Med Bibelen mot ulovlig innvandring

USA

Justisministeren siterte Bibelen da han skulle forsvare at ulovlige innvandrere blir atskilt fra sine barn. – Usmakelig, sier norsk professor.

Teologene Andersen og Andersen – om Israel

synspunkt

Dette er ei svært grundig teologisk bok som eg håpar får mange lesarar også i Noreg. Det er sjeldan eg les noko som er så kjemisk fritt for karikering av andre sitt syn.

Mørkemenn i indre strøk

likekjønnet vigsel

Slik, og med verre karakteristikker, har noen beskrevet menighetsrådet i Kautokeino fordi de har vedtatt at Kautokeino kirke ikke skal brukes til vigsel av likekjønnede. Men la oss nå se litt på hva menighetsrådet har gjort. Kanskje har de forstått noe.

Lydig med åpne øyne

leder

Massakren i Orlando må ikke få oss til å forkaste lydighet som kristent ideal.

Det må ikke bli stille om Jesus

leder

Hovudsaka er at menneske skal gå frå evig død til evig liv. Den kristne bodskapen handlar om eit håp som går ut over grava.

Er blind lydighet idealet?

frispark

Ingen bør skifte mening om kvinnelig prestetjeneste fordi det finnes dyktige kvinnelige prester.

Kirken har konfirmert vranglære

kirkemøtet

Mandag 11. april 2016 vedtok kirkesamfunnet med det prangende navnet Den norske kirke vigsel av likekjønnede. Gjennom dette vedtaket har de omdefinert ekteskapet fra å være en institusjon mellom en mann og en kvinne til også å gjelde for enkjønnede par.

Israels nøkkelrolle

israelkommentar

Israels historie frem til i dag er unik og makeløs. Aldri har et folk vært fordrevet i landflyktighet gjennom to årtusener for deretter å komme tilbake til hjemlandet.

Leser Bibelen i storefri

skole

På denne skolen har elevene høytlesning i Det nye testamentet, tre dager i uken.

Normisjon: Strid om vranglærer-nattverd

sakrament

Ledelsen i Normisjon sier det er greit å gå til nattverd selv om den forvaltes av en som ikke lærer rett ut fra Skriften. Dette er problematisk for flere ansatte.

Korset - til fastsatt tid

andakt

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

Troen en gave

andakt

«Men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han.»

Ormegift

Kristenliv

«Stru­pen deres er en åpen grav, på tun­gen har de svik, under lep­pe­ne orme­gift…»

Exit helvete?

Meninger

«Grunn­spørs­må­let er om alle blir frelst eller om der fin­nes et evig skil­le mel­lom frel­se og for­ta­pel­se som hver av oss vil er­fa­re».