Boikotter historisk valg på Golan

støtes ut

Samira Rada er den første drusiske kvinnen på Golan som stiller til valg for å bli ordfører. Prisen er utstøtelse fra familien.

Krigen som endret Israel

50 år

I juni 1967 kjempet israelske soldater for å hindre at den jødiske staten skulle bli utslettet. Seks dager senere hadde Israel tredoblet sitt areal.

Drusernes dilemma

analyse

Druserne i sør er smertelig klar over at deres kamp kan ramme druserne som lever under islamistisk styre i nord.

Rakettalarm på Golanhøydene

Israel

Onsdag formiddag ble israelere igjen varslet med rakett-app og sirener om rakettangrep.

Demonstrerer for Assad

se video fra golan

Druserne i Israel er livredde for at deres slektninger skal bli IS sitt neste mål i nabolandet. Se videoreportasje, flere bilder og fakta om druserne.

Anklager Israel 
for grensekrenking

israel

FN-styrkene på Golan anklager Israel for å ha sendt droner inn over Syria før angrepet 
søndag. Israel utplasserer Iron Dome-batterier 
i nord og forbereder seg på represalier.

- Iran vil sende tusener av soldater til Syria

Israel

Iran skal ha be­slut­tet å sende en førs­te grup­pe på 4.000 sol­da­ter fra sin så­kal­te re­vo­lu­sjons­gar­de til å støt­te pre­si­dent Bashar al-As­sads re­gi­me, iføl­ge den bri­tis­ke avi­sen The In­de­pen­dent.

Liten Golan-begeistring i Forsvarsdepartementet

Israel

Den militære situasjonen er forverret, og det haster med å få til et nytt mandat for observatørstyrken på Golan-høydene . Mens Sverige er åpne for å sende soldater, er Norges respons langt mer kjølig.

Ny bortføring på Golanhøydene

Israel

Sy­ris­ke opp­rø­re­re tok denne uka freds­be­va­ren­de sol­da­ter på Go­lan­høy­de­ne som gis­ler for tred­je gang på bare to må­ne­der, iføl­ge FN.

FN reduserer patruljering på Golan

Samfunn

FN-ob­ser­va­tø­re­ne som over­vå­ker vå­pen­hvi­len mel­lom Is­rael og Syria på Go­lan­høy­de­ne, har re­du­sert pa­trul­je­rin­gen etter at opp­rø­re­re bort­før­te 21 fi­lip­pins­ke sol­da­ter.