GUDS ORDNING: Men hvor viktig er det ikke å stole på Guds ordninger, selv når de mister gyldighet omkring oss, spør andaktsskribent Sverre H. Skilbreid her. Foto: Adobe Stock

Vise

Samfunnets syn på mye er i rask endring. Det merkes for dem som vil stå for hva de mener er Bibelens ord. Presset øker når avstanden blir større. Det koster mer enn før å holde fast på det gamle.

Mange rundt oss ser ikke lenger på de kristne rammene som gode eller vernende. De anser dem heller som krenkende og skadelige. Hvordan kan vi møte det? Det er mange perspektiver. Men jeg ønsker å snakke om en side som ikke alltid er mest fremme.

I samtaler med mennesker som kjemper med livet, bruker jeg ofte mye tid på å beskrive det Gud har skapt. Hva er virkelig en far, hva er en mor? Ikke slik det ble vondt, men slik det egentlig var ment. Hva vil det si å være sønn eller datter?

De jeg snakker med blir ofte sittende og se framfor seg. Det er som om de ser inn i et landskap. De får glans i øynene, midt i smerten. Jeg tror det skjer fordi de ser noe virkelig. Samtalen får et godt fundament for å gå videre med Jesu nåde og sannhet i situasjonen.

Det er som sagt mange perspektiver i dagens brytninger. Men hvor viktig er det ikke å stole på Guds ordninger, selv når de mister gyldighet omkring oss? Og positivt eie og vise dem fram? Denne ukens andakter vil handle om dette.