950 år med menneskefiske

Jubileum

Forholdet mellom kirke og bedehus har i lange ­perioder vært gjensidig berikende og harmonisk, men også konfliktfylt – slik det for tiden delvis er. Men i dag er det viktig for meg å si en takk til bedehuset i Bjørgvin og alt hva dette huset har betydd for Guds rike.

Menneskefiskere

Lederartikkel

En brann ble tent og overlevert fra generasjon til generasjon. Den brenner ennå.