Slukker håp om bibelskolepoeng

bibelskoler

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil heller belønne de som gjennomfører førstegangstjeneste.

Uenige om bibelskolekvote

STORTINGET

Bibelskolene vil ha 50 prosent utlendingskvote per skole, mens andre vil ha 10 prosent. KrF foreslår nå en felleskvote skolene kan søke på.

Ap-lag varsler tøffere tak mot privatskoler

politikk

Arbeiderpartiets landsmøte vil gi kommunene «avgjørende innflytelse over opprettelsen av private skoler», men deler av partiet vil stramme grepet enda mer.

Bibelskoler kan måtte stenge

kutt

Noen bibelskoler kan bli nødt til å legge ned hvis kunnskapsministeren innfører tak på antall utenlandske elever.

Mobbeofre velger kristne friskoler

undersøkelse

– De kristne friskolene fungerer som et alternativ for elever som har hatt negative opplevelser i den offentlige skolen, sier forsker ved NLA Høgskolen.

Misjonsmarken til Romerike

når ut

Bibelskole er ikke lenger bare for ungdommer vokst opp i norske, kristne hjem.

Skoleforlik eller skolelik

synspunkt

Vårt spørsmål til Ap og Sp, som kan bli nye regjeringsvenner, er derfor om friskoleforliket fortsatt gjelder eller om de ønsker at fylkeskommunene i realiteten tar over friskolegodkjenningene.

Frihet for friskoler?

synspunkt

Det er slik at mange roper høyt dersom man kan ta en kristen skole i å gjøre noe som kan oppfattes som feil i forhold til lover og regler.

Friskoler slipper moms-smell

revidert

Internatskolene er reddet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.

Flere friskolesøknader etter lovendring

i fokus

Stortingsflertallet ga i 2015 åpning for flere typer friskoler ved å gjøre endringer i loven. Det har naturlig nok ført til et økt antall søknader om etablering. De fleste har søkt på et annet grunnlag enn kristent livssyn.

Syversen presser Jensen

politikk

Vi øker trykket, varsler finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) etter brevet fra finansminister Siv Jensen i internatsaken.

Ber Siv berge kristne skoler

friskoler

2.000 internatelever på 17 kristne friskoler kan miste sine skoleplasser hvis eierne tvinges til å 
betale staten flere titalls millioner momskroner. 
– Noen skoler vil forsvinne, mener friskoleleder.

Udir mistenkeliggjør friskoler

skolepolitikk

Kristne friskolers Forbund (KFF) merker seg at friskoler stadig blir angrepet i media.

Livets Ord starter kristen spesialskole

sverige

Høsten 2016 åpner Livets Ord Sveriges første kristne gymnasiesärskola, en videregående skole for elever med utviklingshemning.

Kristne skoler med 1.425 nye elevplasser

friskoler

10 av 26 nye godkjente friskoler er kristne, men nesten ingen kristne skoler klarer å få skaffe så mange elever som de har lov til.

Blir verre å starte friskole

friskolelov

Lista blir 
høyere for å starte ny friskole 
eller utvide elevtallet, mener Kristne Friskolers Forbund.

Ny generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund 

KFF

Jan-Erik Sundby fra Råde er ansatt som generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF). Han overtar 1. januar og kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for opplæring i Blå Kors.

Streiken stopper
 ikke kristne skoler

LÆRERSTREIKEN

Mens lærerorganisasjonene venter på nye samtaler med KS, er det duket for flere demonstrasjoner rundt om i landet i løpet av dagen.