Prest vil kutte kirkelige helligdager

helligdager

Dager som skjærtorsdag og 2. pinsedag bør ikke gi folk fri på grunn av et kristent innhold de ikke har et forhold til, mener prest Per Anders Nordengen.

Jesu siste dramatiske timer

Kristenliv

Jesu siste døgn før han dør på korset er fullt av dramatikk. Vi har fulgt han time for time fra natt til fredag fram til han blir gravlagt, fredag kveld før sabbaten går inn.

Hip hop, Judas og jazz

Kristenliv

Carl Petter Opsahl leder langfredag igjen korsvandringen i Oslo. Det blir med andre ord nok en bypåske på gatepresten.

Påskebønn for romfolket

Kristenliv

Mens tig­ger­ne vand­rer gate­langs med sine papp­krus, vand­rer Kir­kens By­mi­sjon med et kors gjen­nom ga­te­ne i Oslo lang­fre­dag. Rom­fol­ket er med i de krist­nes bøn­ner.

Pynter med kristne symboler

Kristenliv

Et kors, en kalk, et fat til oblater og nagler. Anne Marie Andersland legger vekt på de kristne symbolene når hun pynter til påske hjemme.

Langfredag igjen helligdag på Cuba

Samfunn

Lang­fre­dag skal i år som i fjor være hel­lig­dag på Cuba, kunn­gjør myn­dig­he­te­ne i Ha­va­na. Men i kunn­gjø­rin­gen sies det in­gen­ting om da­gens re­li­giø­se be­tyd­ning.