Tredje skisma

synspunkt

Fleire har sett kor farleg det er når modernismen kuttar banda til historie og tradisjon.

Menighetsbygging i bedehusland

kronikk

Formen på søndagsmøtet/gudstjenesten kan ikke overlates til det individuelle initiativ med all den flyktighet det kan skape. For mange i dag er søndagsmøtet det eneste samlingsstedet hvor de troende på et sted samles.

Fra tabu til trend

meditasjon

– Da jeg ble katolikk 
for 60 år siden, var meditasjon tabu blant 
protestanter, sier den mediterende 
nonnen Anne-Lise Strøm.

Jul i eit sekularisert samfunn

innspel

Det er ingen annan gong dei kristne tradisjonane her i landet kolliderer så sterkt med dei sekulariserte ideologiane som no dominerer samfunnet, som i juletida.

Får vi ikke lov til å gi uttrykk for vår tro?

i fokus

Flyktningstrømmene utfordrer oss. Stemningen i folket har svingt fra den ene ytterligheten til den andre. Politikerne dilter etter. Fra svulstige ord på partienes landsmøter hvor vårt moralske ansvar ble løftet frem, kappes alle nå om å være mest restriktiv. Det er grunn til refleksjon, ettertanke og analyse. Hva har skjedd?

Nøytraliseres til grunne?

synspunkt

Er du den som er redd for at våre kristne tradisjoner skal utvannes bare fordi noen i regjering, storting, 
eller UDI ønsker å fjerne våre symboler fra det 
offentlige rom? Da er det bare en ting å gjøre.

Snikislamisering / sekularisering

korsnekt i asylmottak

Jeg undrer meg over at Dagen ikke vil kalle dette snikislamisering, men helt avfeier det som sekularisering.

Reiser ut i ørkenen for å bygge broer

Kristenliv

Det blir en annerledes påskeleir på de ti norske ungdommene som er med i Bridgebuilders. Påskeuken er de i den jordanske ørkenen sammen med ti messiastroende jøder og ti kristne palestinere.