Muslimer blir kristne ved Livets Ord

Livets Ord

70 prosent av dem som blir døpt i Livets Ord i Uppsala er tidligere muslimer. Nesten hver uke blir noen kristne, forteller rektor.

Misjon i reformasjonens vugge?

misjon

De gråt ikke av glede. Gråten var uttrykk for fortvilelse og sinne. Hvordan kunne sønnen bli så hjernevasket? Hvordan kunne han ødelegge livet på en slik måte?

Samtaler med de skeptiske

bokanmeldelse

Som få andre evner Tim Keller å bygge bro mellom gjenkjennelig skepsis i samtiden og klassiske kristne svar, uten å ty til lettvitne løsninger.

Livet og forbannelsen

bibelen

I Bibelens siste kapittel (Åb 22) leser vi om livets tre som gir sin frukt 12 ganger om året, og om at det ikke lenger skal være noen forbannelse. Vi blir deretter trøstet med at disse ordene er sanne og troverdige.

Ateisten skiftet side

TRO

Tidligere var Leif Egil Reve blant dem som stilte vanskelige spørsmål til kristne. Nå vil han dele de gode svarene han fant.

Vær da ikke bekymret

andakt

Og kast all deres 
bekymring på ham, for han har omsorg for dere. (1. Pet. 5, 7)

Einskap på apostolisk grunn

kronikk

Vi må opne dette rommet for å tenke lange og viktige tankar saman for den lutherske kyrkja i Norge.

Troll som ikke sprekker

frispark

Troll sprekker ikke når de kommer ut i sola. Men de kan sovne inn hvis man lar dem bli i hulen under jorda.

Total sannhet – «Total Truth»

kristenliv

Det hender man kan lese noe som gjør sterkt inntrykk. På forsommeren i år kom jeg over boken «Total Truth» med undertittel Liberating Christianity from its Cultural Captivity. Det er kanskje den viktigste boken jeg har lest.

Selbekk og Støre

i fokus

Av ulike grunnar er dette notatet skrive nokre dagar for seint. Men det eg hadde tenkt å skriva om – sjølv om «mitt» område er teologi og kyrkjeliv – var ein refleksjon over om 2015 vert det året då vi frå ein teologisk synsstad må gå laus på islamspørsmålet på ein ny og offensiv måte.

Tanker i 
advent

Børre Knudsen

Jeg er veldig glad for at pappas kamphistorie ble dokumentert før det var for sent! Det fikk meg til å forstå mer, og heldigvis klarte jeg å se litt bredere før tiden sammen med pappa var ute.

Til hjerte, tro og tanke

Dagens lederartikkel

I dag kan det se ut til at vi befinner oss i et slags mellomstadium, hvor erkjennelsen av sekulariseringens omfang fortsatt er i ferd med å synke inn, skriver Dagen på lederplass.

Når hjertene er formørket

Kristenliv

ANDAKT: Men­neske­hjer­te­ne er av na­tu­ren blitt for­mør­ket og tan­ke­ne tomme. De trek­ker ikke rik­ti­ge slut­nin­ger av det Gud har åpen­bart i ska­per­ver­ket.

Frykter sortering av fostre

Samfunn

- Vi kan få et samfunn som har større krav til perfeksjon og mindre evne til å ta det uventede og som ikke kan behandles, sier Reidun Førde, professor i medisinsk etikk.

Kristent og sekulært språk

Meninger

Fra et kristent ståsted er abortdebatten særlig aktuell fordi det står om tusenvis av barneliv, og fordi vi her står overfor et politisk spørsmål hvor Bibelen gir klar veiledning.