Genial apostel?

andakt

«Jeg skal bøye meg for ham fordi han har guddommelig myndighet. Den guddommelige myndigheten er det kvalitativt avgjørende.»

Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.

Ordet om Jesu guddomsherlighet

prekenhåndboka

På Kristi Forklarelsesdag får vi et glimt av Jesus slik han er i himmelsk herlighetslys.

Fremtidsvisjon og veivalg

kronikk

Spørsmålet vi bør stille, er om det kristne Organisasjons-Norge har endringsvilje 
når ikke alt lenger er, eller blir som før.

Farlig religiøsitet

frispark

At potensialet for terror, som begrunnes religiøst, er større blant muslimer enn blant kristne, er det dessverre liten tvil om.

Den som vil se gode dager

andakt

Det er godt å søke og elske livet og rett å ønske og se gode dager som alt er gitt av Gud. Det er som et talent som skal brukes.

Fotvask

andakt

Skjærtorsdag var det en som tok av seg kappen, bandt den om seg, og begynte å vaske disiplenes føtter.

Jesus som Guds sønn

prekenhåndboka

Da Jesus mettet fem tusen i ødemarken, innbød han i samme åndedrett folk til å identifisere brødunderet som en parallell til mannaunderet. Dermed ville de også kunne identifisere Jesus som den nye Moses (5 Mos 18:15).

En tro som ikke bare går på overflaten

inspirasjon

Chris Duwe vil gjøre søndagsskole til noe mer enn Sakkeus som klatrer opp og ned morbærtreet hvert år og Noahs ark på repetisjon.

Hender

andakt


Faren kommer med sin sønn til Jesus. Så enkelt. Og det var nok, sønnen blir fri.

Sover du ennå, 
Peter?

andakt

«Bli her og våk med meg, Peter!
 Våk her i tro og bønn!
 Min sjel er bedrøvet til døden,
 og begeret rekkes meg nå.
 Våk, Simon, Jonas sønn!

Usminket sannhet

andakt

De lovet troskap like til døden. Men de feilet, sviktet og falt. Hele det menneskelige støtteapparatet kollapset. Og takk og lov for det!

«Han stod ham nær!»

Kristenliv

Nær­het til Gud gir fel­les­skap med Jesus i hans dy­pes­te smer­te og i hans størs­te her­lig­het. Gå ikke glipp av det!

Det største av alt

Kristenliv

Hvem kan tenke seg et liv uten noen form for kjær­lig­het? Når vi for­tje­ner den minst, tren­ger vi den mest.

Exit helvete?

Meninger

«Grunn­spørs­må­let er om alle blir frelst eller om der fin­nes et evig skil­le mel­lom frel­se og for­ta­pel­se som hver av oss vil er­fa­re».