Cold Case-enheten tar Tina-drapet

nyheter

Etterforskerne i spesialgruppen Cold Case i Kripos skal se på den uløste drapssaken til Tina Jørgensen (20) på nytt.

Flere voldtektstiltak er ikke gjennomført

seksuelle overgrep

I 2008 kom regjeringens voldtektsutvalg med tolv forslag for å bedre situasjonen for dem som blir utsatt for seksualisert vold. Åtte år senere er flere av tiltakene fortsatt ikke gjennomført.

Hva gjør vi med «Skam»?

synspunkt

Hoderisting alene fører ikke til forbedringer. Større innsikt i unges liv kan derimot føre til mer forståelse og omsorg.

Kripos i tettere samarbeid med Jodel etter trusler

nyheter

Etter at en rekke trusler er blitt lagt ut via appen Jodel den siste tiden, har Kripos bedt grunnleggerne av meldingstjenesten om et tettere samarbeid for å finne dem som står bak truslene.

– De stiller seg på utsiden av demokratiet

asylmottak

Brannen i et blivende asylmottak i Lindås kunne tatt livet av to mennesker. – Vi føler oss maktesløse. Men vi kan ikke la dem vinne, sier ordfører Astrid Aarhus Byrknes.

Bedrageritiltale knyttet til kurs for asylsøkere

rettssak

En afrikansk pastor møtte i dag i Oslo tingrett, tiltalt for grovt millionbedrageri, dokumentfalsk og falsk forklaring. Men han nekter straffskyld. I stedet peker han på andre.

Ny politigruppe skal ta fremmedkrigerne

nyheter

Norge er mest aktive i Norden til å bruke terrorlover på fremmedkrigere. Fra 1. oktober skal PST hente inn ekstra politiressurser for å gjøre enda mer for å stanse dem.

Leier ut pass mot penger

statsborgerskap

Personer med lovlig opphold i Norge leier ut identiteten sin til andre ved å finne noen som ligner. På den måten kan man komme seg til Norge med ekte dokumenter. En økende trend, sier Kripos, som er bekymret for sikkerheten.

Drapstruet nordmenn fra fengsel i Litauen

drapstrusler

Flere nordmenn har fått anonyme drapstrusler fra et nummer registrert i Litauen. Meldingen kommer trolig fra en mann som sitter fengslet i Litauen.

Barnevakten i økonomisk uføre

Kristenliv

Organisasjonen Barnevakten brenner for å gi barn en tryggere mediehverdag. Det er det få som vil betale for. På slutten av fjoråret så organisasjonen seg nødt til å ta opp et likviditetslån.

Kari Hilde French frykter en ny dom mot sønnen

Samfunn

Moren til Jos­hua French vil ikke tenke på ut­fal­let av retts­sa­ken hvor søn­nen er til­talt for drap på ven­nen Tjost­olv Mo­land. Hun fryk­ter kor­rup­sjon kan stå i veien for det hun mener bør bli en fri­fin­nel­se.

- Drapstiltalen er fullstendig galskap

Samfunn

Jos­hua Frenchs ad­vo­kat Hans Ma­ri­us Gros­vold frem­hol­der den en­ty­di­ge Kripos-rap­por­ten som kon­klu­der­te med at det ikke lå noe kri­mi­nelt bak Mo­lands døds­fall.

Far til ettåring nekter straffskyld

Samfunn

Faren til den ett år gamle gut­ten som ble fun­net død ons­dag i et hus i Van­vi­kan i Nord-Trøn­de­lag, nek­ter straff­skyld. Han mener at han ikke har gjort noe straff­bart.

Kripos tror på oppklaring av Kongo-saken

Samfunn

Nors­ke Kripos er for­nøyd med sam­ar­bei­det med etter­forsk­nings­le­del­sen i Kongo. De vil bidra til å opp­kla­re om­sten­dig­he­te­ne rundt Tjost­olv Mo­lands død.

- Kongo ser på French som mulig mistenkt

Samfunn

Jos­hua French blir sett på som mulig mis­tenkt etter Tjost­olv Mo­lands død, opp­ly­ser ad­vo­kat Hans Ma­ri­us Graas­vold. UD vil ikke kommentere opplysningene.