– Avgjerande med kristne lærarar

folkehøgskular

Korleis skal ein sikre at ein folkehøgskule forblir kristen? – Gjennom tilsettingar, seier rektor