Vurderer omstridt fosterprøve

anbefales

– Dette er et vesentlig etisk- og prinsipielt spørsmål, sier helseminister Bent Høie (H) om prøven som påviser Downs tidlig i svangerskapet.

KrF: – Dette er ramme alvor

downs-jakt

Helseministeren vurderer å innføre Downs-blodtesten for gravide over 38 år. Det får KrFs helsetalskvinne, Olaug Bollestad, til å steile.

Frykter en verden uten Downs-barn

bioteknologi

– Skal det ikke fødes flere som Milla? En ny blodtest, som skal kartlegge kromosomavvik, er et steg nærmere å bli innført i Norge. Downs-forelder er bekymret.

En kraft som er sterkere enn trangen til rus

kronikk

I våre årlige brukerundersøkelser kommer det frem at våre beboere er meget godt fornøyd med at Evangeliesenteret drives etter kristne verdier og evangelisk profil. Det mener iallfall godt over 90 prosent av dem.

Flertall krever samtale før abort

undersøkelse

Seks av ti nordmenn mener at det bør innføres obligatorisk rådgivningssamtale for kvinner som ønsker abort.

Høie vil tillate tvillingabort

abort

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke gå i dialog med Senterpartiet og KrF for å forby tvillingabort. Han vil ikke røre abortloven.

Slik skal Høie roe alkopresset på jobb

alkohol

I fjor sommar tok KrF-leiar Knut Arild Hareide initiativ til å dempe alkoholpresset i arbeidslivet. Han etterlyste ei meir gjennomtenkt haldning til alkohol og arbeidsliv.

En helt unødvendig tilsynssak

leder

Hva skal vi med hellige skrifter, trosbekjennelser og etisk debatt når vi har fylkeslegen i Troms? Spørsmålet melder seg etter at fylkeslege Svein Steinert har avsluttet en tilsynssak han aldri burde åpnet.

– Lindring inkluderer også livshjelp til barn

TRISOMI

TRISOMI: Natasha Pedersen jobber for at barn med alvorlige sykdommer skal få lindring. – Nye retningslinjer kan hindre at våre barn faktisk får aktiv behandling, sier trisomi-mødre.

Kirkens SOS trengs

Debatt

I 2013 hadde Kirkens SOS en oppgang på over 10 prosent i innringertall, skriver Olaug V. Bollestad (KrF).

Røykeloven feires med nye forbud

Samfunn

Senere denne måneden er det ti år siden forbudet mot røyking på serveringssteder ble vedtatt. I sommer innføres det en rekke nye innstramminger ved både salg og bruk av tobakk.

Staten: - Tvillingabort er lovleg

Samfunn

Tvillingabort på friske fostre er lov på lik linje med vanleg abort, ifølgje Helsedirektoratet. Samstundes ber direktoratet politikarane sjå på etiske problemstillingar ved fosterreduksjon.

Ventetiden i rusomsorgen må ned

Meninger

Når helse­mi­nis­te­ren vars­ler økt bruk av pri­va­te, for­ut­set­ter vi at han gjør dette fordi han ser at de ut­gjør en res­surs - ikke bare fordi de er bil­li­ge­re å bruke, skriver Dagen på lederplass.

Skolebarn må spise raskere

Samfunn

Skole­barn i Norge har siden 2006 fått sta­dig mind­re tid til å spise skole­mat, og et øken­de an­tall ele­ver må nå bruke mind­re enn 20 mi­nut­ter på å tømme mat­pak­ken.

Ny rapport slår fast at morsmelk er trygt

Samfunn

Meng­den miljø­gif­ter som sped­barn kan få i seg via mors­melk, er så liten at det in­ne­bæ­rer liten ri­si­ko for bar­nets helse, mener Vi­ten­skaps­ko­mi­te­en for mat­trygg­het.

Norwegian annonserer for eggdonasjon

Samfunn

Nordmenn på flytur med Norwegian får reklame for eggdonasjon. - Helt forkastelig, sier Sp-politiker Kjersti Toppe. I Norge er eggdonasjon forbudt. Flyselskapet beklager og kaller annonsen «en glipp».

Frykter sortering av fostre

Samfunn

- Vi kan få et samfunn som har større krav til perfeksjon og mindre evne til å ta det uventede og som ikke kan behandles, sier Reidun Førde, professor i medisinsk etikk.

Slik vil KrF hjelpe Downs-foreldre

Samfunn

Rådgivning etter ultralyd, SFO for hele skolegangen og høyere omsorgslønn. KrF har regjeringskravene klare til å bedre hverdagen til foreldre med Downs-barn.

Vi frykter demens, men tør ikke snakke om det

Samfunn

Nest etter kreft er de­mens den syk­dom­men folk i Norge er mest redde for. An­tall de­mens­pa­si­en­ter vil tro­lig dob­les fra i dag til 2040, og svært mange synes det er et vans­ke­lig tema å ta opp.

Vil erstatte ultralyd med blodprøve

Samfunn

Universitetssykehuset Nord-Norge vil tilby den nye blodprøven som kartlegger Downs syndrom tidlig i svangerskapet. Helst vil de kartlegge fosteret før abortgrensen.