BREV-SJELESORG: Av Luthers mange brev er 2800 fremdeles tilgjengelige. Her møter vi en omfattende brev-sjelesorg, skriver Egil Sjaastad.

Fri. Virkelig fri

Av Luthers mange brev er 2800 fremdeles tilgjengelige. Her møter vi en omfattende brev-sjelesorg. Ønsket om å lede andre til et frigjort kristenliv preger brevene hans – nesten uansett hvilke tema han behandler.

Fra 1517 signerte Luther ofte brevene sine med det greske ordet «elevtheros». Det var ikke tilfeldig. «Elevtheros» betyr fri. Luther hadde hatt et åndelig «gjennombrudd» og fått se hvordan et menneske blir rettferdig i Guds øyne. Han hadde fått frelsesvisshet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Denne frigjørende aha-opplevelsen skjedde nok etter en viss prosess. Kanskje går det an å sammenligne den med en forløsning etter en graviditet. Han opplevde seg som ny, full av glede, og han fikk en helt ny forståelse av mange ting i Skriften.

Frigjøringen var årsaken til at han endret etternavnet sitt fra Luder til Luther. Bokstavene th i «elevtheros» skulle fra nå av være med i etternavnet. Hans profil som sjelesørger kan sammenfattes av Gal 5,1: «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.» Han var blitt løst både fra syndeskylden sin og fra en misforstått «jeg-må-gjøre-kristendom».

I min oppvekst var denne frigjøringen ofte tema på husmøtene. Og gleden over den har fulgt meg. Tenk, min status som Guds barn er ikke basert på min egen innsats! Den er basert på Jesu innsats. Det han gjennomførte for meg i påska, har gjort meg «elevtheros» – fri!