– Upassende med full Jesus

elev-revy

Det mener Normisjon, som eier Danvik folkehøgskole, etter at Jesus ble fremstilt som full i en elevstyrt revy.

Katolsk tro og Bibelen

Katolsk tro

Det er forunderlig å lese hvordan teologer med luthersk og lavkirkelig bakgrunn kan stå frem med en slik påstand knapt uten å sitere den gode bok, og likevel forvente å bli tatt på alvor i slike miljøer.

Har over 400 bibeltimer tilgjengelig

FUNDAMENT

Jan Bygstad har holdt bibeltimer annenhver uke så lenge menigheten hans har eksistert. – Hos oss har bibelundervisning vært et rekrutteringsgrunnlag, sier presten.

Den norske kirke har banet vei for oss

homofili

Gleder meg til den første vielsen for et homofilt par i en pinsemenighet, håper det skjer mens jeg ennå 
er i live!

Ordinasjon, nattverd-fellesskap og tilsyn

LUTHERSK KYRKJELÆRE

Prof. dr. theol. Bernt T. Oftestad held fram med sine kommentarar til mi forståing av den lutherske kyrkjelæra, nå både med forsvar for si katolske embetsforståing og meir personleg angrep på min ordinasjon og sitt syn på biskoppeleg tilsyn og nattverdfellesskap. Eg innser det nyttelaust å diskutera vidare med han. Han katolikk og eg lutheranar er nok på to planetar i desse spørsmåla. Katolikken er ikkje mitt førebilete korkje når det gjeld kyrkjelære eller kyrkjeleg praksis. Eg har heller ikkje tenkt å ta fram alle katolske avvik frå klassisk luthersk teologi. Men la meg likevel svara vedkommande dei tre tema han nå tek opp.

Eit mørkt kapittel i kyrkja si soge

Bokanmeldelse

Korleis kunne det skje? Kan det forklarast at også godt fungerande prestar, som den tidlegare læraren i Vestlandske Indremisjonsforbund, Sigmund Feyling stilte seg til rådvelde for NS?

Kopierer nattverden

nrk

– For så høyt har Are elsket verden at jeg gir dere av min ost og mitt øl, sier programleder Are Sende Osen i tredje sesong av tv-serien «På tro og Are».

Pinsekirke søker luthersk partner

Sverige

– Vi har de senere årene oppdaget skattene i den lutherske arven og er på en reise mot reformasjonens sentrum, skriver Magnus Persson, pastor i United Øresundskyrkan.

Bedehus-Norge på vei ut av kirken

Bedehus

130 tidligere bedehus­fellesskap er de siste årene blitt menighetslignende forsamlinger med tilbud fra vugge til grav.

Når nattverden blir stress

SYNSPUNKT

Er nattverdbordet dekket for meg? Jeg er kristen og tror Jesus vil at jeg skal delta i nattverden. Problemet for meg er ikke nattverdsteologien, det er den praktiske løsningen som av og til hindrer meg i å delta.

Fri nattverd – hva nå?

NATTVERD

Fra 1906 og noen år framover, var det en strid innen Den norske kirke om hvem som kunne forrette nattverd, og hvordan den skulle forrettes. Ludvig Hope var sentral i denne kampen.

Nattverdplikt

tvang

TVANG: På drøyt 170 år har det skjedd enorme endringer med nattverden i Norge.

Enige og uenige

herrens måltid

Opplevelsen av å være uverdig til å motta nattverd, er – bokstavelig talt – i ferd med å dø ut, mener tre kristenledere.

Snakker nattverden opp

nattverd

Når Lars Petter Eide inviterer til nattverd, fylles køen av konfirmanter. – De kommer med den troen de har, sier kapellanen.

– En seier for folkekirken

overrasket

Hverken professor Ida Marie Høeg eller professor emeritus Torleiv Austad hadde ventet slike nattverdstall som Infact har funnet.

– Livredde konvertitter søkte asyl i kirken

KONVERTITTER

Mor og far med fire barn fra Afghanistan sitter i kirkeasyl i Vågsbygd kirke i Kristiansand. Ekteparet har konvertert fra islam til kristendom, men har fått nei til opphold i Norge.

Politikk og nattverd

konferanse

Dei 1.700 frammøtte fekk ei kraftig oppfordring til politisk engasjement under opninga av trusopplæringskonferansen i Lillestrøm.

Verdighetsgarantien

andakt

«Jeg er ikke verdig.» Hun kunne ikke ta imot. Hadde hun prøvet seg selv og funnet at hun kom til kort? Preker jeg så lovisk at de gode nyhetene ikke blir hørt?

Gretne gamle gubber

kronikk

Kanskje vi kunne gjøre noe med uretten – invitere «gamle-pastoren» eller en forkynner vi ikke har invitert på lenge, og la ham preke en søndag? Det kunne godt hende han hadde et budskap til oss fra Herren!

Ber om frihet for kjernetropper

valgmenigheter

Carissimi-leder Dag Øivind Østereng og Levende folkekirke-topp Øivind Benestad ønsker begge en styrket valgmenighetsordning i Den norske kirke. Men Benestad forlater trolig kirken uansett.

Stort er troens mysterium

TRO OG DÅP

Hvordan møter Jesus oss i nattverden? Kan vi ikke la det være et mysterium! Men vær bare vidåpen for hans nærvær!

– Viktig med kontekst

håndbok

Karl Johan Hallaråker, tidligere generalsekretær i Indremisjonsforbundet, vil ikke spå hvor utbredt det blir at bedehus velger å utføre kirkelige ritual selv.

Har vi glemt Jesus i denne saken?

vigselsliturgi

Biskopene sitt råd om to ulike liturgier for ekteskap har både blitt møtt med hyllest og kritikk. Men er det noe vi har glemt i denne diskusjonen?

Kyrkjemedlemskap og bedehusframtid

synspunkt

Når bedehusleiarane utan atterhald manar til å verta ståade i Dnk kommuniserer ein også at det vi driv på bedehuset, no og i framtida, er å sjå på som eit supplement til denne kyrkja – langt frå å vera eit alternativ.

Normisjon: Strid om vranglærer-nattverd

sakrament

Ledelsen i Normisjon sier det er greit å gå til nattverd selv om den forvaltes av en som ikke lærer rett ut fra Skriften. Dette er problematisk for flere ansatte.

Når mor ikke kommer seg i kirken lenger

aldring

Ved Skånevik Omsorgssenter kan de eldre se direktesendt gudstjeneste fra den lokale kirken. Når ikke de kommer seg til kirken lenger, kommer kirken til dem.

Hun kan få dele ut nattverd

kateketer

Kirken skal klargjøre om kateketer kan få lov å dele ut nattverd. – Vi må slippe å alltid søke biskopen om unntak, sier Kateketforeningen.

Ett år som 
katolikk

menighet

Ulf Ekman snakker om: * Den vonde splittelsen * Det rolige året * De nye kontaktene * Den kristne enheten * Søndag taler han i en pinsemenighet i Oslo, men takker nei til nattverden.

Katolsk 
offisiell lære

Meninger

Det er mange karismatiske vekkelser i katolske kirker i dag. Noen av dem blir ikke anerkjent av Moderkirken. Andre bøyer seg for Romerkirkens offisielle lære og organisasjon, skriver Norvald Yri.

Katolsk Ekman taler i norsk pinsekirke

menighet

Etter at Ulf Ekman konverterte 
til Den katolske kirke har det blitt få invitasjoner til norske menigheter. Søndag 22. mars kommer han til Oslo.

«Ikke her for å få det lett»

livets ord

Ulf Ekmans konversjon, styrets pensjonsavtale og Robert Ekhs samlivsbrudd har gjort starten på pastortjenesten i Livets Ord vanskeligere enn ventet for Joakim Lundqvist. Men han trives, og menigheten vokser.

«For tusende gong»

andakt

I dag skal du tenke på Fadervåret og nattverdinnstiftelsen. De to tekstene er som to utstrakte hender fra himmelen til deg.

Forfølgelse i islams navn

synspunkt

Mange av oss som har god kontakt med muslimer, kjenner noen slike «malalaer». Men det var islamistgruppen Taliban som ville ta livet av henne. Hvem sin forståelse av islam er riktig, spør Stig Magne Heitmann i Åpne Dører.

- Jeg visste knapt hva liturgi betydde

Kristenliv

Pastor Stephan Christiansen i Jesus Church kaller seg ulykkelig uviten om sin tidligere kritikk av Den norske kirkes «stive» og «døde» liturgi. Nå omfavner han den kristne enhet.

Nattverd på ordentlig

Kristenliv

I den se­ne­re tid har vi sett en økt be­visst­gjø­ring om natt­ver­dens be­tyd­ning i den krist­ne tro. Det er gle­de­lig. I møte med både sub­jek­ti­vis­me og sen­ti­men­ta­lis­me er natt­ver­dens fel­les­skap mer enn gull verdt for den tro­en­de, skriver Tarjei Gilje.

Sjokkert over oblater uten hvete

Kristenliv

Den nye og glutenfrie nattverdsoblaten er kommet i klem mellom teologi og cøliaki. - Kirkemøtets vedtak må være et arbeidsuhell, hevder en sjokkert pastor Torkild Masvie.

Derfor var reformasjonen viktig

Meninger

Ulf Ekman har i en år­rek­ke ar­bei­det for økt kris­ten enhet og en av­spen­ning i for­hol­det mel­lom de ulike kir­ke­ne og tros­sam­fun­ne­ne som til sam­men ut­gjør kris­ten­he­ten. Men vi mener be­stemt at han tar feil der­som han tror at det ste­get han nå tar, vil være et bi­drag i disse en­hets­be­stre­bel­se­ne, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen.

La oss be!

Meninger

«Mitt standpunkt i denne saken er altså at jeg står sammen med bispemøtets mindretall i deres  teologiske begrunnelse for ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne. Men samtidig kan jeg ikke avvise homofile som ønsker å være en del av den kristne kirke.»

Et nattverdbilde til besvær

Samfunn

Om vi ikke tolker hverandre i beste mening, så må vi i alle fall slutte å tolke hverandre på verst mulig måte, skriver Shoaib Sultan, som i dag debuterer som fast spaltist i Velsignet Helg.

For en tid som denne?

Kristenliv

Full storm rundt et kors­smyk­ke. Bør en ny­hets­opp­le­ser på NRK bære et re­li­giøst sym­bol? Hva er grun­nen til re­ak­sjo­ne­ne? Mange skjøn­ner ikke hvor denne fiendt­lig­he­ten kom­mer fra. Hva er det som skjer?

Filmet kongelige nattverdgjester

Samfunn

Hele kongehuset gikk til nattverd da kronprinsesse Mette-Marit inviterte til bursdagsgudstjeneste i det fri. For en gangs skyld skrudde ikke NRK og NTB av kameraene.

Kom, for alt er ferdig

Meninger

Natt­ver­den er for men­nes­ker som har «bom­met på målet», som det gres­ke ordet for synd egent­lig betyr.

Pinsepastor anklages for narko-nattverd

Samfunn

En kasakhstansk pastor har sittet i varetekt i snart to måneder, mistenkt for å ha puttet narkotika i nattverdsvinen. Organisasjoner som støtter forfulgte kristne er bekymret for trosfriheten i Kasakhstan.

Valerie fant Veien

Kristenliv

Veien til Jesus var vanskelig for Valerie. Men da hun endelig fant den, fikk hun lede flere på den.