Lærerikt om Hans Nielsen Hauge

bokanmeldelse

Samstundes som boka står godt på eigne bein, vert ho med det som eit supplement til andre framstillingar av Hauge, haugianarane og haugianismen

Haugiansk samfunnsengasjement i vår tid?

synspunkt

Kan en nøkkel til å utøve positiv samfunnsinnflytelse i dag være å forstå hva som lå til grunn for de haugianske virksomhetenes samfunnsengasjement?