NYE PLATTFORMER: Vi må be om at noen kjenner kallet til å finne nye plattformer og annerledes måter å formidle de over to tusen år gamle gode nyhetene på, skriver Ann-Christin Østerberg.

2000 år gamle nyheter trenger nye plattformer

Da jeg for en del år siden jobbet i TV-Inter snakket vi om at våre produksjoner skulle være med «å holde ryktet om Jesus levende» på sendeflater og plattformer hvor Jesus ikke var så kjent fra før. Den gangen var det hovedsakelig for lineær-tv og mest for TV2.

Mye har skjedd i medieverdenen siden det var NRK og TV2 som var samlingssted for informasjon og underholdning. Nå er det utallige andre kanaler og sosiale medier som har tatt over. Hvordan kan vi også i dag skape innhold om Jesus, i nye formater og på nye plattformer, på en slik måte at folk får et innblikk og en smak av hvem Gud er?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lørdag 22. april var en del av oss som jobber eller er frivillig innenfor medier og kommunikasjon i kirke og næringsliv samlet. Konferansen startet som felles initiativ mellom TV-Inter, Filadelfia Oslo og Tro & Medier. Hensikten er å samle dette miljøet for å lære, inspirere og utfordre hverandre til å nå ut i den kommunikasjons- og medievirkeligheten vi alle lever i. For i den virkeligheten må vi være! Visjonen til konferansen er at:

Les også
Fortsatt vil Gud være der

«Vi vil samle, inspirere og utruste de som jobber med medier og kommunikasjon til å dele Guds rike, der de er, med sine verktøy.» MELT

I Matteus 5,14 sier Jesus de velkjente ordene: «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.»
 Jeg er spesielt glad i The Message Bible-versjonen av disse versene, for de setter litt nye ord på et gammelt, men viktig budskap:

«Here´s another way to put it: You´re here to be light, bringing out the God-colours in the world. God is not a secret to be kept. We´re going public with this, as public as a city on a hill.»

Oversatt til norsk blir det omtrent slik:

«Her er en annen måte å si det på: Dere er her for å være lys, å bringe Guds farger ut i denne verden. Gud er ikke en hemmelighet vi skal holde skjult. Vi går offentlig ut med dette, så offentlig som en by på et fjell.» Matt 5,14 The Message

Å publisere betyr å offentliggjøre, å kunngjøre eller å utgi. Å gjøre kjent. 
Da Gud skulle gjøre kjent at han sendte sin sønn Jesus til oss mennesker, publiserte han ankomsten til et barn. En historie om hvordan Gud «went public» med både englebesøk, englesang, og stjernetegn. Han som Det gamle testamente beskriver som både dommer og kriger, skaper av himmel og jord, han kommer nå inn i tiden som et barn.

Gjennom Jesus viser Gud et større bilde av hvem han er og hva som bor i hans hjerte. Han er ikke bare herskeren og skaperen, men han er også en far som elsker og han gir også oss sin sønn Jesus, som et barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
En av mine favorittvers: En hjertesak

Et barn gjør ofte noe med oss. Det er vanskelig å betrakte det på avstand. Vi trekkes mot det og bare å være i nærheten, gjør noe med oss. Det er jo en interessant kommunikasjonsstrategi Gud valgte i møte med oss mennesker. Jesus var noe helt annet enn det folk hadde sett for seg at Israels frelser skulle være.

Da Jesus som 30-åring tok steget ut i offentligheten publiserte han sin programerklæring ved å sitere en kjent publikasjon fra Jesaja:

«Herrens Ånd er over meg,

for han har salvet meg

til å forkynne et godt budskap for fattige.

Han har sendt meg for å rope ut

at fanger skal få frihet

og blinde få synet igjen,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

for å sette undertrykte fri

og rope ut et nådens år fra Herren.» Lukas 4,18–19 (Jesaja 61)

Hvilken publisering av det han var kommet for å gjøre!

Jesus er oppfyllelsen av løfter og publikasjoner skrevet flere hundre år før han kom.

Jesus fullførte sitt oppdrag, og vi som tror på Jesus kan være med å bringe dette budskapet videre i dag.

Jeg vet at det publiseres mye forskjellig og merkelig om tro. Jeg vet også at det noen ganger er vanskelig å komme gjennom med budskapet om det vi faktisk tror på, på grunn av fordommer og uenighet om hva kristen tro innebærer.

Men jeg tror at det er sant om Jesus. Jeg tror at Gud er en levende Gud, også i dag i 2023.

Så får vi be om at noen kjenner kallet og får både kreativitet og klokskap til å finne nye og annerledes måter å formidle på stadig nye plattformer, de over to tusen år gamle gode nyhetene om frihet for mennesker som er elsket av sin far i himmelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lukas 4,18–19

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige.

Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.»