JESU SEIER: Den hellige ånd forkynner hva Jesus har gjort for oss. Han forkynner betydningen av Jesu seier på korset, skriver Jan Torland.

Han som hjelper oss med å se oppover

Som Jesu disipler har vi fått Den hellige ånd. Dette er en stor gave! Talsmannen, som er et annet navn på Den hellige ånd, er en mester til å peke bort fra seg selv. Ja, han hjelper oss med å se oppover og så peker han på Jesus.

«Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.» (Joh 16,14).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mens Den hellige ånd peker oppover, forkynner han også Jesus. Han som sitter ved sin fars høyre side i himmelen.

Den hellige ånd forkynner hva Jesus har gjort for oss. Han forkynner betydningen av Jesu seier på korset, for der betalte Jesus for alle våre synder og overvant mørkets makter.

I sin forkynnelse overbeviser Den hellige ånd oss om vår synd, samtidig som han viser oss hva Jesus har gjort. Han proklamerer at det er hos Jesus redningen er å finne.

Den hellig ånd peker på det Jesus gjør, og det han vil gjøre. Hos sin far i himmelen går Jesus i forbønn for oss. Tenk at du og jeg har en forbeder som alltid ber. Og når tiden er inne, kommer han for å hente oss slik at vi kan være sammen med han for alltid! Hvilken rikdom vi har i Kristus!

La oss be: «Kom Hellige ånd! Hjelp oss med å se oppover og herliggjør Jesus!»