Om å fullføre tjenesten

menighetsdoktoren

Spørsmål: «I arbeidslivet blir man bedt om å være i jobb så lenge som mulig. De eldre blir sett på som en ressurs. Hvorfor er det så få pastorer som er over 67 år?».

Mennesket i møte med døden

Bokanmeldelse

Hva skjer med oss når vi dør? Spørsmålet følger mennekset i til alle tider.