GIVERGLEDE: Givergleden kommer også «tilbake til oss» i dette livet, i velsignelser og glede, skriver Irene Krokeide Alnes.

Aktiver givergleden

Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. 2Kor 9,6–8

Tidligere år, når Guds folk hadde lite penger, bygget de Guds rike. De bygget bedehus, skoler, barnehjem og eldrehjem. De bygget leirsteder og hadde visjonene om at nye generasjoner må nås med Guds ord.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi har aldri hatt det så godt økonomisk som nå, likevel sliter de kristne organisasjonene økonomisk.

La oss snu dette. De sterke løfter som er knyttet til å gi tiende, hadde snudd det hele.

Det har alltid vist seg at når hjertene er tent i brann, da sitter pengene løsere i pengeboken, da har hjertene mye sterkere trang til å innvie seg til Jesus og be han lede og bruke oss.

Det skulle loddes ut en båt for misjonen. Noen syntes det ble mye mas om penger. En ildsjel sa følgende: «Vi kunne vel alle tenke oss en båt, Den koster masse penger. Hvorfor ikke ta lodd for ti tusen kroner. Vinner du, så fikk du en billig båt, vinner du den ikke, har du har gitt så det monner i misjonen.»

Det er det som teller når vi kommer til himmelen. Da overveldes vi av hva vår giverglede fikk bety. Og så gleder vi oss. Givergleden kommer også «tilbake til oss» i dette livet, i velsignelser og glede.