Ideelle kan få anbuds-prioritet

særbehandling

Regjeringen har lagt fram forslag til en ny forskrift som slår fast at stat, fylke og kommune har rett til å reservere anbudsrunder for anskaffelser av helse- og sosiale tjenester for ideelle organisasjoner.

Helsepartiet avholder første landsmøte

NYTT PARTI

Det nyopprettede Helsepartiet mener Norge trolig har verdens beste helsearbeidere, men ukloke og urettferdige systemer i helsetjenesten.