Det må være et mål å snakke sant

Lederartikkel

Uavhengig av eget ståsted i selve spørsmålet kan det ikke være likegyldig hvordan vi kjemper for det vi tror på.

Er politikerne i stand til å lytte?

synspunkt

Når jeg snakker med foreldre med minoritetsbakgrunn er det særlig én ting de gruer seg ekstra mye til. Nemlig den dagen deres egne barn kommer hjem og forteller at noen har kalt dem for svarting, muslimjævel, eller bedt dem pelle seg ut av landet.

Et likeverdig kristent arbeid

synspunkt

Flere har kommet med kritikk av dokumentet «NLMs selvforståelse og identitet» som hovedstyret la frem til samtale og diskusjon på organisasjonens rådsmøte i midten av oktober. Vi vil understreke at dokumentet møtte mye støtte i rådsmøtets samtale.

Jesus gjør et bud enda strengere

PREKENHÅNDBOKA

Tilføyelsen gjør det klart at Jesus ikke polemiserer mot selve budet, men mot dem som avgrenser det til bare et formelt bud som bare gjelder fysiske drap.

Livet og forbannelsen

bibelen

I Bibelens siste kapittel (Åb 22) leser vi om livets tre som gir sin frukt 12 ganger om året, og om at det ikke lenger skal være noen forbannelse. Vi blir deretter trøstet med at disse ordene er sanne og troverdige.

En grublende misjonær

min sommer

Eirik Sandstø har hatt samme bok med seg på ferie de siste fire årene. Han leser noen kapitler hver sommer, men tviler på at dette er året han endelig blir ferdig med den.

Ateisten skiftet side

TRO

Tidligere var Leif Egil Reve blant dem som stilte vanskelige spørsmål til kristne. Nå vil han dele de gode svarene han fant.

– Snakk med de unge om denne TV-serien

SELVMORD

Serien «13 Reasons Why»s håndtering av selvmordsspørsmål fører til bekymring blant fagfolk. Prest oppfordrer voksne til å snakke direkte med ungdommene.

En av sju opptatt av selvmord

krisetjeneste

Kirkens SOS hadde i fjor en økning på 6.000 henvendelser, og mange innringere var fortvilet.

Takler du den tøffe samtalen?

psykisk helse

Kirkens SOS kurser folk i å bli gode samtalepartnere. – Viktig for menneskers psykiske helse, mener helseminister Bent Høie.

Hersketeknikker

LEDERARTIKKEL

Der det er mennesker samlet, vil det ofte være noen som søker makt på uredelig vis, skriver Dagen på lederplass.

Menneskeverdet angår oss alle

liv

Vi oppfordrer alle til å våge å heve stemmen og ta de ubehagelige men viktige samtalene om livets rett, enten det er i kirken, i klasserommet, rundt middagsbordet eller i kantina på jobben.

Sliter med å bygge bro

metodistkirken

Prestene Dag Martin Østevold og Anne Grete Rørvik er uenige om homofili. De er enige om at det bunner i forskjellig bibelsyn.

Kritikk og respekt

frispark

Det finnes nesten alltid noe det er verdt å høre på hos den man diskuterer med.

Gir hjelpemidler til trossamtaler

Kristenliv

- Det er først og fremst i hjemmet troen smittes over fra generasjon til generasjon, og menigheten kan være den beste hjelper til å få trossamtalen i gang, sier Viggo Klausen, som bidrar med bok og DVDer.