Israel preker i påsken

i fokus

Kommende uke feirer vi påske sammen med kristne over hele verden. Men også jøder over hele verden feirer påske. Jøder feirer minnet om hvordan Gud frelste israelsfolket ut av Egypt. Kristne feirer Jesu død og oppstandelse til frelse for oss.

Bygger sykehjem for 50 millioner

israelsmisjon

De messianske jødenes aldershjem i Israel bygges ut med egen sykehjemsavdeling. Her får beboerne omsorg og pleie til de flytter «helt hjem».

Venter fremdeles

han som skal komme

Det har vært 
51 falske messiaser i jødenes historie, sier forstanderen i Det Mosaiske Trossamfunn. Han venter på en annen Messias enn Jesus.

Utfordrer kristnes muslim-angst

fremmedfrykt

Predikant Britt Kvaran Elli ville ha Mulla Krekar ut av landet. Nå ber hun kristne som frykter muslimer, bli rausere.

«Ja takk, begge deler!» – «misjon eller dialog»?

meninger

Jeg må akseptere, om enn med tungt hjerte, at det ennå ikke er plass til de Jesus-troende jødene i den jøde-kristne dialogen. Men jeg sier med teologen Wolfhart Pannenberg: «Før eller senere må den jødekristne dialogen også ta hensyn til de messianske jødene».

Pakistansk og familiært

urdu-gudstjeneste

Det begynte med en sveiser fra Pakistan. Nå er de en stor sammensveiset kirkefamilie.

Veien til livets kilde

israelkommentar

Det hender jeg går meg vill. Jeg er ikke så god på retningssans.

Den umulige snuoperasjonen

inspirasjon

David Wood hatet kristendommen 
og forsøkte å drepe sin far. Noen ganger er det de mest usannsynlige som treffer Jesus aller hardest.

Dette bør alle muslimer vite

yeshua og isa

Hva enten man er sunni- , shia- , ahmadiyya-muslim eller tilhører en annen muslimsk retning, bør man vite kilden til den islamske fortellingen om «Isa».

Kristentroen står og faller på én ting

oppstandelsen

Opp igjennom historien er det gjort mange forsøk på å utrydde kristentroen. Ingen har lykkes, til tross for at det er én enkelt ting som skal til for å slå beina under hele kristendommen.

Messias’ spesielle oppgave overfor Israel

i fokus

Messias er verdens eneste håp. Syndefallet ødela Paradis, og siden har alle menneskers liv vært preget av synd, lidelser og død. Men gjennom Det gamle testamentes tid vokser håpet sterkere og sterkere om at det en dag skal komme en konge, Messias, som vil gjenopprette alle ting.

Lese og høre

andakt

En kristen gjør begge deler: Leser og hører. Sterke løfter er knyttet til å lese og høre.

– Overgrep å ikke drive jødemisjon

POLARISERT

Kristen misjon blant jøder i Israel møtes med ytterliggående standpunkter på begge sider. Noen mener misjon er et åndelig holocaust, andre at det er et overgrep å ikke forkynne Jesus for jødene.

Messianske drømmer

analyse

Ved årsskiftet ble den nasjonalreligiøse Amiram Ben-Uliel (21) tiltalt for å stå bak sommerens mordbrann i den arabiske landsbyen Duma. Tre personer omkom i brannen, inkludert et 18 måneder gammelt barn.

Lukas 3,15

andakt

Tiden er overmoden for et åndelig klimaskifte.

Messiansk jøde: – Fullt av Jesus-profetier i Skriftene

inspirasjon

Jødiske skriftlærde bortforklarer profetordene i GT som peker på Jesus som Messias, mener en messias-troende jøde. – Mangel på kunnskap holder jøder og hedninger borte fra å tro Skriftene.

Avlyser misjon blant jøder

misjon

Et banebrytende dokument slår fast at Den romersk-katolske kirke på prinsipielt grunnlag avviser å ha institusjoner som driver misjon blant jøder. Norsk misjonsleder er ikke begeistret.

Bergtatt av Dødehavsrullene

bibelforskning

På to hjul i Det hellige land erfarte Fartein Valen-Sendstad hvordan Bibelens tekster ble levende i møte med de bibelske stedene. 
Hjemme i Norge var holdningen at «Vi har tekstene, det er nok».

Guds finger i historien

israel

Det største som har skjedd i vår tid er at Herren samler sitt folk i fedrenes land. Dette er profetert i Skriften, men altså i vår tid skjer det. Etter to tusen år i eksil er jødene begynt å vende tilbake til sitt hjemland, skriver Per Haakonsen.

Integrert misjon

synspunkt

For Israelsmisjonen er støtte til Israel ikke primært offentlige punktdemonstrasjoner, men et vedvarende og integrert engasjement, der evangelisering, diakoni og samfunnsansvar hører sammen, uten nødvendigvis å måtte blandes sammen, skriver Rolf G. Heitmann.

Hvordan ser Messias-troende jøder på Israel og endetiden?

kronikk

Der hvor vi kristne er raske til å åndeliggjøre løftet om Abrahams tallrike etterkommere til stort sett å gjelde hedningene som kommer til tro på Kristus, skriver Kalisher at dette enorme landområdet vil bli gitt til Abrahams etterkommere.

Messiansk vekst i Israel

se video

Hvert år samles troende i den messianske bevegelsen til pinsestevne. Hvert år blir de flere.

Jøden Abraham tror på Jesus

israel

Det er ingen lettkjøpt sak for en ultraortodoks jøde å tro på de kristnes Jesus som Messias. Abraham Eagle (32) fra Jerusalem har møtt
 Jesus og har fått lide for det.

Palmer eller torner?

andakt

I dag kommer Jesus til deg. 
Han vil så gjerne være din konge. Han kommer til deg med frelse og evig liv.

Heller ikke Obama er Messias

leder

I forkant av neste års valg bør det være et mål å øke nordmenns forståelse for hvordan republikanske velgere og politikere tenker.

Antikrist og hans rike

antikrist

Joel Richardson bygger sin fremstilling av endetiden på en sammenligning mellom Bibelens og Koranens ord. Han påstår at Mahdi har klare likhetstrekk med Bibelens Antikrist.

Ateisme og Levi Fragell

bibelens profetier

Det skulle vært interessant å høre fra Fragell om hvordan han forklarer alle oppfylte Messiasprofetier og Israels-profetier, skriver Per Sverre Bårdsen.

Israelsvenner samles i sør

Israel

To av de største israelsorganisasjonene har stevne på Sørlandet denne uken. I den ene er det høy gjennomsnittalder og stor optimisme, i den andre er det større bredde i alder og nøktern realisme.