2. KOR 5,18: Dagens bibelord handler om noe som vi selv aldri maktet, skriver Egil Sjaastad. Foto: Adobe Stock

Forlikelsens tjeneste – å presentere evangeliet for andre

«Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste» (2 Kor 5,18).

Dagens bibelord handler om noe som vi selv aldri maktet. Å gjenopprette forholdet vårt til Gud. Vi kunne ikke engang ta initiativet. Vi var parkert. Saken var for stor. Ja, umulig.

Likevel skjedde det. Et forlik ble skapt. Det kan også kalles en forsoning. Det måtte nemlig ofres et lyteløst «offerlam». Og slike offerlam fantes ikke blant oss.

«Men Gud …» Gud selv grep inn. Han gjorde ikke bare halvparten. Nei «alt dette er av Gud». Han planla, forutsa – og gjennomførte det hele.

Hvordan?

«Ved Kristus». Han ble sendt, døde som offerlam for syndene våre og oppsto fra graven. Så sendte han Ånden for å påvirke oss til å ta imot dette forliket. Fredsavtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke nok med det. Ånden vil, på Guds vegne, ta oss med på en «forlikelsens tjeneste». Den består i å ta kontakt med – og presentere evangeliet for andre. Også det er dypest sett Guds verk.

«Der ved ditt kors rakte himlens Gud

hånd til hver fallen sjel.

Der ved ditt kors ble det store brudd

helet, og alt gjort vel.»

Alt er av Gud. Lovet være hans navn.