nærværende Jesus er så viktig på retreatsentrene.

Det er så viktig for bibelmeditasjonene: Den samme Jesus som vi kan lese om i evangeliene, er helt nær oss på vår bønneplass. Når vi leser og lever oss inn i historiene om Jesus, så kan Den hellige ånd åpenbare den samme Jesus helt nær i våre liv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og det er viktig for fellesskapet: I kapellet på Sandom står stolene i ring. Hver morgen sa vi: «Herren er oppstått!» og «Han er midt iblant oss». Deretter sto det i klamme: Vær stille og tenk på Jesu nærvær.

Og når vi samlet oss om kveldene for å dele det vi hadde sett i bibelmeditasjonen kunne vi oppleve det Lukas forteller. At mens vi ennå snakket om at Jesus lever, så sto han midt iblant oss og sa: «Fred være med dere!» (Luk 24,36)

Men det var ikke nok for Edin Løvås at Jesus er oppstått. Jesus har også steget opp til Himmelen. Det er jo en forutsetning for at han nå kan være nær, ikke bare her og der, men hos alle. «Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt.» (Ef 4,10)

Så viktig var dette for Edin Løvås at han skrev en himmelfartssalme: «På himmelfartsdagen steg Frelseren ut av rommet og utenfor tiden, så vennene samlet på fjellryggens nut, kunne se det og følge Ham siden.»

På Himmelfartsdagen, tenk på at Jesus er nær, det var derfor han steg opp.