Takk for søndagen!

Søndagen

Søndagen står under press, og det er viktig at alle gode krefter forenes for å beholde denne dagen så fri for hverdagspreg som mulig.